top of page

Zoeken

148 items gevonden voor ""

 • Fiscaal | ModernScheiden

  Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding? ​ Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan. Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld. ​ • Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken. ​ • Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen. ​ • Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig. ​ • Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. ​ • Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven. ​ • Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%... ​ • Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont. ​ • Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing. ​ • Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan. ​ Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden. ​ We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 • Echtscheiding & onderneming | ModernScheiden

  Scheiden met een eigen bedrijf ​ Wanneer je gaat scheiden en één of beide partners hebben een eigen bedrijf, dan kan dit de procedure complexer maken. Bij Modern Scheiden bieden wij specialistische begeleiding, specifiek gericht op de nuances van ondernemen en scheiden. ​ Scheiden & Onderneming: Wat moet je weten? ​ Een scheiding waarbij een eigen bedrijf betrokken is, vergt extra aandacht. Denk aan vragen over de verdeling van een VOF, eenmanszaak of BV. Hoe ga je om met alimentatieberekeningen wanneer het inkomen varieert? Wat als het bedrijf verliezen maakt of er specifieke vermogensafspraken nodig zijn om de onderneming te behouden? ​ Ons team, onder leiding van MfN Mediator Arlette van den Berg, staat klaar met onafhankelijk en deskundig advies. Hierbij richten we ons niet alleen op het familierecht, maar hebben we ook diepgaande kennis van ondernemingsrecht en fiscale aspecten. Het is helaas geen zeldzaamheid dat een bedrijf ten onder gaat door de complicaties van een vechtscheiding. Dit resulteert niet alleen in twee verliezende partijen, maar ook in negatieve gevolgen voor hun kinderen en aanzienlijke juridische kosten. Echter, er zijn andere manieren om dit proces te benaderen. Als beide partijen openstaan voor samenwerking, kan mediation de sleutel zijn tot een harmonieuze oplossing. ​ Door de inzet van mediation, worden er geen onnodige strategieën of 'spelletjes' gespeeld. Het stelt jullie accountant of boekhouder in staat om open en eerlijk advies te geven, wat essentieel is in dit proces. ​ Met de begeleiding van onafhankelijke experts krijgen jullie antwoorden op al jullie vragen. Hun objectieve inzichten en adviezen vormen samen met mediation de basis om tot een optimale oplossing te komen. ​ Wanneer het gaat om scheiding in combinatie met een eigen onderneming, of het nu een VOF, een eenmanszaak of BV is, streven wij naar een oplossing waar jullie beide met tevredenheid op terugkijken. Dit alles onder de deskundige begeleiding van onze MfN Mediator, Arlette van den Berg. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met drs. Arlette van den Berg, MfN register familie mediator, via (06) 532 95 942 . U kunt ook ons kantoor bereiken op 038 4290018 . ​ Een eerste afspraak is geheel vrijblijvend kosteloos en kan op een van onze locaties in Noord/Midden Nederland. Bedrijf en Scheiding: De Complexiteit Begrijpen ​ Een derde van alle huwelijken eindigt in een scheiding, en dit is niet anders voor ondernemers. Onderzoek wijst uit dat echtscheidingen potentieel nadelig kunnen zijn voor bedrijfsresultaten, en in sommige gevallen zelfs leiden tot het stopzetten van het bedrijf. ​ De Complexiteit van Scheiden met een Onderneming ​ Een echtscheiding waarbij een bedrijf betrokken is, kent zijn eigen set uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de berekening van alimentatie. Een ondernemer stelt immers zijn eigen salaris vast. Hoe behandelen we zaken als dividend en opnames in rekening-courant? Hoe bepaal je de financiële draagkracht wanneer het bedrijf verlieslatend is? Hoe delen we vermogen als dit essentieel is om het bedrijf draaiende te houden? En wat te doen met in eigen beheer opgebouwde pensioenen of de verrekening van goodwill? Zijn huwelijksvoorwaarden wel van toepassing? Deze en andere vragen kunnen leiden tot langdurige juridische procedures, waarbij vaak niemand echt als winnaar uit de bus komt. ​ Samenwerken voor de Beste Uitkomst ​ Onze aanbeveling? Opteer voor een gezamenlijke aanpak bij de scheiding, ondersteund door een ervaren mediator en een onafhankelijke advocaat die maatwerk kan bieden. Cruciaal hierbij is dat deze professionals niet alleen kennis hebben van familierecht, maar ook van ondernemingsrecht en fiscale aspecten. Dit is de benadering van Modern Scheiden. ​ We bieden ondernemers (en hun partners) een duidelijk stappenplan bij een echtscheiding. Hiermee streven we ernaar de scheiding efficiënt, eerlijk en volledig te regelen, waarbij alle belangen - inclusief die van de onderneming - worden gewaarborgd. ​ Neem contact op voor een kosteloze en vrijblijvende eerste afspraak op een van onze locaties in Noord-Nederland.

 • Schenkingsrecht bij wijziging van huwelijksvoorwaarden | ModernScheiden

  Schenkingsrecht bij wijziging huwelijksvoorwaarden ​ Als bij een verdeling van de gezamenlijke eigendommen de ene partner meer krijgt dan de ander, dus bij een 'overbedeling', dan kan de belastingdienst die overbedeling aanmerken als een schenking, waarover schenkingsrecht is verschuldigd. ​ Als mensen, die op 'huwelijkse voorwaarden' zijn getrouwd (bijvoorbeeld omdat één van hen een eigen zaak heeft), gaan scheiden, dan gebeurt het vaak dat zij besluiten om afstand te doen van die huwelijkse voorwaarden en alles te verdelen als waren zij getrouwd in 'gemeenschap van goederen'. Dat is vaak wel zo eerlijk. Maar als die eigen zaak nogal wat waard is, dan betekent zo'n besluit dat de ander -die dus opeens de helft van de waarde van die zaak krijgt- eigenlijk een schenking ontvangt. Moet daar dan schenkingsrecht over worden betaald? ​ Het antwoord op die vraag is: nee. Middels Besluit van de Saatssecretaris van Fnanciën van 14 oktober 2008 (staatscourant 207) is bepaald dat in zo'n geval er fiscaal geen sprake is van een schenking. ​ Maar let op, in de omgekeerde situatie, waarbij een gemeenschap van goederen wordt omgezet in 'huwelijkse voorwaarden' en één van de partners meer dan de helft van de totale waarde ontvangt, kan daarvan wél sprake zijn. Tenzij er sprake is van een zogenaamde 'natuurlijke verbintenis'. Een concrete zaak moet dan gemotiveerd aan de belastingdienst worden voorgelegd, zodat vooraf zekerheid kan worden verkregen over de vraag of al dan niet schenkingsrecht is verschuldigd.

 • Mediation Dronten | ModernScheiden

  Mediation Dronten Uit elkaar met Mediation en door de bomen het bos weer zien Mediation Dronten. Onze focus ligt op goede regelingen voor de toekomst. Arlette is een ervaren scheidingsbegeleider. Zij zorgt ervoor dat jullie samen tot een oplossing komen. Scheiden met een helder stappenplan van A tot Z met een jaar nazorg. Zij heeft een directe aanpak en focust op zaken die echt van belang zijn in de toekomst. Arlette is naast geregistreerd Mediator ook Orthopedagoog. ​ Mediation oplossingen in stressvolle tijden Bij een een scheiding moeten heel veel zaken worden geregeld. Financiën, alimentatie, pensioenen enz. Het is belangrijk dat tijdens jullie Mediation niets over het hoofd wordt gezien. Wij informeren en adviseren, ook in complexe scheidingen. Arlette zorgt er ook voor dat niemand ondersneeuwt in lastige situaties. Mediation Dronten een stappenplan op maat. ​ Mediation : eerlijkheid, respect en transparantie. Onze mediator Arlette is een ervaren specialist, die jullie door het proces loodst. Op een voortvarende en efficiënte wijze, Geen standaard programma, maar maatwerk en adviseert over de juridische, fiscale en persoonlijke gevolgen. ​ Mediation Dronten het verschil : Ons betrokken team, deskundigheid en ervaring, jaar nazorg en vaste prijsafspraken vooraf Arlette van den Berg, stuur hier een e-mail, drs Arlette van den Berg mediator MFN: (06) 532 95 942 . ​ Mediation Dronten, wil je meer informatie? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak bij ons in Dronten, Emmeloord of Harderwijk. Mediation Dronten (06) 532 95 942 info@modernscheiden.nl

 • Mediation Heino | ModernScheiden

  Mediation Heino ​ Bij mediation in Heino staan jullie centraal. Onder de deskundige begeleiding van onze ervaren MfN Mediator, Arlette van den Berg, werken jullie samen aan duurzame, eerlijke afspraken. Arlette, met haar diepgaande kennis, zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken niet alleen eerlijk zijn, maar ook juridisch en fiscaal solide voor de toekomst die voor jullie ligt. Haar focus ligt op het identificeren en aanpakken van de kwesties die voor jullie van het grootste belang zijn. ​ In de uitdagende periode van een scheiding zoeken veel partners naar rust en duidelijkheid. Wij bieden die door een transparant en gestructureerd stappenplan te hanteren. We zorgen voor zorgvuldige begeleiding, waarbij zowel jij, je partner als de kinderen op de voorgrond staan. Onze aanpak is eerlijk, oplossingsgericht en altijd met het oog op het welzijn van alle betrokkenen. Bovendien onderscheiden we ons met een unieke nazorgdienst in Heino. Gedurende een jaar na de afronding van het mediationproces staan we voor jullie klaar. Of het nu gaat om vragen over toeslagen, de woning, indexering van alimentatie of zorgen met betrekking tot de kinderen; wij zijn er om jullie te ondersteunen. ​ Wat maakt onze aanpak speciaal? Arlette van den Berg is niet alleen een gekwalificeerde MfN mediator maar ook een Orthopedagoog. Dit stelt haar in staat om met een scherpe blik en empathisch vermogen de belangen van beide partijen te behartigen, zelfs in complexe situaties. Bij ons betekent mediation een gezamenlijke, respectvolle en goed geïnformeerde weg door de uitdagingen van een scheiding. Drs. Arlette van den Berg: MFN Mediator & Orthopedagoog in Heino Beschikbaar voor avondafspraken, Arlette is er om u te ondersteunen tijdens uw mediationproces in Heino. Neem contact op: 📞 (06) 532 95 942 of stuur haar een e-mail . Neem gerust contact op met Arlette in Heino. (06) 532 95 942. Of stuur haar hier een e-mail. Mediation op Diverse Locaties: Heino | Lochem | Twello | Bathmen De ervaren mediator, Arlette, organiseert frequent inloopspreekuren op deze locaties. Wilt u een specifiek tijdstip reserveren? Bel gerust.

 • Scheiden vereist een duidelijk perspectief | ModernScheiden

  Mediation is samen goed uit elkaar Mediation is goed scheiden & gericht op beide partners. Wij informeren en adviseren jullie tijdens de mediation en het kiezen van oplossingen die voor beiden zo gunstig mogelijk zijn. Daar zit ook onze expertise. Wij houden jullie belangen goed in het oog en zorgen dat niemand ondergesneeuwd raakt. Arlette van den Berg mediator en orthopedagoog, Mediation ook in Heerenveen en Zwolle. ​ Mediation is belangen zien en verwoorden Mediation en de regelingen. Wij zijn juridisch en fiscaal scherp. Geven een uitgebreide schriftelijke uitleg, hebben een snelle werkwijze en vaste prijsafspraken vooraf. En een jaar nazorg voor alle vragen achteraf. ​ Mediation en kinderen Drs Arlette van den Berg is MFN mediator en orthopedagoog, gespecialiseerd in familie scheidingen. Zij geeft adviezen tijdens de mediation denkt mee en adviseert, ook na de scheiding. Mediation en Nazorg Daarnaast geven we na de mediation een jaar gratis nazorg, jullie kunnen dan bij ons terecht met jullie vragen. Ook op het ouderschapsplan hebben wij tijdens de mediation een duidelijke visie hoe een meegroeiend plan te maken met jullie en de kinderen. Wij hebben een uitgewerkt format voor jullie klaar. ​ Arlette zit in de Kennisgroep Kind en Echtscheiding waar de belangen van de kinderen steeds centraler worden gesteld in Zwolle en Heerenveen Drs. Arlette van den Berg MFN Mediator en Orthopedagoog, staat voor je klaar. 📞 Mobiel: (06) 532 95 942 📞 Vaste lijn: 4290018 ✉ Stuur een e -mail ✉ Beschikbaar ma-zo tot 21:00 uur MFN Mediator Arlette van den Berg, Register Familie Mediator, lid Pilot groep rechtbank, intervisie begeleider mediation in Heerenveen en Zwolle Mediation en Fiscale Adviezen Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding ? Mediation, een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan. Door onze expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld tijdens de mediation. ​ ● Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken in het convenant tijdens de mediation. ​ Mediation, wij helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 • Scheiden met Subsidie? | ModernScheiden

  Scheiden met Subsidie ​ Het beëindigen van een huwelijk kan een complex en vaak emotioneel proces zijn. Naast de emotionele impact zijn er ook financiële aspecten aan verbonden. Voor sommige mensen kan het betalen voor rechtsbijstand tijdens een scheiding een zware last zijn. Bij Modern Scheiden begrijpen we dit en daarom bieden we de mogelijkheid voor gesubsidieerde rechtsbijstand. ​ Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand? Gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel bekend als een 'toevoeging', is een bijdrage van de overheid om de kosten van een advocaat of mediator gedeeltelijk of volledig te dekken. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om toegang te krijgen tot juridische ondersteuning, ongeacht hun financiële situatie. ​ Samenwerking met gecertificeerde advocaten Waar wij bij Modern Scheiden trots op zijn, is onze samenwerking met advocaten die gecertificeerd zijn door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat jullie, indien jullie aan de criteria voldoen, in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Let op: veel 'scheidings-deskundigen' die online adverteren, hebben deze certificering niet en komen daarom niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij zorgen ervoor dat jullie belangen worden behartigd door professionals die niet alleen de nodige kennis en ervaring hebben, maar ook erkend zijn door de Raad voor Rechtsbijstand. ​ Kom ik in aanmerking? Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, moet ten minste één van de partners voldoen aan de 'toevoegingsnormen' van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betreft zowel inkomen als vermogen. ​ Meer weten? Voor een gedetailleerd overzicht van de criteria, de huidige normen en andere relevante informatie, kunnen jullie de officiële website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org . ​ Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand of hebben jullie vragen over jullie eigen situatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om te ondersteunen.

 • Mediation Emmeloord | ModernScheiden

  Mediation in Emmeloord Scheiden en mediation in Emmeloord : Niet als tegenstanders maar samen, zoals verantwoordelijke ouders dat eigenlijk zouden moeten doen. Wij gaan er voor zorgen dat de scheiding niet alleen snel, maar ook eerlijk en volledig wordt geregeld van A tot Z. Waarbij niets over het hoofd wordt gezien. Arlette van den Berg is MFN Familie mediator en orthopedagoog. Betrokken en vlot helpt zij jullie door de scheiding, al in het eerste gesprek kan zij al heel vel vragen beantwoorden en zorgen wegnemen. ​ Mediation Emmeloord: wij hebben een goed oog voor beider belangen Mediation Emmeloord : Een einde aan de onzekerheid. Niet alleen voor de kinderen, maar ook duidelijkheid wat betreft de financiën en al die andere belangrijke zaken, zoals de alimentatie, de woning, de belastingen, de verdeling van jullie bezittingen en jullie pensioen. ​ Mediation snel, direct en zorgvuldig, met een All Inn Tarief Een snelle en zorgvuldige complete afwikkeling is wat partners meestal willen, met een helder financieel overzicht van de mogelijkheden. De prettige balans tussen zakelijk en persoonlijk wordt vaak door clienten benoemd. Daarnaast de kennis die wij in huis hebben over kinderen en adviezen die wij daarin geven wordt enorm gewaardeerd. Arlette is ook Lid van de Expertgroep Kinderen bij de Rechtbank. ​ Mediation in Emmeloord op basis van een duidelijk plan van aanpak. Bel dan met Arlette van den Berg MFN Mediator Orthopedagoog (06) 53295942 Een eerste afspraak, vrijblijvend en kosteloos overdag of in het weekend. Mediation in Emmeloord Mediation in Emmeloord Wilgenlaan 8302 AM Emmeloord (06) 148 95 707 info@modernscheiden.nl ​ Mediation Biddinghuizen Mediation Dronten Mediation Emmeloord

 • Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding? | ModernScheiden

  Belangrijke fiscale aspecten bij een scheiding ​ Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan. Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld. ​ • Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken. ​ • Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen. ​ • Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig. ​ • Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. ​ • Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven. ​ • Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%... ​ • Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont. ​ • Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing. ​ • Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan. Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden. ​ We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 • Mediation Genemuiden | ModernScheiden

  Mediation Genemuiden ​ Arlette van den Berg is een empathische en ervaren mediator uit de regio Genemuiden, gespecialiseerd in het begeleiden van echtscheidingen. Arlette zet zich in om alle aspecten van de scheiding op een respectvolle, efficiënte en eerlijke manier te regelen via gezamenlijk overleg. Ze luistert aandachtig naar jullie wensen en voorziet jullie van concrete en praktische adviezen, helder en gericht op de toekomst. Bovendien bieden wij een jaar lang nazorg, waarbij jullie ook na de scheiding bij ons terecht kunnen met al jullie vragen. Bel Arlette op 06-53295942 of stuur haar hier een mail voor een vrijblijvend gesprek. Concrete hulp Met ons unieke plan van aanpak krijgen jullie snel inzicht in de financiële gevolgen van de scheiding, samen met praktisch en concreet advies. We nemen de tijd om dit uitgebreid met jullie te bespreken en leggen het ook direct vast. We informeren jullie over de juridische aspecten van het overnemen van een woning, de werking van alimentatie, de verdeling van pensioenen en meer. Daarnaast geven we praktische adviezen om extra toeslagen te verkrijgen en fiscale valkuilen te vermijden. Wij verzorgen zelf de rechtbankprocedure en de volledige juridische afhandeling ervan. Zo gaat mediation in Genemuiden verder dan alleen bemiddeling. . Mediation Genemuiden betekent het einde van onzekerheid Echtscheidingsmediator Arlette van den Berg is niet alleen een MfN-geregistreerde familiemediator, maar ook een orthopedagoog (kinderpsycholoog). Ze helpt jullie om deze moeilijke periode door te komen. Tegelijkertijd begeleiden we jullie met een concreet stappenplan en duidelijk advies gedurende het hele proces, zowel op juridisch als fiscaal gebied. Aarzel niet om Arlette te bellen voor vragen over het mediationtraject in Genemuiden, over de kosten of de duur van de mediation bij ons. Over Modern Scheiden Arlette van den Berg is sinds 2008 mediator bij het MfN. Ze heeft rechten gestudeerd aan de RUG Groningen en orthopedagogiek (kinderpsychologie) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2008 richtte Arlette Modern Scheiden op en heeft ze zich verder gespecialiseerd als familiemediator. Sindsdien werkt Arlette aan het ontwikkelen van positieve en creatieve oplossingen om scheidingen op een respectvolle, vlotte en goede manier te laten verlopen. Arlette maakt deel uit van de Pilot Expert Groep 'Kind en Scheiding' van de rechtbank Zwolle, waar onderzoek wordt gedaan naar het betrekken van kinderen bij ouderschapsplannen tijdens de mediation. Bel Arlette op 06-53295942 voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek in Zwolle Willemskade 18 Waarom kiezen voor Mediation in Genemuiden Om ervoor te zorgen dat jullie scheiding op een respectvolle, snelle en eerlijke manier verloopt. Op die manier leggen we de basis voor jullie nieuwe toekomst. We willen voorkomen dat de scheiding uitmondt in een pijnlijk en langdurig conflict, zowel voor jullie als voor de kinderen. Modern Scheiden staat voor scheiden zoals verantwoordelijke ouders dat doen: samen. We zien elkaar niet als tegenstanders, maar als gelijkwaardige partners in een open en eerlijk overleg. Met onze praktische adviezen begeleiden we jullie zorgvuldig en voortvarend door het hele proces. Op die manier hebben we al vele ouders en kinderen succesvol geholpen om deze moeilijke periode door te komen, zonder iets over het hoofd te zien.

 • Mediation Meppel | ModernScheiden

  Mediation Meppel Mediation Meppel, scheiden zoals het hoort zoals verantwoordelijke ouders dat doen, niet als tegenstanders, maar samen. Mediation Meppel: een succesvolle scheiding Mediation : waar je in zo’n situatie wél voor kunt kiezen, is voor snel duidelijkheid laten creeren. Een einde aan de onzekerheid. Ook duidelijkheid wat betreft de financiën en al die andere belangrijke zaken, zoals de alimentatie, de woning, en hoe de toekomst er financieel uit gaat zien. En daarnaast de verdeling van jullie bezittingen, het pensioen, enz. Vooraf wordt altijd een heldere prijsafspraak gemaakt voor het gehele traject. ​ Mediation: scheiden vraagt om een heldere visie Een succesvolle scheiding vraagt om duidelijkheid en structuur. In de vorm van één persoon die het mediation proces deskundig begeleidt. Een professionele en ervaren scheidingsbegeleider bij Mediation Meppel. Die jou, je partner en de kinderen snel en efficiënt door het hele traject loodst. Op basis van een duidelijk plan van aanpak. Dat scheelt ook in de kosten. Mediation met heldere adviezen ​ Wil je meer informatie over een scheiding bel dan onze MfN Familie Mediator Arlette van den Berg (06) 532 95 942 of stuur haar hier een e-mail. ​ Een eerste afspraak, vrijblijvend en kosteloos, kan bij ons aan het Stationsplein in Meppel. Arlette is tot 21.00 uur bereikbaar op (06) 532 95 942. Arlette is MFN register mediator en Orthopedagoog Mediator Meppel, MfN-register voor mediators Mediation Meppel, de scheidingsspecialisten in Drenthe Meppel Een Orienterend gesprek is vrijblijvend. Wij horen graag jullie wensen en dan gaan wij samen om tafel om te kijken hoe deze het beste gerealiseerd kunnen worden. Vaak worden meerdere opties besproken en de gevolgen hiervan. De keuze blijft altijd aan de partners zelf. ​ Arlette van den Berg is MFN Mediator en gedragswetenschapper. Sinds 2008 is zij verbonden aan Modern scheiden. ​ Mediation Meppel Arlette van den Berg Jessica Uneken

 • Kosteloos Adviesgesprek | ModernScheiden

  Kosteloos eerste adviesgesprek ​ Een scheiding is een ingrijpend moment, beladen met emoties en onzekerheden. Om te ondersteunen in deze uitdagende tijd, biedt ModernScheiden, onder leiding van Arlette van den Berg, een kosteloos eerste adviesgesprek aan. Hiermee streven we ern aar jullie te voorzien van heldere inzichten en deskundig advies voordat jullie de volgende stappen in het scheidingsproces zet. ​ Wat te verwachten? ​ Tijdens het adviesgesprek zullen we: Brengen we snel jullie unieke situatie gedetailleerd in kaart. Worden jullie geïnformeerd over het juridische proces rondom scheiden. Ontdekken jullie de voordelen en mogelijkheden van mediation. Krijgen jullie antwoorden op jullie meest prangende vragen. Verschaffen we helder inzicht in de vervolgstappen om de scheiding zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. 📞 Mobiel: (06) 532 95 942 📞 Vaste lijn: 4290018 ✉ Stuur een e-mail ✉ Beschikbaar ma-zo tot 21:00 uur Waarom bij ModernScheiden? ​ ModernScheiden gaat verder dan enkel mediation. Onder leiding van Arlette, met haar uitgebreide deskundigheid, bestaat er een nauwe band met een netwerk van juridische experts. Deze connecties met ervaren advocaten en specialisten bieden een extra waarborg. Wanneer tijdens het traject een specifieke juridische vraag opkomt, kan Arlette direct haar netwerk raadplegen. Zo zijn jullie er altijd van verzekerd dat elke kwestie met de grootst mogelijke zorg en expertise wordt behandeld. ​ Daarnaast onderscheiden wij ons door een jaar lang gratis nazorg aan te bieden. Eventuele vragen of zorgen die na de scheiding opkomen, worden met prioriteit behandeld. Bij ons staat het individu centraal, en we streven ernaar om julliede best mogelijke ondersteuning te bieden in deze cruciale fase.

bottom of page