top of page

Scheiding en financiën

Wil je 'eerlijk alles samen delen', dan zul je eerst moeten weten wát er allemaal is en wat dat waard is. Dat lijkt soms makkelijker dan het is.

Door de jaren heen worden er polissen, verzekeringen, lijfrentes en levensverzekeringen afgesloten en overgezet, rekeningen geopend en overgeboekt, effecten gekocht en verkocht, pensioenen opgebouwd, leningen afgesloten, verhoogd of afgelost, erfenissen en schenkingen ontvangen, etc.. 

Dan is het soms lastig om ‘door de bomen het bos te zien’, zeker in een emotioneel lastige periode. Dan zit je er niet op te wachten om ook nog discussie over de financiën te krijgen.
 

Wij kunnen jullie geldzaken volledig helder en inzichtelijk maken.
Op die manier wordt onnvodige discussie voorkomen
en alleen zo kan er eerlijk worden verdeeld.

 

 

 

 Samen met onze ervaren financieel deskundigen kunnen wij jullie op de meest korte termijn volledige duidelijkheid over jullie financiën geven.

Ook wordt gekeken op welke toeslagen jullie recht hebben en hoe deze zo snel mogelijk aan te kunnen vragen om meer financiele ruimte te krijgen.

Ook worden de fiscale voor en nadelen van de te nemen beslissingen doorgesproken.


Dat voorkomt onnodige discussie. Die tijd en moeite kun je beter richten op de toekomst, om er voor te zorgen dat er goede afspraken worden gemaakt, waar jullie en de kinderen later wat aan hebben.

financien
foto_arlette
MfN_Registermediator_logo

Bel voor een vrijblijvende afspraak met drs Arlette van den Berg MfN register familie mediator

mobiel (06) 532 95 942

Wij zijn tot 21.00 uur te bereiken op (06) 303 87 404, Arlette van den Berg of Jessica Uneken beantwoorden dan graag uw vragen.

Een eerste afspraak is vrijblijvend en kosteloos op een van onze locaties.

 

Fiscale adviezen

Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding ?

Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan.
Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

● Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken.
 

● Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen.

● Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig.

● Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.

● Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven.

● Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%...

● Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont.

● Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing.

● Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden.

We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

bottom of page