top of page

Ouderschapsplan maken 

 

Samen scheiden, met een uniek Ouderschapsplan, waarin jullie samen met Arlette de kinderen centraal stellen. Hier ligt precies onze expertise. Helder adviezen en informatie gericht op jullie toekomst. Dat kan bij ons persoonlijk of online.

Ouderschapsplan direct regelen in Zwolle of omstreken

Waar je voor kunt kiezen, is het voor je kind zo goed en zo harmonieus mogelijk te regelen met een betrokken mediator die een helder plan opstelt. Een plan te maken waar ieder zich in kan vinden en de stem van jullie kind meetelt. Arlette is als Orthopedagoog verbonden aan een project van de Rechtbank om kinderen meer stem te geven. Zij neemt daarin deel als Mediator en Orthopedagoog.
 

Ook voor ons ouderschapsplan : Jaar nazorg voor alle vragen over de kinderen.

Ouderschapsplan; actieve betrokkenheid.

Waarin ook de kinderen door ouders zelf actief betrokken kunnen worden. Vaak geeft een actieve betrokkenheid van kinderen opluchting en grip in die moeilijke scheiding tijd. Maar dat is soms best lastig, wij geven hierin tips en advies op basis van onze achtergrond en ervaring.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een scheiding voor kinderen minder ingrijpend is als ouders er samen op korte termijn in goed overleg uit komen. Zonder conflicten en getouwtrek over de kinderen. Maar juist gericht op de toekomst en het belang van de kinderen. Kies daarom ook voor mediation.
 

Voorbeeld ouderschapsplan

In onderstaande checklist hebben we de belangrijkste onderwerpen als voorbeeld op een rijtje gezet. 

 • Wat vinden beide ouders (nu en straks) belangrijk in de opvoeding.

 • Hoe willen ouders met elkaar gaan communiceren, mail, sms, Wanneer wordt het plan geevalueerd. 

 • Het maken van basis afspraken, tijdens en direct na de scheiding.

 • Communicatie tussen ouders onderling en de kinderen.

 • Uniciteit van het kind, waar ga je rekening mee houden.

 • Woon-  en zorg verdeling.

 • Regeling van de vakanties, feestdagen, verjaardagen etc..

 • Tips hoe vertel ik het mijn kinderen.

 • Tips hoe kinderen te betrekken in het plan.

 

Hulp bij het maken van een Ouderschapsplan

Een voorbeeld ouderschapsplan krijgen jullie van ons mee en helpt jullie een goed plan op te stellen. Onze mediator orthopedagoog  Arlette zit in de Expertgroep kind en scheiding Overijssel en is actief betrokken bij het proces, en geeft heldere informatie, adviezen en tips.


Ouderschapsplan praten met kinderen

Bij ons kunnen kinderen een gesprek hebben als ouders dat wensen, vaak is het niet nodig hebben wij gemerkt, omdat de meeste ouders ook zelf goed met hun kinderen kunnen praten. Wij geven heldere adviezen en gesprek tips over het uit elkaar gaan en beantwoorden duidelijk vragen van ouders en kinderen.


Ouderschapsplan en de stem van het kind

Samen met de ouders, mediator of kindercoach kunnen kinderen praten over hun wensen en ideeën voor de toekomst. Kinderen hebben er iets bij te winnen als er goed naar ze geluisterd wordt. Bovendien, als hun mening telt kunnen ze zich minder machteloos voelen met betrekking tot de scheiding. Juist het ervaren van die machteloosheid maakt de scheidingsperiode zwaar. Onze mediator is (ortho) pedagoog en weet dus waar ze het over heeft. 

Ouderschapsplan kinderen erbuiten...

Soms wordt gezegd dat je de kinderen ‘er buiten moet laten’, maar kinderen zijn er al met hart en ziel bij betrokken. Door daar met ze over te praten neem je ze juist serieus. Betrek ze bij de punten uit het ouderschapsplan voorbeeld.

Daarnaast wordt tijdens de kindergesprekken met de mediator vaak duidelijk wat de kinderen zelf als prettig ervaren, omdat de meeste kinderen het fijn vinden om tegen een neutraal en vertrouwd persoon te vertellen wat zij nu eigenlijk voelen en wat zij wensen. Meestal is dit heel reëel en komen er diverse goede oplossingen voor de ouders uit.

Veel kinderen durven vaak niet echt aan ouders te vertellen wat er in hun hoofd speelt, omdat ze niemand willen kwetsen in deze moeilijke tijd. 

 

Ouderschapsplan en vragen

 • Verschillende manieren van opvoeden, kan dat?


Elke ouder heeft zijn eigen manier van opvoeden en van omgaan met de kinderen. Eigenlijk was dat al tijdens het huwelijk zo. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, wanneer de opvoedingsstijlen niet al te ver uit elkaar (gaan) lopen.

Kinderen hebben op jonge leeftijd al te maken met verschillende opvoeders, zoals bijvoorbeeld de oppas, de leerkracht, ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Kinderen voelen en weten dat bij elke opvoeder andere regels gelden en zijn flexibel genoeg om zich aan te passen.

Verschillen in opvoedingsstijlen hoeven voor kinderen geen enkel probleem te zijn, zolang de opvoeders voldoende zekerheid, voorspelbaarheid, veiligheid en geborgenheid bieden.

Veel ouders realiseren zich niet dat die veiligheid weg valt wanneer de opvoeders openlijk kritiek op elkaar hebben in het bijzijn van de kinderen. Zeker wanneer die opvoeders papa en mama zijn, die niet meer bij elkaar wonen.

Beter is het om, zolang de kinderen veilig zijn bij de andere ouder, niet al te ‘kritisch’ te zijn. Daarom moet een zorgvuldig ouderschapsplan ruimte kunnen bieden voor verschillende opvoedingsstijlen.

 • Hoe zit het met de emoties van kinderen?


Zeker in het begin denken kinderen dat ze voortdurend één van beide ouders in de steek laten (loyaliteitsconflict), of ze nu “thuis zijn” of bij de andere ouder zijn.  Er is altijd een ouder alleen.

Jongere kinderen kunnen deze emotie niet onder woorden brengen; oudere kinderen durven het vaak niet te verwoorden. Als gevolg van het loyaliteitsconflict durven kinderen vaak niet aan de ouders te vertellen dat ze het bij beiden leuk hebben, omdat ze denken dat ze daar de ouders verdriet mee doen.

Laat aan de kinderen merken dat het goed is, dat ze naar de andere ouder gaan. Ook hier kan het bijhouden van een schriftje uitkomst brengen. Als kinderen merken dat ouders geen geheimen voor elkaar hebben (voor wat betreft de kinderen), wordt het voor hen makkelijker om vrijuit te spreken over de andere ouder en wat ze daar beleefd hebben.

Het is vreselijk voor kinderen om te horen te krijgen van de ene ouder: vertel het niet aan papa/mama. Het geeft ze een ongewenst geheim en een verscheurt hun gevoel.

Bij een goed lopende omgangsregeling, waarbij beide ouders elkaar met respect behandelen, zullen kinderen snel wennen aan de situatie dat papa en mama gescheiden zijn en door gaan met hun leven.

Foto Arlette

Drs Arlette van den Berg Orthopedagoog en MfN Familie Mediator

Ouderschapsplan en kinderen

Arlette is te bereiken op (06) 532 95 942

Bel gerust voor een afspraak op een van onze locaties.

Mediator register mfn

Ouderschapsplan en Expertgroep Overijssel

Arlette van den Berg zit sinds 2013 in de Expertgroep Kind en Echtscheiding Overijssel waar het Ouderschapsplan en de belangen van de kinderen centraal staan, Arlette houdt zich bezig met het vorm geven van het ouderschapsplan en het vorm geven aan de stem van het kind in het ouderschapsplan.

In 2021 worden de resultaten van de Pilot uitgewerkt.

 

MfN-register voor mediators
Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor Mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, Arlette van den Berg is een MFN Mediator met Familie specialisatie en werkt onder vastgestelde condities.

bottom of page