top of page

Mediation: Zorgvuldige werkwijze en snelle rechtbankprocedure

Ons doel is om jullie door het scheidingsproces te begeleiden op een efficiënte en zorgvuldige manier, met als streven dit binnen twee maanden af te ronden. Direct vanaf het begin bieden we een duidelijk overzicht van jullie aanstaande financiële positie en de bijbehorende fiscale implicaties. Daarnaast ontvangen jullie onmiddellijk een template voor het ouderschapsplan, dat we samen verder zullen vormgeven. Voor vragen of verdere ondersteuning zijn we zowel per mail als persoonlijk bereikbaar, en dit alles voor een all-inclusive tarief.

foto_arlette

Bel Arlette op 06-53295942 voor  meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

Drs Arlette van den Berg | MFN Mediator | Orthopedagoog

Efficiënte en Transparante Mediation

 

Hoewel sommigen het overbodig vinden om een mediator of scheidingsbegeleider in te schakelen, ben ik hier om te ondersteunen zonder de hoge kosten van een advocaat, adviseur of therapeut.

 

Mijn focus ligt op het behartigen van de belangen van beide partijen, zodat niemand zich overweldigd voelt.

Direct Duidelijkheid met Mediation

 

We verstrekken snel een uitgebreid en financieel overzicht. Hierin geven we in heldere taal uitleg over zaken als pensioenen, berekeningen voor partner- en kinderalimentatie, vermogensverdeling en fiscaal partnerschap.

Bij Ons Krijg Je Meer dan Alleen Mediation

 

Wat ons onderscheidt, is dat wij een jaar nazorg aanbieden. Of het nu gaat om vragen over de kinderen of om financiële, juridische en fiscale kwesties, wij staan voor je klaar.

Stappenplan Mediation

 1. Eerste kennismaking: Een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat voor jullie geregeld kan worden.

 2. Inzicht in kosten: We schetsen direct een duidelijk beeld van de verwachte kosten.

 3. Behartigen van belangen: We adresseren de zorgen en belangen van beide partijen.

 4. Alimentatieberekeningen: Duidelijke berekeningen met advies over verschillende opties en alternatieven.

 5. Financiële Afwikkeling: Gedegen advies en afhandeling van alle financiële zaken, inclusief verzekeringen en pensioenrechten.

 6. Bedrijfsadvies: Informatie en advies over de continuïteit van een bedrijf.

 7. Juridische afwikkeling: Volledige juridische begeleiding tijdens het scheidingsproces bij de Rechtbank.

 8. Procesduur: 3 weken tot ondertekening, gevolgd door de juridische procedure en officiële registratie.

mfn mediator register

Mediation en fiscale adviezen

Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding?


Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan. Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 • Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken.
   

 • Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen.
   

 • Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig.
   

 • Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.
   

 • Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven.
   

 • Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%...
   

 • Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont.
   

 • Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing.
   

 • Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

 

Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden.

We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

bottom of page