Nog nooit gingen zoveel bedrijven failliet als in 2009. Meer dan 8000. Als je daardoor werkloos wordt, heeft dat invloed op de je financiele draagkracht en dus op de mogelijkheid om alimentatie te betalen. Maar de vraag is, wat er dan verandert en hoe de alimentatie opnieuw moet worden berekend. Vaak ben je dan gedwongen om naar de Rechtbank te stappen. Een kostbare aangelegenheid.  

Modern Scheiden houdt rekening met veranderingen in de toekomst

Onze convenanten vormen het fundament van jullie financiele toekomst en houden rekening met toekomstige veranderingen. Zodat jullie, als de omstandigheden veranderen, samen nieuwe afspraken kunnen maken. Aangepast aan de feiten van dat moment. Dat is Modern Scheiden.

Modern | Scheiden