top of page

Hypotheekrente aftrekbaar ?

Het komt regelmatig voor dat er bij scheidende partners wordt afgesproken dat de woning wordt verkocht en dat, tot dat moment, bijvoorbeeld de vrouw samen met de kinderen in de woning blijft wonen. De algemene regel is dan dat de man gedurende 2 jaar de door hem te betalen hypotheekrente fiscaal kan aftrekken. Bijna iedereen past die regel klakkeloos toe.

Maar dat is niet altijd het geval

Als jullie niet zijn getrouwd of als jullie in het convenant hebben afgesproken afstand te doen van partneralimentatie, geldt deze regel niet. De reden daarvan is dat in de fiscale wetgeving is bepaald dat -in dit voorbeeld- de man de helft (zijn deel) van de hypotheekrente fiscaal mag aftrekken gedurende 2 jaar, ook al betreft het niet zijn 'eigen woonplaats'. Echter, de andere helft (namelijk het deel van de vrouw) is alleen maar bij de man fiscaal aftrekbaar omdat dit -fiscaal- als partneralimentatie wordt aangemerkt.

Wanneer niet aftrekbaar

Dus, als jullie niet zijn getrouwd (en er derhalve geen verplichting tot betaling van partneralimentatie bestaat) is de helft van de hypotheekrente gedurende die 2 jaar niet fiscaal aftrekbaar bij de man (tenzij daarover speciale afspraken in het convenant worden gemaakt). Ook is dat het geval als jullie in het convenant afspreken dat jullie over en weer afstand doen van het vorderen van partneralimentatie, bijvoorbeeld omdat ieder van jullie in z'n eigen levensonderhoud kan voorzien.

Bij Modern Scheiden zorgen we er voor dat -ook fiscaal- jullie afspraken aan alle voorwaarden voldoen en jullie niet achteraf voor vervelende verrassingen komen te staan.

bottom of page