top of page

Scheiding van Tafel en Bed 

Binnen 3 weken - de voordelen en nadelen

Scheiding van tafel en bed persoonlijk of online geregeld binnen twee a drie weken. Dan ligt het verzoek bij de rechtbank.  Deze manier van scheiden wordt als helder, direct en prettig ervaren door cliënten. Van tafel en bed scheiden kan dus in zeer korte tijd geregeld worden bij de rechtbank.

Scheiding van tafel en bed snel en zorgvuldig geregeld .

foto_arlette

Bel Arlette op 06-53295942 of stuur haar hier een e-mail voor een vrijblijvend gesprek.

Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed 2023 :de betekenis en gevolgen 

Scheiden van tafel en bed heeft in principe dezelfde gevolgen als een 'gewone' echtscheiding, maar het verschil is dat men getrouwd blijft. Dus, scheiden van tafel en bed, net als bij een echtscheiding, komt er een einde aan de huwelijkse goederen-gemeenschap bij een scheiding van tafel en bed, ontstaat er een alimentatieverplichting, kan de boedel worden verdeeld alsmede de ouderdomspensioenen, maar toch blijft formeel het huwelijk in stand.

Waarom Scheiden van tafel en bed en toch samenwonen

Een scheiding van tafel en bed, uit geloofsovertuiging kunnen mensen hiervoor kiezen. Maar wij merken dat dit steeds vaker gebeurt om financiële en fiscale redenen, deze bespreken wij samen met jullie.

Een scheiding van tafel en bed kan net als een flitsscheiding bij ons op zeer korte termijn  door ons worden geregeld. Soms is mediation niet nodig en dan regelt onze jurist alles. Dat is ook de vraag die we vaak krijgen om op korte termijn deze vorm van scheiden te regelen om persoonlijke of fiscale redenen. 

Scheiden van tafel en bed fiscaal partner wat zijn de fiscale gevolgen van deze scheiding

  • Scheiden van tafel en bed, ook al wonen jullie apart, dan blijven jullie toch fiscaal partner, zolang jullie zijn getrouwd. Door een scheiding van tafel en bed komt daar een eind aan. Dat kan behoorlijke fiscale voordelen opleveren, terwijl jullie toch getrouwd blijven. Bijvoorbeeld wat betreft de heffingskortingen, zoals de alleenstaande ouderkorting.

  • Pensioenrechten kunnen nu al worden verdeeld tijdens scheiding van tafel en bed. Maar ook kunnen 'op naam staande' lijfrente polissen worden verdeeld, zonder fiscale gevolgen. Onze mediator zal jullie hierover informeren.

  • Een overwaarde in 1 van de woningen kan worden verdeeld door een extra hypotheek te nemen, waarvan de hypotheekrente aftrekbaar is, als de uitbetaling van de helft van die overwaarde niet op andere wijze beschikbaar is.

  • Maar soms gaat men ook scheiden van tafel en bed, terwijl men gewoon blijft samenwonen. Bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat schulden die door één van hen zullen worden gemaakt (bijvoorbeeld omdat er een eigen bedrijf wordt opgestart) niet op de ander zijn te verhalen. Door een scheiding van tafel en bed komen jullie financieel namelijk volkomen los van elkaar te staan.

Samen met de Mediator worden de fiscale voor en nadelen van een scheiding van tafel en bed op korte termijn besproken.

Scheiden van tafel en bed de toeslagen en gevolgen

Een scheiding van tafel en bed moet ook via een procedure bij de rechtbank worden bewerkstelligd, net als een gewone echtscheiding. De gevolgen zijn ook hetzelfde, maar: er kan niet -zonder toestemming van de ander- binnen 3 jaar met een ander worden getrouwd of een geregistreerd partnerschap worden aangegaan bij een scheiding van tafel en bed.

Scheiden van tafel en bed: mediation of versnelde procedure

Mediation en scheiden van tafel en bed, wij regelen deze procedure ook middels een versnelde verzoekschriftprocedure. Dit verzoekschrift kan binnen een week a veertien dagen worden ingediend door ons bij de rechtbank. Omdat er geen convenant wordt ingediend blijven de kosten laag .

Wij regelen ook de benodigde stukken van de gemeente en zorgen ook voor de afronding. Ook krijgen jullie van ons  na de scheiding de pensioen formulieren. Tijdens de ondertekening kunnen ook diverse vragen worden beantwoord door onze mediator voor indienen bij de rechtbank.

Wordt er een convenant  scheiden van tafel en bed opgesteld omdat een bank deze bijvoorbeeld nodig heeft dan zullen de kosten iets hoger zijn en afhankelijk van wat er geregeld moet worden. Vooraf wordt altijd een vaste prijsafspraak gemaakt.

Scheiden van tafel en bed definitief maken

Hoewel een scheiding van tafel en bed geen 'echte' echtscheiding is, is de procedure dus hetzelfde. Als jullie minderjarige kinderen hebben, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. 

foto_arlette

Bel Arlette op 06-53295942 of stuur haar hier een e-mail voor een vrijblijvend gesprek.

Scheiden van tafel en bed
Drs Arlette van den Berg
MFN Mediator
Orthopedagoog
mobiel: 06-53295942

bottom of page