top of page

Scheiding en de gevolgen voor de kinderen

In  het dagblad Trouw van 4 september 2008 staat vermeld dat uit een recente studie van kenniscentrum E-Quality blijkt dat het niet zozeer de scheiding zelf is die voor problemen zorgt, maar vooral de manier waarop de scheiding plaatsvindt.

Tot nu toe was er nooit goed onderzoek geda
an naar hoe vaak kinderen schade ondervinden van een scheiding. Zulke schade kan de vorm aannemen van gedragsproblemen, zittenblijven op school, of depressiviteit.

Een langdurig conflict tussen vader en moeder heeft vaak negatieve gevolgen. En omdat er tegenwoordig vaak voor co-ouderschap wordt gekozen, is er meer voedingsbodem voor zulke conflicten. De onderzoekers pleiten daarom voor maatregelen om zulke conflicten zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bijvoorbeeld flexibele werktijden voor ouders die een scheiding doormaken.

Reactie:


Je kan het ook andersom stellen: 80% van de kinderen die bij Bureau Jeugdzorg belanden, komt uit een gebroken gezin. (Diekstra en Orbons, brief aan minister voor Jeugd en Gezin, 2007). Dat kinderen het meeste last hebben van ouderlijke ruzies heeft eerder onderzoek (Spruijt e.a.) ook al aangetoond. Ik heb net mijn scriptie afgerond over dit onderwerp

'Goed uit elkaar, beter voor de kinderen' en haak in op de aanbevelingen van deskundigen: voorlichting en counseling aan mensen in een echtscheidingssituatie. Mijn motto is: 


als liefde een werkwoord is, dan is scheiden topsport.

En er is geen topsporter die het redt zonder coach!


Paulien Blom, Huizen, 05-09-2008

bottom of page