top of page

Scheiden met een eigen bedrijf

Wanneer je gaat scheiden en één of beide partners hebben een eigen bedrijf, dan kan dit de procedure complexer maken. Bij Modern Scheiden bieden wij specialistische begeleiding, specifiek gericht op de nuances van ondernemen en scheiden.

Scheiden & Onderneming: Wat moet je weten?

Een scheiding waarbij een eigen bedrijf betrokken is, vergt extra aandacht. Denk aan vragen over de verdeling van een VOF, eenmanszaak of BV. Hoe ga je om met alimentatieberekeningen wanneer het inkomen varieert? Wat als het bedrijf verliezen maakt of er specifieke vermogensafspraken nodig zijn om de onderneming te behouden?

Ons team, onder leiding van MfN Mediator Arlette van den Berg, staat klaar met onafhankelijk en deskundig advies. Hierbij richten we ons niet alleen op het familierecht, maar hebben we ook diepgaande kennis van ondernemingsrecht en fiscale aspecten.

onderneming_foto

Het is helaas geen zeldzaamheid dat een bedrijf ten onder gaat door de complicaties van een vechtscheiding. Dit resulteert niet alleen in twee verliezende partijen, maar ook in negatieve gevolgen voor hun kinderen en aanzienlijke juridische kosten. Echter, er zijn andere manieren om dit proces te benaderen. Als beide partijen openstaan voor samenwerking, kan mediation de sleutel zijn tot een harmonieuze oplossing.

Door de inzet van mediation, worden er geen onnodige strategieën of 'spelletjes' gespeeld. Het stelt jullie accountant of boekhouder in staat om open en eerlijk advies te geven, wat essentieel is in dit proces.

Met de begeleiding van onafhankelijke experts krijgen jullie antwoorden op al jullie vragen. Hun objectieve inzichten en adviezen vormen samen met mediation de basis om tot een optimale oplossing te komen.

Wanneer het gaat om scheiding in combinatie met een eigen onderneming, of het nu een VOF, een eenmanszaak of BV is, streven wij naar een oplossing waar jullie beide met tevredenheid op terugkijken. Dit alles onder de deskundige begeleiding van onze MfN Mediator, Arlette van den Berg.

foto_arlette
mfn logo

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met drs. Arlette van den Berg, MfN register familie mediator, via (06) 532 95 942. U kunt ook ons kantoor bereiken op 038 4290018.

Een eerste afspraak is geheel vrijblijvend kosteloos en kan op een van onze locaties in Noord/Midden Nederland.

Bedrijf en Scheiding: De Complexiteit Begrijpen

Een derde van alle huwelijken eindigt in een scheiding, en dit is niet anders voor ondernemers. Onderzoek wijst uit dat echtscheidingen potentieel nadelig kunnen zijn voor bedrijfsresultaten, en in sommige gevallen zelfs leiden tot het stopzetten van het bedrijf.

De Complexiteit van Scheiden met een Onderneming

Een echtscheiding waarbij een bedrijf betrokken is, kent zijn eigen set uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de berekening van alimentatie. Een ondernemer stelt immers zijn eigen salaris vast. Hoe behandelen we zaken als dividend en opnames in rekening-courant? Hoe bepaal je de financiële draagkracht wanneer het bedrijf verlieslatend is? Hoe delen we vermogen als dit essentieel is om het bedrijf draaiende te houden? En wat te doen met in eigen beheer opgebouwde pensioenen of de verrekening van goodwill? Zijn huwelijksvoorwaarden wel van toepassing? Deze en andere vragen kunnen leiden tot langdurige juridische procedures, waarbij vaak niemand echt als winnaar uit de bus komt.

Samenwerken voor de Beste Uitkomst

Onze aanbeveling? Opteer voor een gezamenlijke aanpak bij de scheiding, ondersteund door een ervaren mediator en een onafhankelijke advocaat die maatwerk kan bieden. Cruciaal hierbij is dat deze professionals niet alleen kennis hebben van familierecht, maar ook van ondernemingsrecht en fiscale aspecten. Dit is de benadering van Modern Scheiden.

We bieden ondernemers (en hun partners) een duidelijk stappenplan bij een echtscheiding. Hiermee streven we ernaar de scheiding efficiënt, eerlijk en volledig te regelen, waarbij alle belangen - inclusief die van de onderneming - worden gewaarborgd.

Neem contact op voor een kosteloze en vrijblijvende eerste afspraak op een van onze locaties in Noord-Nederland.

bottom of page