Mediation en Kosten.

De kosten van een “ouderwetse” echtscheiding, waarbij ieder een eigen advocaat neemt, kunnen behoorlijk oplopen. 

 Als de ander een procedure wil voeren over de omgangsregeling, de alimentatie, de verdeling van de spullen of over de vraag wie er in de woning mag blijven wonen, móet je wel procederen. Je hebt nauwelijks een keuze.                   
Bij ons  is er wel een keuze, jullie communiceren met elkaar waarbij wij jullie goed informeren en adviseren.

Dat is onze expertise. Meer dan Mediation alleen, onze kennis zit vooral in heldere juridische, fiscale uitleg en snelle praktische stappen die moeten worden genomen.

Wij zorgen er ook voor dat niemand ondersneeuwt of verkeerde beslissingen neemt.
Tarieven

Kosten mediation All Inn Tarief

Wij geven vooraf een duidelijk beeld van de kosten en informatie over de nieuwe regelingen  en de uitzonderingen daarop.

Wij hebben gemerkt dat cliënten het prettig vinden als er vooraf een duidelijk beeld van de kosten wordt geschetst en er vaste prijsafspraken worden gemaakt voor het gehele traject, dus ook inclusief advocaat kosten, kosten rechtbankprocedure, inschrijving huwelijksgoederen register en de afwikkeling burgerlijke stand.

 

Meer dan Bemiddeling

Clienten willen graag snel duidelijkheid en zicht op de toekomst, onze expertise gaat verder dan bemiddeling, wij herkennen hoe mensen reageren in conflict situaties en weten hoe wij dit in goede banen moeten leiden op een korte termijn. Onze expertise zit vooral de kennis van het juridische, fiscale en de vele praktische gevolgen waardoor we in een overzichtelijk traject grote stappen kunnen maken. Ook hier worden de belangen van beide partners goed in de gaten gehouden en werkbare oplossingen gecreeerd. 

 

Voorbeeld Kosten/Trajecten via beeld of persoonlijk

Wij hebben meerdere trajecten om jullie scheiding te regelen, bel ons gerust als daar vooraf vragen over zijn. Arlette en Jessica zijn beiden overdag goed te bereiken.

Wij geven de mogelijkheid om ook te kiezen voor een minder kostbare scheiding als je harmonieus uit elkaar kunt/ wilt gaan.

1. Bijvoorbeeld alleen de verzoekschriftprocedure. Snel en lage kosten.

Het indienen van een scheidingsverzoekschrift bij de rechtbank, waarbij alle formaliteiten door ons worden geregeld en opgevraagd en ingeschreven. Als partners zelf veel kunnen/willen regelen en harmonieus, snel  uit elkaar willen gaan.

  

2. Een ander traject is de verzoekschrift procedure met alleen ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn. Voor ouders die harmonieus uit elkaar willen gaan. Snel en lage kosten.

Zijn er wel kinderen dan kan ook voor een kort traject worden gekozen maar zal er altijd  een Ouderschapsplan inclusief kinderalimentatie vermelding moeten worden gehecht aan het verzoekschrift. Ouders kunnen dan de hoogte van de alimentatie  vermelden in het definitieve ouderschapsplan.

Wij zorgen dat jullie een uitgebreid werkblad voor het ouderschapsplan krijgen en sturen jullie een lijst met benodigde gegevens voor de eventuele berekeningen. Wij stellen voor jullie het officiele ouderschapsplan voor de Rechtbank op. Jullie kunnen dan zelf kiezen voor extra werkzaamheden die jullie verricht willen hebben.,

 

3. De meest uitgebreide variant  Convenant en Ouderschapsplan

Dit houdt in een uitgebreid convenant en ouderschapsplan met zowel kinderalimentatie als partneralimentatie berekeningen op basis van de trema normen,  gehanteerd door de rechtbank. Partners kunnen hier indien gewenst zelf van afwijken.

Ook wordt in het convenant opgenomen wat er met het huis gaat gebeuren nu of in de toekomst, verkoop of overname, hoe vindt de verdeling van de bezittingen plaats. Hoe worden polissen en lijfrentes, pensioenen  verdeeld en de wat gebeurt er met de continuiteit van een bedrijf. Wat zeggen de jaarrekeningen van een bedrijf. Wat zijn de fiscale voordelen en risico's. Vastleggen duur fiscaal partnerschap.

Wat te doen met een eigen bedrijf, VOF, BV of eenmanszaak. Waarbij de wensen van de partners steeds centraal staan. Een jaar nazorg hoort hier ook bij.

 

Prijsafspraken

Afhankelijk van de situatie wordt vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek. Partners kunnen ook altijd kiezen voor het werken op uurtarief.

Uniek : een jaar lang gratis Nazorg, na ondertekening convenant en/of ouderschapsplan.                                                               

 drs Arlette van den Berg

Bel voor een vrijblijvende afspraak met onze MfN familie mediator Drs Arlette van den Berg, dit kan persoonlijk, telefonisch of via beeld.

 

Mobiel Arlette (06) 532 95 942

of stuur hier een e-mail met uw vraag of voor een eerste vrijblijvende afspraak 

 

Kijk voor meer informatie op contact    

  

Wat anderen over de kosten vertellen 

Echtscheidingswijzer

Wat kost een scheiding en een regeling voor het omgangsrecht ongeveer?
De grootste kostenpost is je advocaat. Jij moet je eigen advocaat betalen en een beetje advocaat vraagt  240 euro per uur. Mediation :als je scheiding niet al te ingewikkeld is, kun je soms ook een vaste prijs afspreken. Die ligt meestal rond de 1800 euro-2900 euro ex BTW.  Als je recht op subsidie hebt ligt dit bedrag (veel) lager.

Hoe moeilijker/ingewikkelder de scheiding is hoe duurder het dus wordt. 

 

 

 

   Informeer gerust naar onze Locaties bij U in de omgeving om een vrijblijvend gesprek in te plannen.

   drs Arlette van den Berg, Jessica Uneken.

    Mediation  te bereiken op (06) 532 95 942

 

                                      

Modern | Scheiden