Mediation en Kosten

Scheiden op korte termijn met ook de rechtbank afwikkeling dat regelen wij zorgvuldig en snel. Wij begeleiden de scheiding tot en met de inschrijving in de registers. De kosten spreken wij samen vooraf vast ! Een harmonieuze scheiding kan snel, zorgvuldig met een vaste prijsafspraak. 

Kennis, ervaring, directe oplossingen, snelle werkwijze.

Onze kennis zit vooral in heldere juridische, fiscale uitleg en snelle praktische stappen die moeten worden genomen op een betrokken, rustige manier. Door onze contacten met de rechtbank kunnen wij snel de scheiding officieel regelen. Wij zorgen er ook voor dat niemand ondersneeuwt of verkeerde beslissingen neemt.
Tarieven

Kosten mediation een All Inn Tarief 

Wij hebben gemerkt dat cliënten het prettig vinden als er vooraf een duidelijk beeld van de kosten wordt geschetst en er vaste prijsafspraken worden gemaakt voor het gehele traject, dus ook advocaat kosten, kosten rechtbankprocedure, inschrijving register en de afwikkeling burgerlijke stand.

Overzichtelijk vlot traject

Onze expertise zit vooral de kennis van het juridische, fiscale en de vele praktische gevolgen waardoor we in een overzichtelijk kort traject grote stappen kunnen maken. Ook hier worden de belangen van beide partners goed in de gaten gehouden en werkbare oplossingen gecreeerd. 

De meest uitgebreide variant Convenant en Ouderschapsplan

Dit houdt in een uitgebreid convenant en ouderschapsplan met zowel kinderalimentatie als partneralimentatie berekeningen op basis van de trema normen.Ook wordt in het convenant opgenomen wat er met het huis gaat gebeuren nu of in de toekomst, verkoop of overname, hoe vindt de verdeling van de bezittingen plaats. Hoe worden polissen en lijfrentes, pensioenen  verdeeld en de wat gebeurt er met de continuiteit van een bedrijf. Wat zeggen de jaarrekeningen van een bedrijf. Wat zijn de fiscale voordelen en risico's. Vastleggen duur fiscaal partnerschap. Wat te doen met een eigen bedrijf, VOF, BV of eenmanszaak. Waarbij de wensen van de partners steeds centraal staan. 

En met Arlette wordt samen het ouderschapsplan gemaakt, Arlette is Orthopedagoog en stelt het plan samen met ouders op.

 

 

Uniek: een jaar lang gratis Nazorg, na ondertekening van het convenant en/of ouderschapsplan.

 

Bel Arlette op 06-53295942 voor meer informatie of  voor een vrijblijvend gesprek.

Drs Arlette van den Berg
MFN Mediator
Orthopedagoog
mobiel: 06-53295942

                                                   

Kijk voor meer informatie op contact    

  

 

Modern | Scheiden