Mediation en Kosten.

De kosten van een “ouderwetse” echtscheiding, waarbij ieder een eigen advocaat neemt, kunnen behoorlijk oplopen. Ieder van jullie doet dan z’n eigen verhaal aan z’n eigen advocaat, die dat vervolgens in een brief aan de advocaat van de ander opschrijft, die dat weer met je moet bespreken en waar vervolgens weer schriftelijk op wordt gereageerd, etc.

Je communiceert dan dus niet met elkaar, maar met je advocaat,
die op zijn beurt weer met de andere advocaat communiceert. 
Tarieven

Eigenlijk is dat dus dubbel werk, wat uiteraard de kosten fors verhoogt. Maar bovendien heb je de omvang van de kosten niet meer zelf in de hand.             Als de ander een procedure wil voeren over de omgangsregeling, de alimentatie, de verdeling van de spullen of over de vraag wie er in de woning mag blijven wonen, móet je wel procederen. Je hebt geen keuze.                  

Wij geven vooraf een duidelijk beeld van de kosten en de nieuwe regelingen 1 januari 2020

Mediation is meestal een sneller proces om uit elkaar te gaan en de kosten zijn aanzienlijk lager als jullie scheiding wordt begeleid door een MfN Familie Mediator. 

Wij hebben gemerkt dat onze cliënten het prettig vinden als er vooraf een duidelijk beeld van de kosten wordt geschetst en er vaste prijsafspraken worden gemaakt voor het gehele traject, dus ook inclusief advocaat kosten, kosten rechtbankprocedure, inschrijving huwelijksgoederen register en de afwikkeling burgerlijke stand.

De prijsafspraak is dan ook inclusief nazorg voor alle vragen!

Samen met onze mediator houden jullie zelf de regie in handen en bepalen jullie samen wat wel en niet moet gebeuren en zo ook de kosten van het mediation traject.

 

 Voorbeeld Kosten/Trajecten

Wij hebben meerdere trajecten om jullie scheiding te regelen, bel ons gerust als daar vooraf vragen over zijn. Arlette en Jessica zijn beiden overdag goed te bereiken.

 

Wij geven de mogelijkheid om ook te kiezen voor een minder kostbare scheiding als je harmonieus uit elkaar kunt/ wilt gaan.

1. Bijvoorbeeld alleen de verzoekschriftprocedure. Snel en lage kosten.

Het indienen van een scheidingsverzoekschrift bij de rechtbank, waarbij alle formaliteiten door ons worden geregeld en opgevraagd en ingeschreven. Als partners zelf veel kunnen/willen regelen en harmonieus, snel  uit elkaar willen gaan.

Als er geen kinderen zijn of kinderen boven de 18 en partners komen voor subsidie in aanmerking dan bedragen de kosten 375,00 euro per persoon exclusief btw en griffiekosten, leges, met subsidie 

Toch persoonlijk advies het verschil met online scheiden.

In een persoonlijk gesprek  bij de ondertekening kunnen allerlei vragen naar boven komen over bijvoorbeeld pensioenen en of de woning, wij nemen alle tijd om tijdens dat gesprek jullie vragen te beantwoorden, door de mediator of de advocaat die het verzoekschrift gaat indienen en voor inschrijving gaat zorgen bij de griffie.

De ondertekening  en het opstellen verzoekschrift, akte van berusting  en aanvragen stukken burgerlijke stand kan binnen 14 dagen worden geregeld en ingediend bij de rechtbank. Nadat de beschikking is afgegeven en wij deze hebben ingeschreven sturen wij ook de betreffende  pensioenformulieren aan clienten.

 

2. Een ander traject is de verzoekschrift procedure met alleen ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn. Voor ouders die harmonieus uit elkaar willen gaan. Snel en lage kosten.

Zijn er wel kinderen dan kan ook voor een kort traject worden gekozen maar zal er altijd  een Ouderschapsplan inclusief kinderalimentatie vermelding moeten worden gehecht aan het verzoekschrift.  Men kan dan kiezen voor alleen een ouderschapsplan met alimentatieberekeningen  volgens de Trema normen als raamwerk.Ouders kunnen dan de hoogte van de alimentatie  vermelden in het definitieve ouderschapsplan.

Wij zorgen dat jullie een werkblad voor het ouderschapsplan krijgen en sturen  jullie een lijst met benodigde gegevens voor de berekeningen. Wij stellen voor jullie het ouderschapsplan op.

Extra

Dit wordt samen met de ouders besproken, ook worden tips en ideeen van onze kant aangedragen. Ook wordt de uitkomst van de kinderalimentatie bedragen op basis van de Trema normen besproken, hoe zijn wij tot deze bedragen gekomen, is dat redelijk en wat zijn de fiscale voordelen en kindgebonden budgetten / combinatiekortingen, die wij voor jullie doorberekend hebben. De alimentatie bedragen kunnen ouders zelf onderling aanpassen. Dit geheel wordt dan direct definitief gemaakt.

Voor indiening bij de rechtbank kunnen ouders zelf een keuze maken als men samenwonend is, dan is dat immers niet verplicht.

Tijdens het eerste telefonisch contact krijgen wij informatie over gezinssamenstelling, inkomen uit eigen bedrijf of loondienst, enz en dan kan er een vaste prijsafspraak vooraf worden gemaakt.

Ook hier een jaar nazorg voor beide partners  met vragen over alimentatie of over de kinderen in het volgende jaar.

 

3. De meest uitgebreide variant  Convenant en Ouderschapsplan

Met een uitgebreid convenant en een uitgebreid ouderschapsplan met zowel kinderalimentatie als partneralimentatie berekeningen op basis van de trema normen gehanteerd door de rechtbank. Partners kunnen hier indien gewenst zelf van afwijken.

Ook wordt in het convenant opgenomen wat er met het huis gaat gebeuren, verkoop of overname, hoe vindt de verdeling van de bezittingen plaats. Hoe worden polissen en lijfrentes verdeeld en de wat gebeurt er pensioenen.

Wat te doen met een eigen bedrijf, VOF, BV of eenmanszaak. Waarbij de wensen van de partners steeds centraal staan.

Een jaar nazorg hoort hier ook bij.

Afhankelijk van de situatie wordt vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt. 

Voor vragen over de verdere tarieven neem gerust contact op met onze MFN register familie mediator of scheidingsbegeleiders                    

Arlette van den Berg 06 532 95 94 2  

Jessica Uneken        06 30 38 74 05

Joyce Busch             06 14 89 57 07

 

 

Uniek : een jaar lang gratis Nazorg, na ondertekening convenant en/of ouderschapsplan

                                                                        

Meestal sta je er na de scheiding 'alleen voor' en kun je met vragen of problemen nergens terecht, tenzij je er (flink) voor betaalt.

Wij doen het anders. Gedurende een jaar na de scheiding kunnen jullie met alle vragen (ook over de kinderen) bij ons terecht. Dat kost je niets en dat doen we graag. Dat is Mediation bij Modern Scheiden.

 

TOESLAGEN

Op welke toeslagen hebben jullie recht ?

Daarnaast wordt bekeken op welke toeslagen jullie recht hebben en hoe deze aan te vragen en wanneer. Zoals het kindgebonden budget, om zo meer financiële ruimte te realiseren. Ook worden de fiscale voor- en nadelen van keuzes met beide partners doorgesproken.

 

 Arlette van den Berg

Bel voor een vrijblijvende afspraak met onze MfN familie mediator Drs Arlette van den Berg,

Mobiel Arlette (06) 532 95 942 of stuur hier een e-mail met uw vraag of voor een eerste vrijblijvende afspraak op een van onze locaties.

 

 

Kijk voor meer informatie op contact    Locaties in midden en noord Nederland 

 

 

 

 

Wat anderen over de kosten vertellen

Money, Magazine

Gaan jij en je partner met ruzie uit elkaar? Dan zul je dit wellicht ook aan de kosten van de scheiding merken.

Want hoe meer werk je advocaat heeft, hoe meer uren deze zal maken en hoe hoger de rekening zal zijn. Naast de advocaatkosten moet je ook nog rekening houden met notariskosten en kosten voor het bezoek aan de rechtbank.

Mediation
Als je partner en jij besloten hebben om uit elkaar te gaan dan kun je wellicht van mediation gebruik maken. Mediation heeft een aantal voordelen voor jullie allebei.

Een mediator begeleidt jou en je partner tijdens het scheidingsproces en is onpartijdig. Werken met een mediator kan je wellicht een hoop ruzie met je ex-partner besparen. Ruzie kost over het algemeen tijd en tijd kost geld. Ondanks dat een mediator geld kost, kan het inschakelen van een mediator je wellicht dus ook kosten besparen.

Echtscheidingswijzer

Wat kost een scheiding en een regeling voor het omgangsrecht ongeveer?
De grootste kostenpost is je advocaat. Jij moet je eigen advocaat betalen en een beetje advocaat vraagt  240 euro per uur. Mediation :als je scheiding niet al te ingewikkeld is, kun je soms ook een vaste prijs afspreken. Die ligt meestal rond de 1800 euro-2900 euro ex BTW.  Als je recht op subsidie hebt ligt dit bedrag (veel) lager.

Hoe moeilijker/ingewikkelder de scheiding is hoe duurder het dus wordt.

 

 

 

Kosten, Mediation is goedkoper


Mediation

Je kunt proberen om in harmonie met je partner te scheiden. Daarvoor kun je een professionele bemiddelaar inschakelen. Dit heeft drie voordelen:

1.       De procedures zijn veel korter en respectvoller. Dat is fijn, want een echtscheidingsprocedure is nooit leuk. Bovendien wordt het daardoor goedkoper.

2.       De beslissing wordt door jullie allebei genomen, en wordt niet van bovenaf opgelegd. Daardoor zijn er geen verliezers, en heb je de grootste kans dat jullie je afspraken allebei nakomen.

3.      Daardoor kun je in de toekomst makkelijker samenwerken als dat nodig is en betere financiele afspraken maken. En als je samen uit elkaar gaat hebben jullie beiden samen een jaar kosteloos nazorg voor alle vragen aan onze advocaat of mediator. Denk aan vragen over alimentatie of hypotheek.

4. Wij kijken altijd of jullie voor subsidie/kortingen  in aanmerking komen, dat scheelt altijd in de totale kosten. Vooraf maken we een heldere prijsafspraak.

 

 

 

 

 

 Informeer gerust naar onze Locaties bij U in de omgeving om een vrijblijvend gesprek in te plannen.

 

Familie mediators  Arlette van den Berg, Joyce Busch en Jessica Uneken.

Zij zijn tot 21.00 uur te bereiken op (06) 532 95 942 en (06) 303 87 405

 

Arlette werkt met een vast team mediators,  juristen en advocaten en ook met een vast team kindercoaches, pedagogen.

De Kinderspecialisten : Margreet, Casper, Arlette en Bianca

 vechterweerd team 2

 

 

 

Ook kunt u onze collega's altijd overdag bereiken mobiel 06 53 29 59 42, bel gerust met   Arlette van den Berg  als u vragen heeft of voor een vrijblijvende afspraak op een van onze locaties in Noorden en in het Midden van het land.

                                      

Modern | Scheiden