Mediation

Mediation en  Scheiden

Informatieve Mediation. Veel informatie ook over de veranderende regels : duur van de alimentatie, de uitzonderingen en de nieuwe pensioenverdeling vanaf 2020. Juist de financiele en nieuwe fiscale consequenties komen aan de orde omdat er nogal wat uitzonderingen zijn. Wij informeren en adviseren en ondersteunen jullie bij het kiezen van oplossingen die voor beiden zo gunstig mogelijk zijn. Daar zit ook onze expertise, betrokkenheid, kennis, ervaring en doortastendheid als team.

Mediation : Ons verschil

Mediation, wij onderscheiden ons tijdens de mediation van andere mediators door onze deskundigheid, juridisch en fiscaal, onze uitgebreide schriftelijke uitleg, snelle werkwijze, vaste prijsafspraken vooraf en een jaar nazorg voor alle vragen achteraf. Vaste prijsafspraken inclusief kosten rechtbankprocedure.

Mediation van A tot Z. Ook regelen wij de rechtbank procedure en inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Wij zijn ook gedegen ervaren pedagogische professionals als het over de kinderen gaat. drs Arlette van den Berg is onze betrokken MFN mediator en orthopedagoog, gespecialiseerd in kinderen in een scheiding, een nieuw begin naar de toekomst. 

Daarnaast gaan wij samen met jullie kijken welke fiscale toeslagen, jullie toekomen en hoe deze toeslagen zo snel mogelijk aan te vragen zodat er financiele ruimte ontstaat.

 

Mediation : Scheiden vraagt om een heldere visie

Een succesvolle scheiding  met een mediator vraagt altijd om duidelijkheid en structuur tijdens de mediation. In de vorm van één vaste mediator die jullie scheidingsproces deskundig begeleidt. Op basis van een helder gezamenlijk plan van aanpak. 

Wij geven jullie graag de juiste informatie en heldere adviezen zodat er verantwoorde keuzes en beslissingen kunnen worden genomen en jullie goed zicht hebben op de praktische en/of fiscale gevolgen nu en in de toekomst!

Mediation en Nazorg

Daarnaast geven we na de mediation een jaar gratis nazorg, jullie kunnen dan terecht met vragen over bijvoorbeeld de alimentatie indexering, vragen over het huis, pensioenen enz. 

Ook op het ouderschapsplan hebben wij tijdens de mediation een duidelijke visie hoe een meegroeiend plan te maken met jullie en de kinderen. Samen maken we een goed plan.

Arlette zit in de Kennisgroep Kind en Echtscheiding Overijssel waar  de belangen van de kinderen steeds centraler worden gesteld. In de werkgroep zijn orthopedagogen, rechterlijke macht, de raad, mediators en vfas advocaten vertegenwoordigd.

Mediation

 

Wat is eigenlijk mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar: de Mediator. Wij helpen jullie om een eigen oplossing te vinden.

Groot voordeel daarvan is dat jullie zelf de baas blijven over de oplossing. 

Het Modern Scheiden Plan biedt de mogelijkheid om een beroep te doen op een ervaren en deskundige Familie Mediator, Arlette van den Berg, Jessica Uneken.  Een vertrouwenspersoon, die jullie adviseert en helpt om de scheiding snel en goed af te wikkelen. Waarbij ook de belangen van de kinderen zorgvuldig worden bewaakt.  

Arlette van den Berg is MFN Familie Mediator, Orthopedagoog

Als je wilt weten wat wij voor jullie kunnen betekenen, bel dan gerust voor een vrijblijvende afspraak met Arlette van den Berg MfN register familie mediator (06) 532 95 942

 foto arlette

MFN Mediator Arlette van den Berg  Register Familie Mediator 

MfN Registermediator 72dpi logo

 

 

Voordelen Mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ; snelheid · kostenbeheersing · informele procedure · deskundige begeleiding · ruimte voor creatieve oplossingen · gezamenlijke oplossing.

Mediation : waarom een hoge slagingskans bij ons?

Mediation heeft bij ons een hoge slagingskans door onze betrokkenheid, onze snelheid, inzet en ervaring en de niet te onderschatten kennis van ons en het vaste team waarmee we samenwerken waardoor wij alles van A-Z kunnen regelen. Mediation :gezamenlijke oplossing = win-win resultaat

 

 

 MFN Mediator MfN-register voor mediators

i

 

 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld : Fiscale Adviezen
Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding ?

Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan.
Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

● Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken.

● Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen.

● Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig.

● Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.

● Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven.

● Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%...

● Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont.

● Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing.

● Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden.

We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 
 
 
Nieuws
Scheiden en de kinderen
Bianca Amptmeijer
 
 
Onze kindercoach Bianca Amptmeijer heeft nu samen met haar collega ook ruimte om groepsgesprekken te starten voor kinderen die nog wat meer hulp willen om de scheiding een plek te geven. Voor clienten van ons valt dit binnen het jaar nazorg.
Bel ons gerust met vragen.
(06) 532 95 942
 
Mediators  en scheidingsbegeleiders                 
 
Modern | Scheiden