top of page

Alimentatie

 

Wat is de hoogte van de alimentatie, is partneralimentatie verplicht, hoe bereken je alimentatie, dat zijn de vragen die wij vaak horen.

Partneralimentatie, als na de echtscheiding een van beide partners (veel) minder te besteden heeft dan de ander, dan kan er sprake zijn van partner alimentatie. Partner Alimentatie : Jullie kunnen daar altijd samen afspraken over maken, het is goed mogelijk van de norm af te wijken. 

 

Maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten,
wat je rechten en plichten zijn.

 

Partner Alimentatie en Kinderalimentatie 2023

Daarom worden er, uitgaande van jullie toekomstige financiële situatie, eerst draagkracht - en alimentatieberekeningen gemaakt tijdens de mediation, wat is verplicht, hoe lang en wat zijn de aftrekmogelijkheden van de alimentatie, en wat willen jullie zelf.

Voorop staat dat wat jullie ook beslissen, jullie goed geinformeerd moeten zijn door ons over de alimentatie berekeningen en hoe deze tot stand komen en wanneer de alimentatie kan wijzigen. Wij begeleiden jullie zorgvuldig en leggen dit samen met jullie vast in een convenant. Dat is onze expertise. Kennis, ervaring, heldere adviezen.

foto_arlette

Bel Arlette op 06-53295942 of stuur haar hier een e-mail voor een vrijblijvend gesprek.

Drs Arlette van den Berg
MFN Mediator
Orthopedagoog
mobiel: 06-53295942

Wij nemen daar de tijd voor en zullen jullie ook adviseren over de mogelijkheden en de fiscale gevolgen van de kinder en partner alimentatie zodat jullie verantwoorde keuzes kunnen maken samen met onze Mediator.

Partneralimentatie wijziging  maximale duur per 1 januari 2020

Maar met veel uitzonderingen. Wij zullen de alimentatie berekeningen met jullie uitvoerig doornemen, de alimentatie hoogte, de alimentatienorm en of de alimentatie aftrekbaar is, hoe lang er sprake is van alimentatie en wanneer er wijzigingen plaatsvinden.

Alimentatie en Trema-normen, bepalen de hoogte van de alimentatie en de aftrekbaarheid, wij berekenen meerdere varianten en adviseren, met het oog op fiscale voordelen en jullie individuele situatie.

Kinder en Partner Alimentatie

De wet geeft geen formule voor de hoogte van de Alimentatie.  

De rechters hebben er daarom zelf regels voor ontworpen, de zogenaamde Trema-normen (zie voor meer informatie: www.nvvr.org). Daarbij moet dan wel rekening worden gehouden met de behoefte van de kinderen, op basis van de Nibud-normen. Op basis daarvan kunnen dan verschillende alimentatieberekeningen worden uitgevoerd. De Familierecht Advocaten van Uneken zijn hierin gespecialiseerd. Zij houden rekening met de laatste ontwikkelingen en veranderingen en de jurisprudentie op het gebied van Alimentatie.

Alimentatie Maatwerk en jaar nazorg.

Onze Mediators willen: Maatwerk op jullie situatie afgestemd, maar Trema-normen en computer programma’s houden geen rekening met jullie specifieke situatie en alimentatie.  

alimentaties_ite

Zo willen scheidende partners soms afspreken dat degene met inkomen een opleiding voor de ander betaalt, zodat die ook werk op niveau kan vinden, en de alimentatie daarna sterk omlaag kan. Ook willen jullie misschien de alimentatie aanpassen aan afspraken over de (tijdelijke) verzorging van de opgroeiende kinderen of aan de specifieke woonsituatie.

Mediation, samen eerlijke afspraken maken over de alimentatie, de hoogte en de duur van de alimentatie is belangrijk voor de toekomst. Die Mediation afspraken mogen best afwijken van de Trema-normen. Vaak is dat zelfs verstandig!

Wij adviseren jullie hierbij om goede keuzes naar de toekomst te maken.  

MfN_Registermediator_logo

nieuws:

Kinderalimentatie met terugwerkende kracht stopgezet

Indien de rechter de hoogte van de alimentatie wijzigt, gaat de wijziging in beginsel in op de datum van het indienen van het verzoekschrift. Soms verzoekt de verzoekende partij de wijziging in te laten op een datum die is gelegen voor deze datum.

Rechters zijn echter terughoudend met de hoogte van de alimentatie met terugwerkende kracht te wijzigen.

Meer informatie over partner- en kinderalimentatie

 

Alimentatie/ draagkracht en behoefte berekeningen

bottom of page