top of page

Convenant 

Convenant opstellen tijdens de Mediation.

Als je gaat scheiden moeten er in de mediation veel afspraken worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Over de woning, de hypotheek, de alimentatie, pensioenen, polissen, lijfrentes, de fiscale gevolgen nu en in de toekomst, etc..

Al die afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Dat wordt het echtscheidingsconvenant genoemd. Zo’n convenant vormt de basis van je nieuwe toekomst
en moet dus juridisch waterdicht zijn.


Daarom stellen wij samen met ervaren en gespecialiseerde juristen en advocaten het convenant op. Over de gemaakte afspraken mag immers (later) geen enkel misverstand bestaan. Dat wordt altijd eerst in concept aan ieder van jullie toegezonden, zodat je dat in alle rust kunt bestuderen.

Pas nadat alle vragen zijn beantwoord wordt het definitieve convenant opgesteld. Om er zeker van te zijn dat jullie beiden het met de inhoud daarvan eens zijn, wordt dit convenant vervolgens bij ons op kantoor getekend.

Dit kan binnen een paar weken.

convenant

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan worden de afspraken, die jullie samen maken over de kinderen, vastgelegd door onze mediators en scheidingsbegeleiders. Ook het ouderschapsplan wordt eerst in concept aan ieder van jullie toegezonden. Ook deze afspraken worden uiterst zorgvuldig vastgelegd en bij ons op kantoor getekend. Jullie moet als ouders immers nog jarenlang samenwerken op basis van deze afspraken.   

Verzoekschrift

Daarna zal onze advocaat het verzoekschrift bij de Rechtbank indienen, samen met het convenant en het ouderschapsplan. Ook zorgen wij er voor dat het verzoekschrift vervolgens wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de griffie van de rechtbank. Nadat dit allemaal door een Rechter is getoetst, zal de  echtscheiding worden uitgesproken. Zo’n uitspraak heet een ‘beschikking’. Als de Rechtbank alle afspraken akkoord heeft bevonden, zullen deze in de beschikking worden opgenomen.

Zo worden het convenant en het ouderschapsplan dus
onderdeel van de rechterlijke uitspraak.

Jullie (en de kinderen) hoeven dus niet naar de Rechtbank, want onze advocaten begeleiden dat hele traject. Wij zorgen er daarna voor dat de beschikking van de Rechtbank zo snel mogelijk wordt ingeschreven in het huwelijksregister. Pas dan is de echtscheiding namelijk definitief.
 

Na de ondertekening van het Convenant geven wij een jaar lang nazorg. Jullie kunnen dan met vragen over bijvoorbeeld Alimentatie indexering bij ons terecht. Dat is Modern Scheiden

 

Drs Arlette van den Berg is MFN Register Mediator, specialisatie Familie Mediator

foto_arlette
MfN_Registermediator_logo

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

bottom of page