Flitscheiding, snel scheiden

Modern Scheiden heeft een speciaal traject ontwikkelt voor een super snelle echtscheiding, flitsscheiding middels Mediation.

Het spreekt voor zich dat jullie situatie daar geschikt voor moet zijn. Als dat het geval is, dan kunnen wij er voor zorgen dat jullie echtscheiding binnen een paar weken volledig is geregeld! Van A tot Z. Afgewikkeld door jullie Mediator die ook het verzoekschrift  indient bij de rechtbank.

Snel Scheiden, Flitsend snel, maar wel goed, soms in een week, ook met jaar nazorg voor beiden!

De zorgvuldigheid blijft bij ons altijd voorop staan. Een 'flits' scheiding betekent dus niet dat er minder wordt gedaan, maar dat alles sneller (en per e-mail) wordt gedaan. Vaak buiten de normale kantoortijden. Als dat nodig is, dan doen wij dat. Dat is onze persoonlijke inzet. Dat is Modern Scheiden.

Soms wil men nog sneller scheiden dat kan bij ons, vaak zien wij dat als mensen snel een huis willen verkopen of om andere persoonlijke redenen. Joyce Busch regelt dat het verzoekschrift binnen een week bij de rechtbank ligt. Een compleet gedegen convenant met berekeningen en een een ouderschapsplan. Wij krijgen veel verzoeken om deze vorm van snel scheiden te regelen en ook hier bieden we een jaar nazorg voor alle vragen. 

Wij maken dan ook een snelle eerste afspraak voor een flitsscheiding, telefonisch of persoonlijk 

Joyce Busch  
Joyce Busch  : mob (06) 14 89 57 07  

Of bel ons op 06 532 959 42 voor vragen over een flitsscheiding op onze locaties en onze mogelijkheden en de fiscale voordelen.

 

 

 

Informatie Flitsscheiding

De term flitsscheiding werd oorspronkelijk gebruikt voor een echtscheidingsmethode waarbij het huwelijk door een gemeenteambtenaar werd omgezet in een geregistreerd partnerschap. Dit geregistreerd partnerschap kon vervolgens vrij eenvoudig en zonder tussenkomst van een rechter ontbonden worden.

Echter :Flitsscheiding werd door wetswijziging later onmogelijk gemaakt

Door een flitsscheiding was het dus mogelijk om zonder tussenkomst van een rechter te scheiden.Door een wetswijziging is deze manier van scheiden sinds 1 maart 2009 niet meer mogelijk. Toch is de term flitsscheiding sindsdien niet helemaal verdwenen.

Flitsscheiding, vaak wordt deze benaming gebruikt voor een snelle echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek. Dit houdt in dat een Mediator namens u en uw partner een gezamenlijk verzoek bij de rechtbank indient met het doel zo spoedig mogelijk een echtscheidingsuitspraak te krijgen.

Wanneer is de Flitsscheiding het  meest geschikt ?

De flitsscheiding is met name geschikt voor mensen die snel willen scheiden of zelf al veel geregeld hebben. Bijvoorbeeld: Partners die snel een nieuwe woning willen kopen of snel toelagen of een Kindgebonden budget willen ontvangen.

In dat geval kan een echtscheiding snel geregeld worden

 

Fiscale adviezen

Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding ?

Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan.
Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

● Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken.

● Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen.

● Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig.

● Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.

● Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven.

● Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%...

● Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont.

● Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing.

● Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden.

We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

Flitscheiding  Mediation Snel Scheiden

www.modernscheiden

Modern | Scheiden