top of page

Afschaffing Flitsscheiding: Veiligheid en Erkenning voor Kinderen Centraal

Op 6 juni 2007 heeft de Tweede Kamer een cruciaal besluit genomen om de flitsscheiding af te schaffen. Dit betekent dat echtparen die een scheiding willen aanvragen, voortaan verplicht zijn dit via de rechter te doen, in tegenstelling tot de vroegere methode waarbij de stap naar de rechter kon worden overgeslagen.

Dit besluit is genomen met het oog op de veiligheid en het welzijn van kinderen. Minister Rouvoet benadrukte dat de positie van kinderen in echtscheidingssituaties hierdoor wordt versterkt. "Als je uit elkaar wil gaan, moeten er eerst duidelijke afspraken gemaakt worden over wat er met de kinderen gebeurt", aldus de minister.

Een bijkomende reden voor de afschaffing is de internationale erkenning. De flitsscheiding werd namelijk in veel landen niet erkend, wat leidde tot complicaties voor echtparen die internationaal verhuisden of betrekkingen hadden.

Bij ModernScheiden begrijpen we hoe ingrijpend en complex een scheiding kan zijn, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Daarom benadrukken wij het belang van het inschakelen van een mediator. Een mediator kan helpen bij het maken van duidelijke afspraken, het verminderen van conflicten en het waarborgen van het welzijn van alle betrokkenen, in het bijzonder de kinderen.

bottom of page