top of page

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar

Op dit moment kan degene die kinderalimentatie betaalt een belastingteruggave ontvangen wegens zogenaamde ''buitengewone kosten kinderen". Die alimentatie is dus niet echt aftrekbaar, maar er kan wel een maandelijkse teruggave van de belastingdienst worden ontvangen voor degene die de alimentatie betaalt.

Verandering per 1 januari 2015

Per die datum vervalt de teruggave, met als gevolg dat dit voor ouders, die kinderalimentatie betalen, een verzwaring van hun lasten met zich brengt. Dat kan tot gevolg hebben dat die ouders een verlaging van de kinderalimentatie gaan vragen.

Andere veranderingen

Per diezelfde datum zal er nog meer veranderen. Zo vervalt per 1 januari 2015 de alleenstaande ouderkorting en resteren nog enkel de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting (voor kinderen tot 12 jaar) en de kinderopvangtoeslag.

bottom of page