belastingvoordeel scheiden voor 1 juli 

De 'inkomensafhankelijke combinatiekorting' is in het leven geroepen om, als je jonge kinderen hebt, je te stimuleren om te gaan werken. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan dat voordeel oplopen tot maar liefst 179,- netto per maand.

Daarvoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Je hebt in 2015 minimaal 6 maanden een kind ingeschreven op je woonadres dat op 31-12-2014 jonger is dan 12 jaar.

- Je arbeidsinkomen in 2015 is meer dan 4.847,- bruto op jaarbasis. 

- Je arbeidsinkomen in 2015 is lager dat dat van je 'fiscale partner'.

Als jullie voor 2015 nog in aanmerking willen komen voor deze combinatiekorting, waardoor er als gevolg van jullie scheiding mogelijk minder beasting behoeft te worden betaald, neem dan tijdig contact met ons op. 

Modern | Scheiden