Mediation Heerenveen

Mediation in Heerenveen. Goed scheiden begint samen. Arlette van den Berg  is mediator in Heerenveen zij zorgt ervoor dat jullie samen tot een oplossing komen. Wij behartigen jullie belangen en zorgen dat niemand onder sneeuwt ook in complexe scheidingen. Mediation is scheiden met een helder stappenplan van A tot Z met een jaar nazorg. Arlette en haar collega Jessica zijn betrokken en ervaren MfN register familie mediators in Heerenveen aan de Fok 68.

Mediation bij ons meer dan bemiddeling

Soms kan een scheiding onvermijdelijk zijn. In deze situatie kun je wel kiezen voor snel duidelijkheid bij ons. Dat is belangrijk! Een helder gedetailleerd financieel overzicht naar de toekomst dat vinden wij belangrijk, op grond daarvan kan men immers keuzes maken. Bij een scheiding komen heel wat zaken om de hoek kijken. Denk bijvoorbeeld aan de toekomstige financiën, de verdeling van bezittingen, lijfrentes, pensioenen, de alimentatie, jullie woning of een eigen bedrijf. Wij werken snel en transparant met een inzichtelijke uitleg ook als het meer gecompliceerd is.

Wij vinden het belangrijk dat jullie snel weten waar je aan toe bent tijdens de mediation. Ook maken wij vooraf een vaste prijsafspraak. Dat is inclusief ons jaar nazorg voor al jullie vragen.

Ook over de nieuwe regels alimentatie en pensioenverdeling  2020!

Mediation Heerenveen

Ook voor vrijblijvende informatie  kunt u contact opnemen met MNF

 

mediator Arlette van den Berg op (06) 532 95 942 of stuur haar hier een e-mail.

Een eerste afspraak is vrijblijvend en kosteloos en kan in Heerenveen aan de Fok 68 en Online via beeldbellen met heldere uitleg. 

foto_arlette

 Drs Arlette van den Berg  MfN Familie Mediator, Orthopedagoog,

Mediator Heerenveen

 

 

MfN Registermediator 72dpi logo

Mediation Heerenveen
Modern|scheiden 
Fok 68
8441 BR Heerenveen,
(06) 532 95 942
 
carousel3
Mediation Heerenveen Fok 68
 

Mediation Heerenveen

Structuur, snelheid en duidelijkheid zijn belangrijke speerpunten voor een succesvolle scheiding. Wij informeren en adviseren jullie waar nodig is.

Er wordt een duidelijk plan van aanpak opgesteld. De mediator houdt rekening met problemen waar jullie tegen aan kunnen lopen. Wij houden, alleen indien nodig, ruggespraak met andere specialisten om het scheidingsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Nazorg een jaar lang!

Ook bieden we een jaar lang gratis nazorg.Jullie kunnen dan terecht met vragen over bijvoorbeeld pensioenen, indexering, wetswijzigingen alimentatie enz. Mocht een van beiden voor subsidie in aanmerking komen dan kunnen wij dat voor jullie aanvragen.

 

Speciale aandacht voor de kinderen

Arlette van den Berg is Orthopedagoog gespecialiseerd in een scheiding en nieuwe toekomst.  Een scheiding kan heel emotioneel zijn.Gelukkig zien we bij veel ouders dat zij er veel waarde aan hechten dat het goed gaat met hun kinderen. Onze Mediator in Heerenveen geeft kinderen speciale aandacht tijdens het scheidingsproces als ouders dat willen.

Een scheiding gaat immers gepaard met veel onzekerheid. Het is dan ook belangrijk dat het scheidingsproces zonder veel  conflicten verloopt. Dat is voor de kinderen de beste manier om door het proces heen te komen. Wij stellen een duidelijk stappenplan op, geven heldere informatie en adviezen en maken eerlijke afspraken. Jullie kunnen hierdoor de basis voor de toekomst van jullie kinderen zelf bepalen. 

 

 

Mediation Heerenveen,  MfN-register voor mediators
Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor Mediators.

Skiede 

Mediation Heerenveen     Mediator Sneek     Mediation Lemmer    Mediation Drachten

modern scheiden 5

Mediation Heerenveen:

Achtkarspelen
Ameland
Boornsterhem (Boarnsterhim)
Dantumadeel (Dantumadiel)
Dongeradeel (Dongeradiel)
Ferwerderadeel (Ferwerderadiel)
Franekeradeel (Frjentsjeradiel)
Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)
Harlingen (Harns)

Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollumerlân)
 (Ljouwert)
Leeuwarderadeel (Ljouwerteradiel)
Lemsterland (Lemsterlân)
Littenseradeel (Littenseradiel)
Menaldumadeel (Menaldumadiel)
Ooststellingwerf
Opsterland (Opsterlân)
Scharsterland (Skarsterlân)
Schiermonnikoog (Skiermûntseach)
Smallingerland (Smellingerlân)
Zuidwest-Friesland (Súdwest-Fryslân)
Terschelling (Skylge)
Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel)
Vlieland
Weststellingwerf

carousel3

Mediation Heerenveen  fok 68

 

 

Modern | Scheiden