Mediation Heerenveen

Mediation. Verantwoordelijke ouders scheiden samen, als medestanders. Arlette van den Berg  is onze mediator in Heerenveen zij zorgt ervoor dat jullie samen tot een oplossing komen. Alles moet goed en duidelijk worden geregeld en daarbij mag niets over het hoofd worden gezien. Modern scheiden is scheiden met een helder stappenplan van A tot Z met een jaar nazorg. Open en eerlijk, in overleg en waarbij de kinderen centraal staan. Arlette is MfN register familie mediator en orthopedagoog in Heerenveen.

Onze Mediator in Heerenveen zorgt voor duidelijkheid

Soms kan een scheiding onvermijdelijk zijn. Wanneer je terecht gekomen bent in zo'n situatie kun je wel kiezen voor snel duidelijkheid, dat is belangrijk! Bij een scheiding komen heel wat zaken om de hoek kijken. Denk bijvoorbeeld aan de financiën, de alimentatie, jullie woning of een eigen bedrijf.

Wij vinden het belangrijk dat jullie op een korte termijn weten waar je aan toe bent, ieder van jullie de fiscale voor en nadelen kunnen overzien en zo weer een stap te kunnen maken naar de toekomst. Wij regelen dit samen met jullie op een professionele betrokken wijze.ook maken wij vooraf een vaste prijsafspraak. Dat is inclusief nazorg.

Bij een scheiding mag niets over het hoofd gezien worden

Ook voor informatie over scheiden met een bedrijf, geregistreerd partnerschap, scheiden van tafel en bed  of als men al op leeftijd is (in verband met woning overname en/of pensioenen), kunt u altijd contact opnemen met  Arlette van den Berg op (06) 532 95 942 of stuur haar hier een e-mail.

Een eerste afspraak is vrijblijvend en kosteloos en kan in Heerenveen aan de Fok 68.  's Avonds kun je Arlette tot 21.00 uur bellen op (06) 532 95 942.

foto_arlette

 Drs Arlette van den Berg MfN familiemediator

MfN Registermediator 72dpi logo

Modern|scheiden Heerenveen
Fok 68
8441 BR Heerenveen,
(06) 532 95 942
 
carousel3
Mediation heerenveen
 

Een goede scheiding is geen illusie bij Mediation Heerenveen

Structuur, snelheid en duidelijkheid zijn belangrijke speerpunten voor een succesvolle scheiding.

Arlette is een deskundig en ervaren mediator en zij zal jullie begeleiden tijdens het scheidingsproces. Professionaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij helpen jou, je partner en de kinderen op een efficiënte wijze door het proces heen. Er wordt een duidelijk plan van aanpak opgesteld. De mediator houdt rekening met problemen waar jullie tegen aan kunnen lopen. Wij houden continue ruggespraak met andere specialisten om het scheidingsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Nazorg een jaar lang!

Ook bieden we een jaar lang gratis nazorg.Jullie kunnen dan terecht met vragen over bijvoorbeeld pensioenen, indexering, wetswijzigingen alimentatie enz. Mocht een van beiden voor subsidie in aanmerking komen dan kunnen wij dat voor jullie aanvragen.

 

Speciale aandacht voor de kinderen

Een scheiding kan heel emotioneel zijn.Gelukkig zien we bij veel ouders dat zij er veel waarde aan hechten dat het goed gaat met hun kinderen. Onze Mediator in Heerenveen geeft kinderen speciale aandacht tijdens het scheidingsproces als ouders dat willen.

Een scheiding gaat immers gepaard met veel onzekerheid. Het is dan ook belangrijk dat het scheidingsproces zonder veel  conflicten verloopt. Dat is voor de kinderen de beste manier om door het proces heen te komen. Wij stellen een duidelijk stappenplan op, geven heldere informatie en maken eerlijke afspraken. Jullie kunnen hierdoor de basis voor de toekomst van jullie kinderen zelf bepalen.

 

 

 

 

Mediation Heerenveen,  MfN-register voor mediators
Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor Mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, Arlette van den Berg is een MFN Mediator met Familie specialisatieen werkt onder vastgestelde condities.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM.

Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
voldoende ervaring heeft
kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde til. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

Skiede 

Mediation Heerenveen     Mediator Sneek     Mediation Lemmer    Mediation Drachten

modern scheiden 5

Achtkarspelen
Ameland
Boornsterhem (Boarnsterhim)
Dantumadeel (Dantumadiel)
Dongeradeel (Dongeradiel)
Ferwerderadeel (Ferwerderadiel)
Franekeradeel (Frjentsjeradiel)
Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)
Harlingen (Harns)
Adres letselschade advocaat Heerenveen (It Hearrenfean)
Het Bildt
Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollumerlân)
 (Ljouwert)
Leeuwarderadeel (Ljouwerteradiel)
Lemsterland (Lemsterlân)
Littenseradeel (Littenseradiel)
Menaldumadeel (Menaldumadiel)
Ooststellingwerf
Opsterland (Opsterlân)
Scharsterland (Skarsterlân)
Schiermonnikoog (Skiermûntseach)
Smallingerland (Smellingerlân)
Zuidwest-Friesland (Súdwest-Fryslân)
Terschelling (Skylge)
Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel)
Vlieland
Weststellingwerf

carousel3

Mediation Heerenveen  

 

 

Modern | Scheiden