top of page

Zoeken

148 items gevonden voor ""

 • Testament | Modernscheiden

  Testament ​ Het maken van een testament is een belangrijke beslissing die vaak over het hoofd wordt gezien, vooral tijdens significante levensveranderingen. Een veelvoorkomende situatie is wanneer stellen besluiten samen te gaan wonen. In veel van deze gevallen kiezen partners ervoor om een 'langstlevende' testament op te stellen. Hierin wordt vastgelegd dat wanneer één van de twee partners overlijdt, de overlevende partner automatisch de enige erfgenaam wordt van het gezamenlijke bezit. Dit type testament wordt niet alleen gemaakt door samenwonende koppels; ook gehuwde stellen kiezen vaak voor een dergelijke regeling om de financiële toekomst van de overgebleven partner te waarborgen. ​ Echter, wanneer het leven een andere wending neemt, zoals bij een scheiding, worden de zaken gecompliceerder. Het is begrijpelijk dat tijdens de emotionele en hectische periode van een scheiding, veel praktische zaken over het hoofd worden gezien. Een van die zaken is het testament. Stel dat de echtscheiding is afgerond, maar het 'langstlevende' testament blijft ongewijzigd. Dan kan het voorkomen dat bij het overlijden van een van de ex-partners, de ander onbedoeld als erfgenaam wordt aangewezen. Een situatie die vaak niet meer in lijn is met de wensen van beide partijen. ​ Het is daarom van essentieel belang om na een scheiding het testament onder de loep te nemen. Misschien denk je dat je nooit een testament hebt opgesteld, maar het kan zijn dat dit in het verre verleden toch is gebeurd. Het is raadzaam om dit te controleren en, indien nodig, aanpassingen te laten maken. Het wijzigen van een testament is eenvoudiger dan men vaak denkt en kan vlot geregeld worden bij de notaris. Het geeft bovendien rust en zekerheid, wetende dat jouw nalatenschap in overeenstemming is met jouw huidige levenssituatie en wensen.

 • De voordelen van samen scheiden | ModernScheiden

  Mediation en voordelen ​ Ons Mediation Plan is het resultaat van vele jaren ervaring met scheidingen en mediation. ​ Wat zijn de voordelen?​ ​ Wij begeleiden jullie bij alle stappen, zorgen dat niemand ondersneeuwt. Stel de belangen van de kinderen voorop, ook al zitten de kinderen niet aan tafel. Wij zorgen dat de belangen van jullie beiden duidelijk naar voren komen en dat jullie weten wat jullie rechten en plichten zijn. Wij adviseren en informeren op grond van onze juridische, fiscale en pedagogische expertise. Onze ervaring is dat partners op deze manier betere keuzes kunnen maken en beiden goed de toekomst in stappen. Ook is men zeer tevreden over de heldere uitleg, betrokkenheid en het jaar gratis nazorg. ​ En een jaar lang nazorg voor al jullie vragen rondom het financiële en/of vragen over de kinderen. ​ Mediation gericht op de toekomst. Rechtvaardiger, omdat het belang van ieder van jullie zorgvuldig wordt bewaakt. Sneller, vaak binnen twee maanden, omdat jullie zelf het tempo tijdens de mediation kunnen bepalen. Fiscale gevolgen en toeslagen worden berekend tijdens de mediation Betrokkenheid, doortastendheid en professionaliteit Betere keuzes voor de toekomst te kunnen maken. Een jaar gratis nazorg, voor vragen over de kinderen of omtrent pensioen, alimentatie en het huis. Drs. Arlette van den Berg voor deskundig advies Voor een vrijblijvend gesprek kunt u Arlette mobiel bereiken op: 06-53 29 59 42 ​ Fiscale Overwegingen bij Scheiding ​ Bij een echtscheiding komen diverse fiscale aspecten kijken waar velen niet direct bij stilstaan. Dankzij onze uitgebreide ervaring bieden we niet alleen advies over deze kwesties, maar helpen we ook mogelijke valkuilen te voorkomen. Ons doel is een fiscaal geoptimaliseerde afhandeling van uw scheiding. ​ Enkele belangrijke aandachtspunten: Overwegen om fiscaal partners te blijven in het jaar van scheiding, wat voordelig kan zijn. Een gezamenlijke beslissing is hierbij essentieel. Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de betaler, maar de ontvanger moet hierover inkomstenbelasting betalen. Bovendien is aftrekbaarheid alleen mogelijk als u niet meer op hetzelfde adres samenwoont. Alleenstaande ouders met minderjarige kinderen kunnen in aanmerking komen voor een 'kindgebonden budget'. Echter, dit is pas van toepassing als men niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat én het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. Ook hebben alleenstaande ouders recht op de 'inkomensafhankelijke combinatiekorting' als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bij een ongelijke verdeling van bezittingen kan er sprake zijn van schenkingsbelasting voor de persoon die meer dan 50% ontvangt. Er zijn specifieke regels voor hypotheekrente aftrek als één partner in de gezamenlijke woning blijft wonen na de scheiding. Voor zelfstandigen of ZZP'ers zijn er fiscale overwegingen bij het verdelen van zakelijke waarde. Overweeg latente belastingheffingen bij het verdelen van lijfrentepolissen of aandelen. Naast bovenstaande zijn er nog tal van andere fiscale factoren die van invloed kunnen zijn, zoals regelingen rondom huurtoeslag en gezamenlijke schulden. Wij begeleiden u graag door dit complexe fiscale landschap om ongewenste verrassingen te voorkomen en uw scheiding fiscaal optimaal te regelen.

 • Provincie Drenthe | ModernScheiden

  Mediation Drenthe In de provincie Drenthe zitten wij op de volgende locaties: Assen Emmen Hoogeveen Meppel Bel voor meer informatie over onze inloopspreekuren of andere vragen met Arlette van den Berg mobiel 06 532 95942

 • Hoe werkt Modern Scheiden | ModernScheiden

  Mediation: Zorgvuldige werkwijze en snelle rechtbankprocedure ​ Ons doel is om jullie door het scheidingsproces te begeleiden op een efficiënte en zorgvuldige manier, met als streven dit binnen twee maanden af te ronden. Direct vanaf het begin bieden we een duidelijk overzicht van jullie aanstaande financiële positie en de bijbehorende fiscale implicaties. Daarnaast ontvangen jullie onmiddellijk een template voor het ouderschapsplan, dat we samen verder zullen vormgeven. Voor vragen of verdere ondersteuning zijn we zowel per mail als persoonlijk bereikbaar, en dit alles voor een all-inclusive tarief. Bel Arlette op 06-53295942 voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek. Drs Arlette van den Berg | MFN Mediator | Orthopedagoog Efficiënte en Transparante Mediation Hoewel sommigen het overbodig vinden om een mediator of scheidingsbegeleider in te schakelen, ben ik hier om te ondersteunen zonder de hoge kosten van een advocaat, adviseur of therapeut. Mijn focus ligt op het behartigen van de belangen van beide partijen, zodat niemand zich overweldigd voelt. ​ Direct Duidelijkheid met Mediation We verstrekken snel een uitgebreid en financieel overzicht. Hierin geven we in heldere taal uitleg over zaken als pensioenen, berekeningen voor partner- en kinderalimentatie, vermogensverdeling en fiscaal partnerschap. ​ Bij Ons Krijg Je Meer dan Alleen Mediation Wat ons onderscheidt, is dat wij een jaar nazorg aanbieden. Of het nu gaat om vragen over de kinderen of om financiële, juridische en fiscale kwesties, wij staan voor je klaar. ​ Stappenplan Mediation ​ Eerste kennismaking: Een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat voor jullie geregeld kan worden. Inzicht in kosten: We schetsen direct een duidelijk beeld van de verwachte kosten. Behartigen van belangen: We adresseren de zorgen en belangen van beide partijen. Alimentatieberekeningen: Duidelijke berekeningen met advies over verschillende opties en alternatieven. Financiële Afwikkeling: Gedegen advies en afhandeling van alle financiële zaken, inclusief verzekeringen en pensioenrechten. Bedrijfsadvies: Informatie en advies over de continuïteit van een bedrijf. Juridische afwikkeling: Volledige juridische begeleiding tijdens het scheidingsproces bij de Rechtbank. Procesduur: 3 weken tot ondertekening, gevolgd door de juridische procedure en officiële registratie. Mediation en fiscale adviezen ​ Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding? Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan. Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld. ​ Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken. Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen. Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig. Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%... Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont. Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing. Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan. Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden. We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 • Convenant | ModernScheiden

  Convenant ​ Convenant opstellen tijdens de Mediation. Als je gaat scheiden moeten er in de mediation veel afspraken worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Over de woning, de hypotheek, de alimentatie, pensioenen, polissen, lijfrentes, de fiscale gevolgen nu en in de toekomst, etc.. Al die afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Dat wordt het echtscheidingsconvenant genoemd. Zo’n convenant vormt de basis van je nieuwe toekomst en moet dus juridisch waterdicht zijn. Daarom stellen wij samen met ervaren en gespecialiseerde juristen en advocaten het convenant op. Over de gemaakte afspraken mag immers (later) geen enkel misverstand bestaan. Dat wordt altijd eerst in concept aan ieder van jullie toegezonden, zodat je dat in alle rust kunt bestuderen. Pas nadat alle vragen zijn beantwoord wordt het definitieve convenant opgesteld. Om er zeker van te zijn dat jullie beiden het met de inhoud daarvan eens zijn, wordt dit convenant vervolgens bij ons op kantoor getekend. ​ Dit kan binnen een paar weken. Ouderschapsplan In het ouderschapsplan worden de afspraken, die jullie samen maken over de kinderen, vastgelegd door onze mediators en scheidingsbegeleiders. Ook het ouderschapsplan wordt eerst in concept aan ieder van jullie toegezonden. Ook deze afspraken worden uiterst zorgvuldig vastgelegd en bij ons op kantoor getekend. Jullie moet als ouders immers nog jarenlang samenwerken op basis van deze afspraken. ​ Verzoekschrift Daarna zal onze advocaat het verzoekschrift bij de Rechtbank indienen, samen met het convenant en het ouderschapsplan. Ook zorgen wij er voor dat het verzoekschrift vervolgens wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de griffie van de rechtbank. Nadat dit allemaal door een Rechter is getoetst, zal de echtscheiding worden uitgesproken. Zo’n uitspraak heet een ‘beschikking’. Als de Rechtbank alle afspraken akkoord heeft bevonden, zullen deze in de beschikking worden opgenomen. Zo worden het convenant en het ouderschapsplan dus onderdeel van de rechterlijke uitspraak. Jullie (en de kinderen) hoeven dus niet naar de Rechtbank, want onze advocaten begeleiden dat hele traject. Wij zorgen er daarna voor dat de beschikking van de Rechtbank zo snel mogelijk wordt ingeschreven in het huwelijksregister. Pas dan is de echtscheiding namelijk definitief. Na de ondertekening van het Convenant geven wij een jaar lang nazorg. Jullie kunnen dan met vragen over bijvoorbeeld Alimentatie indexering bij ons terecht. Dat is Modern Scheiden Drs Arlette van den Berg is MFN Register Mediator, specialisatie Familie Mediator De titel MfN-registermediator is een beschermde titel Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

 • 404-foutpagina | Modernscheiden

  Pagina Niet gevonden Het lijkt erop dat deze pagina niet (meer) bestaat Ga terug naar de homepagina

 • Wat is Partneralimentatie? | ModernScheiden

  Wat houdt partneralimentatie precies in? ​ Na een scheiding stopt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Heeft één van de ex-partners onvoldoende eigen inkomsten, dan dient de ander -als dat mogelijk is- alimentatie te betalen, maximaal voor de duur van 12 jaar. ​ Trema-normen De hoogte van de alimentatie hangt af van de financiële welstand tijdens het huwelijk en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen. Dat wordt vastgesteld aan de hand van de Trema-normen. Dat zijn afspraken die de rechters met elkaar daarover hebben gemaakt. Daarbij wordt bepaald welk bedrag aan alimentatie zou kunnen worden betaald. Omdat hierbij heel veel aspecten komen kijken, kan over de hoogte van partneralimentatie soms jaren worden geprocedeerd. ​ Objectief advies Bij Modern Scheiden maken jullie daarover samen afspraken. Maar dat kan natuurlijk pas als jullie eerst weten wat op basis van die Trema-normen jullie rechten en plichten zijn. Daarvoor schakelt Modern Scheiden de advocaten van Uneken in, die op dat gebied een enorme specialistische ervaring hebben en uit jarenlage ervaring weten hoe een Rechter daarover zou oordelen. ​ Fundament voor de toekomst Zij geven jullie objectief en eerlijk advies, zodat jullie samen afspraken kunnen maken, waar jullie ook later een goed gevoel over hebben. Daarbij is het natuurlijk heel belangrijk dat er een fundament wordt gelegd voor de toekomst. Zodat jullie later, als de omstandigheden mochten veranderen, heel eenvoudig samen kunnen bepalen wat voor gevolgen dat voor de alimentatie heeft.

 • Provincie Gelderland | ModernScheiden

  Mediation Gelderland In de provincie Gelderland zitten wij op de volgende locaties: Apeldoorn Harderwijk Zutphen Bel voor meer informatie of onze inloopspreekuren met Arlette van den Berg mobiel 06 532 95942

 • Gezamelijke schulden bij een echtscheiding? | ModernScheiden

  Wat gebeurt er met gezamenlijke schulden bij een echtscheiding? ​ Bij een echtscheiding wordt niet alleen het gezamenlijk vermogen verdeeld, maar moeten ook gezamenlijke schulden onder ogen worden gezien. Het begrijpen van je aansprakelijkheid is cruciaal om onaangename verrassingen na de scheiding te voorkomen. ​ Wat zijn huishoudelijke schulden? Huishoudelijke schulden zijn schulden die zijn aangegaan voor de gewone gang van de huishouding. Hieronder vallen bijvoorbeeld lopende kredieten of persoonlijke leningen van een van de partners. Interessant om te weten is dat beide partners, ongeacht wie de schuld heeft gemaakt, na de scheiding nog steeds aansprakelijk blijven voor deze huishoudelijke schulden. Gemeenschap van goederen: een speciaal geval Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is de situatie nog breder. In dit geval zijn beide partners gezamenlijk aansprakelijk voor álle schulden die gedurende het huwelijk zijn gemaakt, ongeacht of een van de partners er niets van wist. Stel dat je ex-partner tijdens jullie huwelijk een auto heeft gekocht op afbetaling en er nog een restschuld overblijft, dan kunnen schuldeisers jou na de scheiding hiervoor benaderen, zelfs als je niets met die aankoop te maken had. ​ Vooruit kijken Gezien de complexiteit en mogelijke gevolgen is het verstandig om een gedetailleerd overzicht te maken van alle gezamenlijke schulden voordat je het scheidingsproces start. Bespreek deze schulden ook met een financieel adviseur of juridisch expert. Dit helpt je om een helder beeld te krijgen van je financiële verplichtingen na de scheiding en om passende afspraken te maken met je ex-partner over de verdeling en afbetaling van deze schulden. ​ Bij Modern | Scheiden hebben we ervaren adviseurs die je kunnen begeleiden bij het navigeren van dit complexe terrein om ervoor te zorgen dat je de echtscheiding met een duidelijk financieel plan verlaat.

 • Kinderen en Echtscheiding | ModernScheiden

  Wat kan ik doen om mijn kind bij te staan ​ Voor kinderen is een scheiding heel erg. Je moet je kind daarom altijd blijven steunen en zorgen dat je kind weet dat je er voor hem of haar bent. Luister geduldig naar de vragen die je kind heeft over de scheiding. Kinderen maken zich vaak zorgen hierover en willen er maar al te graag over praten om er vanaf te zijn, zij zoeken een luisterend oor. Wees geduldig en laat het kind zijn of haar verhaal doen. Probeer goed na te denken over je reactie en doe dit vooral niet te snel. Kinderen zijn ook bang om jou te kwetsen met hun verhaal, dus stel je sterk op en laat je niet uit balans brengen. Je kind heeft geen schuld Probeer absoluut duidelijk te maken aan je kind, dat hij of zij geen schuld heeft aan de scheiding. Veel kinderen denken dat zij de scheiding veroorzaakt hebben. Praat dat uit hun hoofd. Dit moeten ze niet hun hele leven met zich meedragen. Wees altijd eerlijk. Uiteindelijk komen ze er toch achter en dit kan kinderen nog meer kwetsen. In veel gevallen hebben ze het ook wel door dat je dingen achter houdt en dit kan later averechts werken. ​ Loyaliteitsconflict Praat (hoe moeilijk dat misschien ook is) altijd positief over je ex-partner (hun vader of moeder). Je wilt immers niet dat je kind in een loyaliteitsconflict terecht komt. Probeer een goede en open relatie te krijgen met je ex-partner en overleg regelmatig over de gang van zaken en eventuele problemen die het kind heeft. Stel ze hoe dan ook gerust, en vertel ze dat ze zich echt geen zorgen hoeven te maken over hun leventje. Vertel ze dat vader en moeder (nog steeds) heel erg veel van ze houden, en dat ze er altijd voor de kinderen zullen zijn. ​ Kijk voor meer informatie over de vraag hoe kinderen op een scheiding reageren op onze site www.kinderenvoorop.info Drs Arlette van den Berg, is van huis uit kinderpsycholoog en kan jullie dus goed adviseren over vragen ten aanzien van de kinderen.

 • Onderhoudsplicht stiefouder | ModernScheiden

  Onderhousplicht stiefouder ​ Een stiefouder is iemand die is getrouwd (of een geregistreerd partnerschap is aangegaan) met iemand die één of meerdere kinderen heeft van iemand anders dan de stiefouder, dus waarvan de stiefouder niet de ouder is. ​ Een stiefouder is verplicht om gedurende zijn huwelijk (of geregistreerd partnerschap) levensonderhoud te verstrekken aan de 'tot zijn gezin behorende' kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner. ​ Maar, als het huwelijk met de ouder van het minderjarige kind door echtscheiding of overlijden wordt ontbonden, dan eindigt daarmee de onderhoudsplicht van de stiefouder (dus ook bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap). ​ Niet onderhoudsplichtig Een stiefouder is dus niet onderhoudsplichtig als de kinderen niet (meer) tot het gezin van die stiefouder behoren. Of minderjarige kinderen tot het gezin van de stiefouder behoren, moet volgens rechters ruim worden uitgelegd. Ook stiefkinderen die (bijvoorbeeld na een machtiging uithuisplaatsing) tijdelijk buitenshuis worden verzorgd, of die op kamers wonen in verband met hun studie, behoren tot het gezin van de stiefouder.

 • Mediation Steenwijk | ModernScheiden

  Mediation Steenwijk De meeste partners willen respectvol uit elkaar met mediation, met dat uitgangspunt stapt Arlette met jullie in het mediation traject. Waarbij jullie wensen voorop staan. Arlette zal jullie daarin informeren en adviseren tijdens de mediation. Arlette van den Berg begeleidt dat traject vlot en eerlijk waarbij niemand ondersneeuwt. ​ Mediation Steenwijk; Arlette heeft oog voor beider belangen Mediation, bij een scheiding moet alles heel goed worden geregeld voor beide partners en kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de alimentatie, de woning, de verdeling van de polissen en het pensioen, of een eigen bedrijf. Mediation op maat is voor ons de weg naar goede oplossingen en een vlot traject. Arlette van den Berg mediator in Steenwijk en Heerenveen, adviseert, regelt en bemiddelt en zorgt dat de rechtbank procedure ook snel verloopt. ​ Geen standaard programma, maar een plan zoals jullie dat wensen Bij een scheiding gaat het vooral om duidelijkheid en transparantie. Arlette gaat hier samen met jullie mee aan de slag waarbij jullie het tempo aan kunnen geven. Mediation snel en op maat, dat scheelt ook in de kosten. ​ Mediation Steenwijk: een eerlijke en respectvolle scheiding Jaar nazorg voor beiden na de scheiding en vooraf vaste prijsafspraken. Maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak ook in het weekend. Drs Arlette van den Berg (06) 532 959 42 , of stuur haar hier een e-mail. Bel of mail onze MfN familie mediator Arlette van den Berg Arlette is lid van de Pilot groep Rechtbank. ​ ​ Drs Arlette van den Berg, Familie Mediator Stationsplein - Steenwijk info@modernscheiden.nl

bottom of page