top of page

Wat gebeurt er met gezamenlijke schulden bij een echtscheiding?

Bij een echtscheiding wordt niet alleen het gezamenlijk vermogen verdeeld, maar moeten ook gezamenlijke schulden onder ogen worden gezien. Het begrijpen van je aansprakelijkheid is cruciaal om onaangename verrassingen na de scheiding te voorkomen.

Wat zijn huishoudelijke schulden?

 

Huishoudelijke schulden zijn schulden die zijn aangegaan voor de gewone gang van de huishouding. Hieronder vallen bijvoorbeeld lopende kredieten of persoonlijke leningen van een van de partners. Interessant om te weten is dat beide partners, ongeacht wie de schuld heeft gemaakt, na de scheiding nog steeds aansprakelijk blijven voor deze huishoudelijke schulden.

 

Gemeenschap van goederen: een speciaal geval

 

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is de situatie nog breder. In dit geval zijn beide partners gezamenlijk aansprakelijk voor álle schulden die gedurende het huwelijk zijn gemaakt, ongeacht of een van de partners er niets van wist. Stel dat je ex-partner tijdens jullie huwelijk een auto heeft gekocht op afbetaling en er nog een restschuld overblijft, dan kunnen schuldeisers jou na de scheiding hiervoor benaderen, zelfs als je niets met die aankoop te maken had.

Vooruit kijken

 

Gezien de complexiteit en mogelijke gevolgen is het verstandig om een gedetailleerd overzicht te maken van alle gezamenlijke schulden voordat je het scheidingsproces start. Bespreek deze schulden ook met een financieel adviseur of juridisch expert. Dit helpt je om een helder beeld te krijgen van je financiële verplichtingen na de scheiding en om passende afspraken te maken met je ex-partner over de verdeling en afbetaling van deze schulden.

Bij Modern | Scheiden hebben we ervaren adviseurs die je kunnen begeleiden bij het navigeren van dit complexe terrein om ervoor te zorgen dat je de echtscheiding met een duidelijk financieel plan verlaat.

bottom of page