emmeloord mediation 1

Mediation in Emmeloord

Scheiden en mediation in Emmeloord : Niet als tegenstanders maar samen, zoals verantwoordelijke ouders dat eigenlijk zouden moeten doen. Wij gaan er voor zorgen dat de scheiding niet alleen snel, maar ook eerlijk en volledig wordt geregeld van A tot Z. Waarbij niets over het hoofd wordt gezien. Mediation, samen met jullie vaste scheidingsbegeleider Joyce Busch. In een open en eerlijk overleg. Dat is samen respectvol scheiden.

Mediation Emmeloord: eerlijk en respectvol scheiden

Mediation Emmeloord : Een einde aan de onzekerheid. Niet alleen voor de kinderen, maar ook duidelijkheid wat betreft de financiën en al die andere belangrijke zaken, zoals de alimentatie, de woning, de belastingen, de verdeling van jullie bezittingen en het pensioen. En natuurlijk ook wat betreft de kosten en de mogelijkheden van subsidie. Daarom maken we altijd een vaste prijsafspraak vooraf. Joyce zal hier tijdens het eerste gesprek een helder beeld van schetsen; van de kosten en hoe het mediation traject er uit gaat zien. Dat gesprek is geheel vrijblijvend.

Mediation Emmeloord aan de Wilgenlaan biedt ook een jaar gratis nazorg 

Ook voor vragen over indexering of bij wijziging van omstandigheden. Wij beantwoorden dan graag jullie vragen en kunnen jullie beiden adviezen geven. 

Mediation : Scheiden vraagt om een heldere visie

Mediation : een eerlijke scheiding vraagt om duidelijkheid en structuur. In de vorm van één persoon die het scheidingsproces deskundig begeleidt. Een professionele en ervaren scheidingsbegeleider, dat is onze collega Joyce Busch. Betrokken, daadkrachtig en zij staat voor een directe aanpak. Ook zorgt zij er voor een eerlijke belangen behartiging.

Die jou, je partner en de kinderen snel en efficiënt door het hele traject loodst. Mediation in Emmeloord op basis van een duidelijk plan van aanpak. Een betrokken deskundige die weet waar jullie tegenop kunnen lopen en waar de valkuilen liggen. En die steeds ruggespraak houdt met andere specialisten over bijvoorbeeld fiscale voor en nadelen of de verdeling van een eigen bedrijf.

Wil je meer informatie over ons Mediation traject als jullie uit elkaar gaan?

Bel dan onze Mediator/scheidingsbegeleider Joyce Busch op (06) 148 95 707 of stuur haar een e-mail. Je kunt Joyce 's avonds tot 21.00 uur bellen. 

Een eerste afspraak, vrijblijvend en kosteloos, kan in Emmeloord aan de Wilgenlaan 12.

 

 emmeloord mediation 1

Mediation in Emmeloord : de voordelen van scheidingsmediation

De voordelen van mediation in Emmeloord : het is veel goedkoper dan een scheiding via de rechter en ook leidt het maken van goede afspraken middels een geslaagde mediation tot een betere verstandhouding. De ervaring leert dat een scheiding met twee advocaten emotioneel een zware weg is, hoge kosten met zich meebrengt en tijdrovend is.

U hóeft geen gevecht te maken van uw echtscheiding, want u kunt ook kiezen voor 'samen scheiden', bijgestaan door onze mediator in Emmeloord; Joyce Busch. Dat is veiliger, sneller en voordeliger dan een procedure met twee advocaten.

Ook voor kinderen is dit een veel betere oplossing. Joyce zal samen met jullie een mooi werkbaar ouderschapsplan op stellen voor nu en de toekomst. Dit wordt tijdens de mediation samen met jullie ontworpen.

 

Mediation Emmeloord : Een meegroeiend flexibel ouderschapsplan.

Een voorbeeld ouderschapsplan helpt jullie daarbij. Na de intake krijgen jullie dat mee naar huis om te bekijken en in te vullen, wij maken dan een concept ouderschapsplan en gaan dat met jullie doornemen tijdens het volgende mediation gesprek. Ook voor vragen of zorgen over de kinderen bieden wij jullie een jaar nazorg.

 

 emmeloord mediation 1

Mediation in Emmeloord
Wilgenlaan 12
8302 AM Emmeloord
(06) 148 95 707
info@modernscheiden.nl

 

 

LAATSTE NIEUWS 

Mediation helpt

De Raad voor de Kinderbescherming hoeft zich steeds minder te bemoeien met echtscheidingszaken. In 2009 voerde de Raad 4672 gezags- en omgangsonderzoeken uit, 244 minder dan in 2008. Die dalende trend heeft zich ook doorgezet in 2010. De Raad verklaart de daling door 'mediation'. ER wordt meer gepraat en er worden gezamenlijke afspraken gemaakt, dat is beter voor de kinderen. Tijdens de mediation kunnen de kinderen ook vaak iets vertellen en dat is goed voor het verwerkingsproces.

Ouderschapsplan

Ook de komst van het ouderschapsplan werkt mee, denkt de Raad. Het opstellen van een Ouderschapsplan is sinds maart 2009 bij een scheiding verplicht. In dat plan leggen de ouders vast hoe zorg- en opvoedingsaken worden verdeeld.

 

 

Mediation Biddinghuizen
Mediation Dronten 
Mediation Emmeloord    

 

Modern | Scheiden