top of page

Zoeken

148 items gevonden voor ""

 • Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding? | ModernScheiden

  Belangrijke fiscale aspecten bij een scheiding ​ Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan. Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld. ​ • Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken. ​ • Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen. ​ • Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig. ​ • Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. ​ • Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven. ​ • Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%... ​ • Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont. ​ • Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing. ​ • Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan. Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden. ​ We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 • Mediation Genemuiden | ModernScheiden

  Mediation Genemuiden ​ Arlette van den Berg is een empathische en ervaren mediator uit de regio Genemuiden, gespecialiseerd in het begeleiden van echtscheidingen. Arlette zet zich in om alle aspecten van de scheiding op een respectvolle, efficiënte en eerlijke manier te regelen via gezamenlijk overleg. Ze luistert aandachtig naar jullie wensen en voorziet jullie van concrete en praktische adviezen, helder en gericht op de toekomst. Bovendien bieden wij een jaar lang nazorg, waarbij jullie ook na de scheiding bij ons terecht kunnen met al jullie vragen. Bel Arlette op 06-53295942 of stuur haar hier een mail voor een vrijblijvend gesprek. Concrete hulp Met ons unieke plan van aanpak krijgen jullie snel inzicht in de financiële gevolgen van de scheiding, samen met praktisch en concreet advies. We nemen de tijd om dit uitgebreid met jullie te bespreken en leggen het ook direct vast. We informeren jullie over de juridische aspecten van het overnemen van een woning, de werking van alimentatie, de verdeling van pensioenen en meer. Daarnaast geven we praktische adviezen om extra toeslagen te verkrijgen en fiscale valkuilen te vermijden. Wij verzorgen zelf de rechtbankprocedure en de volledige juridische afhandeling ervan. Zo gaat mediation in Genemuiden verder dan alleen bemiddeling. . Mediation Genemuiden betekent het einde van onzekerheid Echtscheidingsmediator Arlette van den Berg is niet alleen een MfN-geregistreerde familiemediator, maar ook een orthopedagoog (kinderpsycholoog). Ze helpt jullie om deze moeilijke periode door te komen. Tegelijkertijd begeleiden we jullie met een concreet stappenplan en duidelijk advies gedurende het hele proces, zowel op juridisch als fiscaal gebied. Aarzel niet om Arlette te bellen voor vragen over het mediationtraject in Genemuiden, over de kosten of de duur van de mediation bij ons. Over Modern Scheiden Arlette van den Berg is sinds 2008 mediator bij het MfN. Ze heeft rechten gestudeerd aan de RUG Groningen en orthopedagogiek (kinderpsychologie) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2008 richtte Arlette Modern Scheiden op en heeft ze zich verder gespecialiseerd als familiemediator. Sindsdien werkt Arlette aan het ontwikkelen van positieve en creatieve oplossingen om scheidingen op een respectvolle, vlotte en goede manier te laten verlopen. Arlette maakt deel uit van de Pilot Expert Groep 'Kind en Scheiding' van de rechtbank Zwolle, waar onderzoek wordt gedaan naar het betrekken van kinderen bij ouderschapsplannen tijdens de mediation. Bel Arlette op 06-53295942 voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek in Zwolle Willemskade 18 Waarom kiezen voor Mediation in Genemuiden Om ervoor te zorgen dat jullie scheiding op een respectvolle, snelle en eerlijke manier verloopt. Op die manier leggen we de basis voor jullie nieuwe toekomst. We willen voorkomen dat de scheiding uitmondt in een pijnlijk en langdurig conflict, zowel voor jullie als voor de kinderen. Modern Scheiden staat voor scheiden zoals verantwoordelijke ouders dat doen: samen. We zien elkaar niet als tegenstanders, maar als gelijkwaardige partners in een open en eerlijk overleg. Met onze praktische adviezen begeleiden we jullie zorgvuldig en voortvarend door het hele proces. Op die manier hebben we al vele ouders en kinderen succesvol geholpen om deze moeilijke periode door te komen, zonder iets over het hoofd te zien.

 • Mediation Lelystad | ModernScheiden

  Mediation Lelystad ​ Mediation Lelystad, Arlette van den Berg, Register Mediator, Orthopedagoog: Belangrijk is een goed oog te hebben voor beider belangen en dit helder te kunnen vertalen aan beiden. Mediation informatief en adviserend. Een respectvolle scheiding mag niet te lang duren en moeten alle fiscale en financiele zaken goed in kaart worden gebracht, zodat jullie weten waar je aan toe bent na de scheiding. Arlette schetst daar snel een helder beeld van, daarnaast stelt zij samen met ouders het ouderschapsplan op. ​ ModernScheiden in Lelystad Wat telt is dat de zaken goed en duidelijk worden geregeld, waarbij niets over het hoofd wordt gezien, ook niet als de scheiding snel geregeld moet worden. Oog beider belangen, uitleg beider belangen en rechten. Professioneel team Directe aanpak Mediation, een compleet plan van aanpak Structuur, duidelijkheid en transparantie. Het zijn belang rijke speerpunten voor een succesvolle scheiding. Mediation met vaste prijsafspraken, ook over de advocaatkosten en een jaar nazorg Mediation Lelystad bel gerust voor meer informatie Arlette M van den Berg 06 53 295 942 MFN Mediator Orthopedagoog Mediation in Lelystad Zaanstraat 6N 8226 ND Lelystad (06) 53295943 info@modernscheiden.nl Mediation Lelystad

 • Wat zijn Nibud-tabellen? | ModernScheiden

  Nibud Tabellen ​ Het NIBUD , het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, berekent onder andere wat de kosten van kinderen zijn. Op basis van die kosten wordt de behoefte van kinderen bepaald, bijvoorbeeld in geval van een echtscheiding. Die behoefte bepaalt vervolgens wat maximaal door de ouders als bijdrage ten behoeve van de kinderen moet worden betaald. De rechtbanken gaan van deze normen uit om te bepalen welke bedragen ter zake van kinderalimentatie moeten worden betaald. Behoefte van de kinderen ​ Die behoefte is afhankelijk van het aantal kinderen, hun leeftijd en het netto gezinsinkomen van de ouders voorafgaande aan de scheiding. Voor de berekening van dat netto inkomen wordt geen rekening gehouden met de fiscale gevolgen van een hypotheek of een auto van de zaak. Op dat netto inkomen worden wel de kosten van de premies ziektekostenverzekering in mindering gebracht. Vervolgens wordt op basis daarvan de behoefte van de kinderen bepaald. Die behoefte is inclusief kosten van huisvesting en voeding, maar exclusief de eventueel te ontvangen kinderbijslag. ​ Behoefte berekeningen zijn maatwerk ​ Het berekenen van de behoefte van kinderen is maatwerk, waarbij niet per definitie alleen maar naar de 'oude situatie' wordt gekeken (waar de Nibud-normen vanuit gaan), maar ook naar de toekomstige situatie. Daarom is het zo belangrijk dat onze advocaten niet alleen maar naar de 'cijfertjes' uit het verleden kijken, maar ook met julle de toekomst-verwachtingen bespreken. Alleen dan kun je afspraken maken die op jullie nieuwe toekomst en die van de kinderen zijn gericht.

 • Mediation Hasselt | ModernScheiden

  Mediation Hasselt ​ Arlette van den Berg is een daadkrachtige en ervaren mediator uit de regio Hasselt, gespecialiseerd in echtscheidingen. Arlette zorgt ervoor dat alle aspecten van de scheiding op een respectvolle, efficiënte en eerlijke manier worden geregeld via gezamenlijk overleg. Naast het luisteren naar jullie wensen, voorziet Arlette ook van concrete en praktische adviezen in begrijpelijke taal en met een focus op de toekomst. Daarom bieden wij een jaar lang nazorg, waarbij jullie ook na de scheiding bij ons terechtkunnen met al jullie vragen. Bel Arlette op 06-53295942 of stuur haar hier een mail voor een vrijblijvend gesprek. Mediation Hasselt: Méér dan alleen maar bemiddelen Met ons plan van aanpak krijgen jullie op korte termijn een duidelijk inzicht in de financiële consequenties van de scheiding, evenals praktisch en concreet advies. We informeren jullie over de juridische aspecten van het overnemen van een woning, de werking van alimentatie, de verdeling van pensioenen, en meer. Daarnaast geven we praktische adviezen om extra toeslagen te verkrijgen en fiscale valkuilen te vermijden. Wij verzorgen zelf de rechtbankprocedure en de volledige juridische afhandeling ervan. Zo gaat mediation in Hasselt verder dan alleen bemiddeling. ​ Mediation Hasselt helder en vlot Scheidingsmediator Arlette van den Berg is niet alleen een MfN-geregistreerde familiemediator, maar ook een orthopedagoog. Ze helpt jullie om deze uitdagende periode vlot door te komen. Tegelijkertijd begeleiden we jullie met een concreet stappenplan en duidelijk advies door het hele proces, zowel op juridisch als fiscaal gebied. Aarzel niet om Arlette te bellen voor vragen over het mediation traject in Hasselt, over de kosten of de duur van een mediation bij ons. Over Modern Scheiden Arlette van den Berg is sinds 2008 mediator bij het MfN. Ze heeft rechten gestudeerd aan de RUG Groningen en orthopedagogiek (kinderpsychologie) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2008 richtte Arlette Modern Scheiden op en specialiseerde ze zich verder als familie mediator. Sindsdien werkt Arlette aan het ontwikkelen van positieve en creatieve oplossingen om scheidingen op een respectvolle, vlotte en goede manier te laten verlopen. Arlette maakt deel uit van de Pilot Expert Groep 'Kind en Scheiding' van de rechtbank Zwolle, waar onderzoek wordt gedaan naar het betrekken van kinderen bij ouderschapsplannen tijdens de mediation. Bel Arlette op 06-53295942 voor meer informatie Waarom kiezen voor Mediation in Hasselt Om ervoor te zorgen dat jullie scheiding op een respectvolle, snelle en eerlijke manier verloopt. Op die manier leggen we het fundament voor jullie nieuwe toekomst. ​ Mediation met een jaar nazorg ​ Dat betekent dat jullie gedurende een jaar na de scheiding bij ons terechtkunnen met al jullie vragen. Op die manier zorgen we ervoor dat er ook na de scheiding snel duidelijkheid wordt geboden en onnodige discussies worden voorkomen.

 • Mediation Zutphen | ModernScheiden

  Scheidings mediation op maat in Zutphen Mediation in Zutphen. Samen met onze ervaren en deskundige Mediator in Zutphen. Die niet alleen het belang van de kinderen voorop stelt, maar jullie ook wijst op de regels en de fiscale voordelen en valkuilen. Die jullie kan adviseren over de financiën, de polissen, de pensioenen en de procedure bij de rechtbank. Maar ook over de kinderen. Arlette van den Berg is naast geregistreerd MfN Familie Mediator, ook een ervaren Orthopedagoog. ​ Mediation Zutphen : samen tot oplossingen komen Mediation, bij een scheiding spelen heel veel zaken tijdens een Mediation een rol. Denk alleen maar aan jullie financiën, de verdeling van de gezamenlijke bezittingen, de woning, eventueel een eigen bedrijf en het ouderschapsplan. Maar er moet ook snel duidelijkheid komen over de alimentatie, de pensioenen en de kosten van de kinderen. Onze mediator Arlette van den Berg begeleidt jullie door het hele mediation proces. Arlette is ook kinderpsycholoog. ​ Mediation en een goed ouderschapsplan Met een mooi en uitvoerbaar ouderschapsplan, waarin jullie de kinderen centraal stellen en ze een stem geven. Wij hebben de kennis en kunde in huis om naast het zakelijke gedeelte ook het meest kwetsbare gedeelte, de afspraken rondom de kinderen, goed vast te leggen in een ouderschapsplan. ​ Mediation Zutphen een jaar nazorg Onze Mediator adviseert, informeert en wijst jullie de weg. Altijd eerlijk en met het belang van de kinderen voorop. Samen met haar vaste collega's wordt na het scheidingstraject een jaar lang nazorg geboden. Ook bij complexe scheidingen. Mediation in Zutphen, drs Arlette van den Berg MfN Mediator en orthopedagoog Heb je vragen over de vele financiële, praktische of fiscale aspecten? Neem dan gerust contact op met Familie Mediator Arlette van den Berg. Bel haar op (06) 532 95 942 , of stuur haar hier een e-mail. Goed scheiden is.... Met mediation jullie scheiding samen regelen. Goed scheiden betekent voor ons dat wij jullie in een vlot tempo door de scheiding begeleiden. Waarbij jullie goede volledige informatie krijgen om de juiste keuzes te maken tijdens de Mediation. Mediation, wij horen graag jullie wensen en dan gaan wij samen om tafel om te kijken hoe dit het beste is te realiseren met de mediator. Vaak zijn er meerdere wegen die tot een oplossing kunnen leiden, daar zijn wij professionals voor. Mediation in Zutphen IJsselkade 11b Zutphen (06) 532 95 942 Mediation Zutphen Onze mediator drs Arlette van den Berg is sinds 2013 lid van de Expertgroep Kind en Scheiding Rechtbank, hierin zijn ook de Rechterlijke macht, Mediators-Orthopedagogen vertegenwoordigd. Het Ouderschapsplan speelt hier een centrale rol. Mediation Zutphen Mediation Lochem Mediaton Voorst Mediation Terwolde

 • De kinderen voorop | ModernScheiden

  De kinderen voorop in het Ouderschapsplan ​ Het ouderscha psp lan ​ Bij een scheiding is het allerbelangrijkste om een stabiele en ondersteunende omgeving voor jullie kinderen te creëren. Ons doel bij ModernScheiden is om dit proces voor jullie zo soepel en zorgeloos mogelijk te maken. ​ Flexibel Ouderschapsplan op Maat Zet samen de eerste stap in de juiste richting met een gedetailleerd en flexibel ouderschapsplan, ontworpen om onrust te minimaliseren. Drs. Arlette van den Berg, een vooraanstaande kinderpsycholoog, werkt nauw met jullie samen om een plan te ontwikkelen dat meegroeit met jullie gezin en voorziet in tips en advies wanneer nodig. Bel Arlette via 06-53295942 of klik hier om haar een e-mail te sturen voor een oriënterend gesprek. Deskundige Ondersteuning Met Arlette's achtergrond als MFN Mediator en Orthopedagoog, profiteren jullie van haar expertise en diep begrip van de uitdagingen waarmee kinderen en ouders tijdens een scheiding worden geconfronteerd. Arlette is lid van de Kennisgroep Kind en Echtscheiding Rechtbank Overijssel en heeft bijgedragen aan diverse vragenlijsten en adviezen voor gezinnen in transitie. Onze Aanpak ​ Vanaf het allereerste intakegesprek staan jullie vragen centraal, of het nu gaat om hoe jullie de situatie aan de kinderen uitleggen of om specifiek gedrag van hen. Het is ons opgevallen dat veel kinderen en ouders, ondanks de uitdagingen, goed met de situatie omgaan en open communiceren. Na de intake ontvangen jullie van ons een basisraamwerk voor het ouderschapsplan. Samen verfijnen we dit tot een plan dat zowel flexibel als toekomstgericht is, altijd met het welzijn van de kinderen op de voorgrond. Openheid en integriteit zijn cruciaal om kinderen door het scheidingsproces te begeleiden. Arlette, lid van de Pilotgroep Kinderen van de rechtbank en co-auteur van verschillende vragenlijsten en adviezen, draagt hier actief aan bij. ​ Mediation & Ouderschapsplan: Het Belang van Kinderen Eerst Tijdens de mediation bieden we uitgebreide informatie en advies over het ouderschapsplan, waaronder wat wel en niet aan de kinderen verteld kan worden. Hierbij bieden we ook een jaar nazorg voor alle opkomende vragen of zorgen. Deze betrokken aanpak waarbij het kind centraal staat, onderscheidt ons. We zorgen ervoor dat elk gezinslid gehoord en ondersteund wordt. Ouderschapsplan, Kinderpsycholoog en MfN register familie mediator ​ Arlette zit in de Kennisgroep Kind en Echtscheiding Rechtbank Overijssel waar de belangen van de kinderen, het ouderschapsplan, steeds centraler worden gesteld. Arlette stond aan de basis van de ontwikkeling van het bruggesprek met kinderen tijdens de scheiding. Arlette is gespecialiseerd in kinderen en echtscheiding en heeft hier onderzoek naar gedaan, scheiden is onderdeel van de samenleving geworden en verreweg de meeste ouders hebben bijzonder goed oog voor hun kinderen. Arlette heeft gestudeerd aan de VU Amsterdam is gedragswetenschapper en heeft onderzoek gedaan naar protectieve factoren kinderen. Arlette werkt alleen met echt gekwalificeerde kinderspecialisten die een professionele, gedegen opleiding hebben gehad. Uniek Ouderschapsplan, ons team met echte ervaren professionals. Betrokken specialisten op scheidingsgebied met kinderen. ​ ​ ​ ​ ​ Tips ouderschapsplan: Hoe vertel je het de kinderen ​ Soms helpt het om jonge kinderen een verhaaltje te vertellen, een metafoor: Er was eens een zeeschildpad die aan land ging om een sappig blaadje sla te eten. Daar zag de zeeschildpad een mooie landschildpad lopen. De zeeschildpad en de landschildpad werden heel verliefd op elkaar en ze gingen samen wonen in het huisje van de landschildpad. Na enige tijd kwam er ook een baby schildpadje en samen met zijn drietjes waren zij heel tevreden en leefden nog lang en gelukkig. Maar nee, wacht eens even. Er was iets aan de hand. De zeeschildpad werd steeds verdrietiger omdat ze de zee zo miste. "Kunnen we niet in zee gaan wonen?", snikte de zeeschildpad. Maar de landschildpad kon niet zwemmen. "Ga jij dan maar alleen terug naar zee", zei de landschildpad, "ik blijf hier aan land". "En ik dan?" vroeg de kleine schildpad, "wat moet ik nu doen?" En zo kwam het dat de kleine schildpad voortaan twee huisjes had. Eén huisje op het land en één huisje in de zee. In zee kon de kleine schildpad lekker samen zwemmen met grote zeeschildpad. Op het land kon kleine schildpad in het zand spelen samen met grote landschildpad. En in alle twee de huisjes was het even gezellig. Zo leefden ze toch nog heel lang en gelukkig.

 • Voorkom een Vechtscheiding | ModernScheiden

  Voorkom een vechtscheiding Bij modernscheiden.nl begrijpen we dat het besluit om te scheiden vaak een van de moeilijkste beslissingen is die iemand kan nemen. Niemand wil verstrikt raken in een vechtscheiding. Het proces kan soms aanvoelen alsof je tussen wal en schip valt, terwijl je zoekt naar een veilige plas om te landen. Waarom mediation? ​ Mediation is een effectieve manier om conflicten op te lossen. Een gekwalificeerde Mediator begeleidt beide partijen in gesprekken om tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen. Dit helpt om kostbare en tijdrovende rechtszaken te voorkomen. Zoals Mediator Caroline ooit zei: "Echtscheiding is als een storm; het is hoe je erdoorheen navigeert dat bepaalt waar je uitkomt.” De sleutel tot een succesvolle scheiding: ​ Bespreekbaar maken van emoties: Het biedt een veilige omgeving om emoties en zorgen te delen, waardoor de communicatie verbetert. Op maat gemaakte oplossingen: Jullie hebben de controle over de uitkomst, in plaats van dat een rechter beslist. Tijd- en kostenbesparend: Vermijdt langdurige juridische gevechten en hoge advocaatkosten. Behoud van de relatie: Vooral belangrijk als er kinderen bij betrokken zijn. Het bevordert een goede samenwerking in de toekomst zonder in de plas te trappen. ​ BBB: Beheersing, Begrip, Bruggen bouwen ​ Het BBB-principe staat centraal in de benadering van modernscheiden.nl. Beheersing: Het gaat erom je emoties te beheersen en reactief gedrag te vermijden. Begrip: Probeer de situatie vanuit het perspectief van de ander te zien. Dit bevordert empathie en open communicatie. Bruggen bouwen: Zoek naar gemeenschappelijke grond en werk samen om oplossingen te vinden. Laat ons je begeleiden Of je nu aan het begin van het scheidingsproces staat of al middenin een uitdaging zit, onze expertise biedt een frisse en deskundige kijk op mediation. Voorkom een vechtscheiding en kies voor een benadering die gericht is op samenwerking, begrip en respect. Neem vandaag nog contact op met modernscheiden.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek. En zoals Mediator Caroline treffend opmerkte: "Het is niet de scheiding zelf, maar de manier waarop we ermee omgaan die het verschil maakt.”

 • Nazorg | ModernScheiden

  Nazorg bij Modern Scheiden ​ Op basis van onze expertise en jarenlange ervaring kunnen we garanderen dat we jullie scheiding eerlijk, onafhankelijk en professioneel zullen regelen. Waarbij we de belangen van ieder van jullie, maar vooral ook die van de kinderen, voorop stellen met een jaar gratis nazorg . ​ Verder dan het Papier ​ Een scheiding is méér dan alleen een juridisch proces. Het is een emotionele en vaak gecompliceerde fase waarbij vele aspecten van jullie leven geraakt worden. Het is dan ook niet verrassend dat er na het officieel afronden van de scheiding nog vragen of onduidelijkheden kunnen opduiken. Daarom zetten wij in op nazorg, om jullie ook ná dit proces bij te staan. ​ Een Jaar Nazorg, Gegarandeerd ​ Bij Modern Scheiden geloven we in een volledige service. Naast de begeleiding tijdens de scheiding, bieden we jullie daarom ook een jaar lang nazorg aan. Of het nu gaat om vragen over de kinderen, onduidelijkheden in de pensioenverdeling, hulp bij het overzetten van de hypotheek of vragen over de alimentatie, wij zijn er voor jullie. En dat niet als extra service of aanvullend pakket, maar gewoon standaard inbegrepen in onze dienstverlening. ​ Samen Naar de Toekomst ​ We moedigen jullie aan om samen met vragen te komen. Door gezamenlijk deze nazorgfase te benaderen, bevorderen we de communicatie en transparantie tussen jullie beiden, wat essentieel is voor een goede voortzetting van jullie afzonderlijke levens en de eventuele gezamenlijke zorg voor kinderen. ​ Bij Modern Scheiden laten we niets aan het toeval over. Een scheiding is al lastig genoeg. Als we jullie daarbij helpen, dan doen we dat volledig en zonder verborgen voorwaarden. Zonder voorbehoud, ook niet achteraf. Dat is Modern | Scheiden.

 • Contact | ModernScheiden

  Contact Maak een afspraak voor een helder, direct en vrijblijvend gesprek. De gesprekken kunnen ook, als jullie dat willen, via Whatsapp of Teams gehouden worden. 📞 Mobiel: (06) 532 95 942 ✉ Stuur een e-mail ✉ Beschikbaar ma-zo tot 21:00 uur Mediation, een kort helder traject is vaak beter, geeft rust en duidelijkheid. Onze vaste prijsafspraak is inclusief jaar nazorg voor vragen van jullie beiden! Of download onze brochure hier Familie Mediator MfN-register voor mediators Arlette van den Berg is MfN register Mediator met de specialisatie Familie Mediator. MFN Mediator Arlette van den Berg is lid van de Expert groep kinderen rechtbank Zwolle. Zij heeft aan de Vrije Universiteit en aan de Rijks Universiteit Groningen gestudeerd. Sinds 2008 is zij verbonden aan Modern scheiden, Familie mediator bij het MFN. Intervisie begeleider Mediators in de regio Overijssel Drenthe Friesland Groningen . Je kan ook hieronder een bericht sturen. Dan reageert Arlette via de email E-mailadres Onderwerp Je bericht Verzenden Ontvangen, Arlette neemt contact met je op.

 • Hoe werkt Modern Scheiden | ModernScheiden

  Mediation: Zorgvuldige werkwijze en snelle rechtbankprocedure ​ Ons doel is om jullie door het scheidingsproces te begeleiden op een efficiënte en zorgvuldige manier, met als streven dit binnen twee maanden af te ronden. Direct vanaf het begin bieden we een duidelijk overzicht van jullie aanstaande financiële positie en de bijbehorende fiscale implicaties. Daarnaast ontvangen jullie onmiddellijk een template voor het ouderschapsplan, dat we samen verder zullen vormgeven. Voor vragen of verdere ondersteuning zijn we zowel per mail als persoonlijk bereikbaar, en dit alles voor een all-inclusive tarief. Bel Arlette op 06-53295942 voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek. Drs Arlette van den Berg | MFN Mediator | Orthopedagoog Efficiënte en Transparante Mediation Hoewel sommigen het overbodig vinden om een mediator of scheidingsbegeleider in te schakelen, ben ik hier om te ondersteunen zonder de hoge kosten van een advocaat, adviseur of therapeut. Mijn focus ligt op het behartigen van de belangen van beide partijen, zodat niemand zich overweldigd voelt. ​ Direct Duidelijkheid met Mediation We verstrekken snel een uitgebreid en financieel overzicht. Hierin geven we in heldere taal uitleg over zaken als pensioenen, berekeningen voor partner- en kinderalimentatie, vermogensverdeling en fiscaal partnerschap. ​ Bij Ons Krijg Je Meer dan Alleen Mediation Wat ons onderscheidt, is dat wij een jaar nazorg aanbieden. Of het nu gaat om vragen over de kinderen of om financiële, juridische en fiscale kwesties, wij staan voor je klaar. ​ Stappenplan Mediation ​ Eerste kennismaking: Een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat voor jullie geregeld kan worden. Inzicht in kosten: We schetsen direct een duidelijk beeld van de verwachte kosten. Behartigen van belangen: We adresseren de zorgen en belangen van beide partijen. Alimentatieberekeningen: Duidelijke berekeningen met advies over verschillende opties en alternatieven. Financiële Afwikkeling: Gedegen advies en afhandeling van alle financiële zaken, inclusief verzekeringen en pensioenrechten. Bedrijfsadvies: Informatie en advies over de continuïteit van een bedrijf. Juridische afwikkeling: Volledige juridische begeleiding tijdens het scheidingsproces bij de Rechtbank. Procesduur: 3 weken tot ondertekening, gevolgd door de juridische procedure en officiële registratie. Mediation en fiscale adviezen ​ Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding? Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan. Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld. ​ Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken. Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen. Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig. Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%... Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont. Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing. Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan. Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden. We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 • Convenant | ModernScheiden

  Convenant ​ Convenant opstellen tijdens de Mediation. Als je gaat scheiden moeten er in de mediation veel afspraken worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Over de woning, de hypotheek, de alimentatie, pensioenen, polissen, lijfrentes, de fiscale gevolgen nu en in de toekomst, etc.. Al die afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Dat wordt het echtscheidingsconvenant genoemd. Zo’n convenant vormt de basis van je nieuwe toekomst en moet dus juridisch waterdicht zijn. Daarom stellen wij samen met ervaren en gespecialiseerde juristen en advocaten het convenant op. Over de gemaakte afspraken mag immers (later) geen enkel misverstand bestaan. Dat wordt altijd eerst in concept aan ieder van jullie toegezonden, zodat je dat in alle rust kunt bestuderen. Pas nadat alle vragen zijn beantwoord wordt het definitieve convenant opgesteld. Om er zeker van te zijn dat jullie beiden het met de inhoud daarvan eens zijn, wordt dit convenant vervolgens bij ons op kantoor getekend. ​ Dit kan binnen een paar weken. Ouderschapsplan In het ouderschapsplan worden de afspraken, die jullie samen maken over de kinderen, vastgelegd door onze mediators en scheidingsbegeleiders. Ook het ouderschapsplan wordt eerst in concept aan ieder van jullie toegezonden. Ook deze afspraken worden uiterst zorgvuldig vastgelegd en bij ons op kantoor getekend. Jullie moet als ouders immers nog jarenlang samenwerken op basis van deze afspraken. ​ Verzoekschrift Daarna zal onze advocaat het verzoekschrift bij de Rechtbank indienen, samen met het convenant en het ouderschapsplan. Ook zorgen wij er voor dat het verzoekschrift vervolgens wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de griffie van de rechtbank. Nadat dit allemaal door een Rechter is getoetst, zal de echtscheiding worden uitgesproken. Zo’n uitspraak heet een ‘beschikking’. Als de Rechtbank alle afspraken akkoord heeft bevonden, zullen deze in de beschikking worden opgenomen. Zo worden het convenant en het ouderschapsplan dus onderdeel van de rechterlijke uitspraak. Jullie (en de kinderen) hoeven dus niet naar de Rechtbank, want onze advocaten begeleiden dat hele traject. Wij zorgen er daarna voor dat de beschikking van de Rechtbank zo snel mogelijk wordt ingeschreven in het huwelijksregister. Pas dan is de echtscheiding namelijk definitief. Na de ondertekening van het Convenant geven wij een jaar lang nazorg. Jullie kunnen dan met vragen over bijvoorbeeld Alimentatie indexering bij ons terecht. Dat is Modern Scheiden Drs Arlette van den Berg is MFN Register Mediator, specialisatie Familie Mediator De titel MfN-registermediator is een beschermde titel Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

bottom of page