Het veranderen van de duur van de partneralimentatie.

Er ligt een voorstel om de duur van de alimentatie te beperken tot maximaal vijf jaar. Er zijn uitzonderingen zoals als er bijvoorbeeld kinderen zijn of de AOW leeftijd is in zicht.

Wettelijke indexering alimentatie 2018

Ieder jaar wordt de alimentatie verhoogd (geïndexeerd) met een door de Overheid vastgesteld percentage. Per 1 januari 2018 is dat percentage 1,5 %. Dat geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Degene die alimentatie betaalt moet zélf de alimentatie met dat percentage verhogen. Dat geldt dus voor alle alimentaties, waarbij het niet uitmaakt of de rechter de alimentatie heeft vastgesteld, of dat deze in een overeenkomst (convenant) is afgesproken. De verhoging kan slechts achterwege blijven als partijen nadrukkelijk hebben afgesproken dat de wettelijke indexering niet van toepassing is. Voor 2017 bedroeg de wettelijke indexering 2,1 %.

Modern | Scheiden