top of page

Het veranderen van de duur van de partneralimentatie.

Er wordt momenteel overwogen om de alimentatieduur te wijzigen. Het streven is om de periode te verkorten naar een maximum van vijf jaar. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen, zoals situaties waarin er kinderen betrokken zijn of wanneer de leeftijd voor AOW bijna bereikt is.

Jaarlijkse aanpassing van alimentatie: de wettelijke indexering

Elk jaar vindt er een aanpassing plaats in het alimentatiebedrag, gebaseerd op de door de overheid vastgestelde indexering. Effectief vanaf 1 januari 2018 is de alimentatie geïndexeerd met 1,5%. Dit percentage is van toepassing op zowel partner- als kinderalimentatie. Het is belangrijk op te merken dat degene die alimentatie moet betalen zelf verantwoordelijk is voor het aanbrengen van deze verhoging. Deze regel is van kracht ongeacht of de alimentatie door een rechter is vastgesteld of via een onderlinge overeenkomst (convenant) is afgesproken. Een uitzondering op deze regel is mogelijk, mits beide partijen expliciet hebben afgesproken dat de wettelijke indexering niet geldt. Ter vergelijking: voor het jaar 2017 was de wettelijke indexering vastgesteld op 2,1%.

bottom of page