top of page

Het Nahuwelijk
 


Op zondag 5 oktober wordt op Nederland 2 van 20.20 tot 22.10 uur een programma uitgezonden door de VPRO over het nahuwelijk.

Nu bijna de helft van alle huwelijken eindigt in een scheiding is “tot de dood ons scheidt” niet meer de norm. Veel mensen slepen de resten van eerdere huwelijken en relaties met zich mee. Als er gezamenlijke kinderen zijn, blijft de band noodgedwongen bestaan, gewenst of ongewenst. Voor deze veranderde omgangsvorm introduceert Djoeke Veeninga een nieuwe term: het nahuwelijk.

In de thema-avond het nahuwelijk introduceert de VPRO dit nieuwe begrip en wordt het ontstaan van een nieuwe maatschappelijke etiquette geschetst. Er is altijd veel aandacht voor wat er allemaal mis kan gaan na de scheiding. Maar hoe kun je werken aan een goed nahuwelijk.

Op welke wijze ontwikkelt het nahuwelijk zich als nieuwe, noodzakelijke relatievorm? Welke uitwerking heeft het op de kinderen? Aan de hand van portretten van ex-paren met allerlei verschillende nahuwelijken en interviews met deskundigen en andere betrokkenen worden deze vragen beantwoord in het programma . Een thema-avond gewijd aan een nieuw begrip, dat staat voor de relatie die er tussen de ex partners en de kinderen blijft bestaan na het huwelijk.

bottom of page