top of page

Zoeken

148 items gevonden voor ""

 • Kind lijdt zwaar onder echtscheiding ouders - Modern scheiden

  Het belang van mediation bij een scheiding ​ De impact van een echtscheiding op kinderen kan verstrekkend zijn, zoals onlangs is gebleken uit onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Kinderen uit gebroken gezinnen vertonen vaker tekenen van depressie, angst en agressief gedrag. Ze presteren minder goed op school en de kans op verslavingsgedrag neemt toe. Bovendien toont het onderzoek aan dat de kans dat deze kinderen op latere leeftijd zelf ook gaan scheiden, verdubbelt. In een wereld waarin jaarlijks 70.000 thuiswonende kinderen te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan, is het meer dan ooit van cruciaal belang dat de echtscheiding op een zo soepel mogelijke manier verloopt. Hier speelt mediation een cruciale rol. ​ Moderne Mediation: De brug naar een betere toekomst ​ Bij ModernScheiden begrijpen we dat elke scheiding uniek is en dat er geen one-size-fits-all oplossing bestaat. Mediation biedt een platform voor open communicatie, waarbij ouders in een veilige en constructieve omgeving hun zorgen en wensen kunnen uiten. Met behulp van een ervaren mediator worden koppels begeleid om gezamenlijk tot afspraken te komen die het welzijn van de kinderen centraal stellen. Voorkomen van vijandigheid: Door misverstanden en communicatieproblemen aan te pakken, kan mediation helpen om de spanningen te verminderen en vijandigheid te voorkomen. Focus op het kind: Mediation draait niet alleen om de scheiding zelf, maar ook om het welzijn van de kinderen. Door een gezamenlijk ouderschapsplan op te stellen, kunnen ouders ervoor zorgen dat de behoeften van hun kinderen op de eerste plaats komen. Behoud van ouderlijke relaties: Het onderzoek toont aan dat één op de vijf kinderen na een tijdje geen contact meer heeft met de uitwonende ouder. Mediation kan helpen dergelijke situaties te voorkomen en ervoor zorgen dat kinderen beide ouders in hun leven blijven houden. Flexibiliteit: Mediation biedt ouders de flexibiliteit om op maat gemaakte oplossingen te vinden die het beste passen bij hun unieke situatie en die van hun kinderen. Een scheiding is nooit gemakkelijk, maar met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen de liefde, zorg en stabiliteit krijgen die ze nodig hebben om te gedijen. Bij ModernScheiden staan we klaar om gezinnen te begeleiden op hun reis naar een betere toekomst.

 • Eigen Zaak en Echtscheiding | ModernScheiden

  Eigen Zaak en Echtscheiding Scheiden als ondernemer kan een complex proces zijn, waarbij niet alleen de emotionele, maar ook de zakelijke en financiële gevolgen goed geregeld moeten worden. Bij modernscheiden.nl begrijpen we dat het behouden van de continuïteit van jouw zaak van essentieel belang is. Ons mediation proces is erop gericht om, samen met jou en je partner, de scheiding van begin tot eind te regelen voor een vast bedrag. ​ Als je een eigen zaak hebt, zijn er verschillende factoren waar je rekening mee moet houden bij een scheiding. Afhankelijk van de huwelijksvorm – gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden – kan de waarde van jouw onderneming op verschillende manieren verdeeld worden. Bij een gemeenschap van goederen dient alles eerlijk verdeeld te worden, inclusief de waarde van het bedrijf. Bij huwelijkse voorwaarden hangt het af van de opgestelde voorwaarden en eventuele verrekenbedingen. ​ De invoering van de Wet beperkte gemeenschap van goederen heeft het landschap enigszins veranderd. Getrouwd na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden? Dan blijft het bedrijf dat je voor het huwelijk had privé, hoewel je wellicht een vergoeding verschuldigd bent aan de gemeenschap. ​ Het proces van een echtscheiding vereist verschillende stappen, waaronder het opstellen van een echtscheidingsconvenant en, indien van toepassing, een ouderschapsplan. In situaties waar overleg stagneert, kan de stap naar de rechter noodzakelijk zijn, wat vaak meer tijd en geld kost. Ons doel bij ModernScheiden is om dit traject soepel en constructief te laten verlopen. ​ Bij het vaststellen van de waarde van de onderneming voor de verdeling komen verschillende aspecten kijken. De boekwaarde geeft een indicatie, maar de werkelijke (markt)waarde kan afwijken. Specialistische kennis is vaak vereist om een juiste waardering te waarborgen. Bij modernscheiden.nl werken we samen met financiële experts om ervoor te zorgen dat zowel jij als je partner een eerlijk en duidelijk beeld krijgen van wat de onderneming echt waard is. Mocht er sprake zijn van uitkoop van een ex-partner, dan is een gedegen berekening en eventuele financieringsstructuur nodig. Wij kunnen adviseren en bemiddelen om een regeling te vinden die recht doet aan beide partijen, zonder de toekomst van het bedrijf in gevaar te brengen. ​ Ook zaken als alimentatieverplichtingen en de rechtsvorm van de onderneming spelen een rol. Deze factoren kunnen de uitkomst van de scheiding en de toekomst van het bedrijf beïnvloeden. Onze ervaren mediators zullen samen met jou kijken naar de beste oplossingen die rekening houden met je persoonlijke en zakelijke situatie. ​ Een scheiding is altijd maatwerk, zeker als er een eigen onderneming in het spel is. Bij ModernScheiden zijn we gespecialiseerd in deze complexe ondernemingskwesties en bieden we je de expertise die nodig is om deze moeilijke tijd te navigeren. Met onze mediation diensten ben je verzekerd van professionele ondersteuning die gericht is op een nieuwe start, voor jou en je onderneming.

 • Nieuwe Trema normen gelden ook voor 'oude' situaties

  De Nieuwe Trema Normen In de nieuwe Trema normen is bepaald dat bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie geen rekening wordt gehouden met de nieuwe partner (van degene die alimentatie moet betalen). Bij de berekening wordt dus de alimentatiebetaler als 'alleenstaande' aangemerkt, in plaats van een 'samenwonende' of 'gehuwde', zoals in het verleden gebeurde. ​ Er moet dus meer alimentatie worden betaald De gedachte hierachter is dat een partner in staat moet worden geacht in het eigen levensonderhoud te voorzien, terwijl dit van een kind niet kan worden verwacht. Gevolg daarvan is: dat er meer kinderalimentatie kan worden betaald. Wat veel mensen zich echter niet realiseren, is dat deze regeling ook geldt voor hun 'oude' situatie. ​ Ook al is er in het verleden alimentatie vastgesteld Dus, als in het verleden, voordat deze nieuwe Trema normen van toepassing werden, kinderalimentatie is vastgesteld, uitgaande van de situatie dat de betalende ouder met een andere partner samenwoonde, kan die alimentatie nu worden verhoogd!

 • Mediation helpt | Modern scheiden

  Mediation helpt ​ De Raad voor de Kinderbescherming hoeft zich steeds minder te bemoeien met echtscheidingszaken. In 2009 voerde de Raad 4672 gezags- en omgangsonderzoeken uit, 244 minder dan in 2008. Die dalende trend heeft zich ook doorgezet in 2010. De Raad verklaart de daling door 'mediation'. ​ Ouderschapsplan Ook de komst van het ouderschapsplan werkt mee, denkt de Raad. Het opstellen van een Ouderschapsplan is sinds maart 2009 bij een scheiding verplicht. In dat plan leggen de ouders vast hoe zorg- en opvoedingsaken worden verdeeld. ​ Raad voor de Kinderbescherming De Raad noemt de daling "prettig" en spreekt van een "goede trend". Wel verwacht de Raad voor de Kinderbescherming een groot aantal zogeheten 'vechtscheidingen' te blijven behandelen. In zo'n situatie zijn de ouders niet meer zelf in staat om tot een schikking te komen en geeft de Raad voor de Kinderbescherming een advies aan de rechtbank, die dan moet beslissen. ​ Lees hier alles over mediation .

bottom of page