top of page

Moet ook mijn erfenis worden verdeeld?

Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, dan valt normaal gesproken een erfenis, die 1 van jullie heeft ontvangen, in die 'gemeenschap' en moet die erfenis dus tussen jullie beiden worden verdeeld.

Testament

 Dat is anders, indien de erflater bij testament heeft bepaald dat die erfenis 'buiten de gemeenschap van goederen' valt. Maar in dat geval moet die erfenis nog wel duidelijk 'traceerbaar' zijn. Anders gezegd, als die erfenis is 'opgegaan' in de huishouding of vakanties, dan is dat -uit die erfenis ontvangen bedrag- niet meer traceerbaar. Maar als die erfenis bijvoorbeeld op een aparte rekening is gezet, dan is het uit die erfenis ontvangen bedrag wel traceerbaar en hoeft dit dus niet te worden verdeeld.

Nog niet opeisbare erfenis

Ook erfenissen die nog niet 'opeisbaar' zijn, kunnen in de te verdelen gemeenschap vallen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat 1 van jullie ouders is overleden en diens erfdeel nog niet kan worden opgevorderd. Dan heeft jullie 'gemeenschap' wel een vordering, alleen kan die vordering nog niet worden geincasserd. Echter, die 'vordering' dient in principe wel te worden verdeeld...

Als jullie 'buiten gemeenschap van goederen' zijn getrouwd, hangt het er vanaf wat in jullie 'huwelijksvoorwaarden' staat.

Erfenissen worden vaak vergeten

Bij de meeste scheidingen worden dit soort kwesties over het hoofd gezien, met als gevolg dat er later allerlei procedures moeten worden gevoerd. Modern Scheiden houdt hiermee rekening. Wij zorgen er voor dat deze kwesties in goed overleg worden geregeld en in het convenant worden vastgelegd. Dan weet je waar je aan toe bent. Zowel nu, als in de toekomst.   

bottom of page