top of page

Nibud Tabellen

Het NIBUD, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, berekent onder andere wat de kosten van kinderen zijn. Op basis van die kosten wordt de behoefte van kinderen bepaald, bijvoorbeeld in geval van een echtscheiding. Die behoefte bepaalt vervolgens wat maximaal door de ouders als bijdrage ten behoeve van de kinderen moet worden betaald. De rechtbanken gaan van deze normen uit om te bepalen welke bedragen ter zake van kinderalimentatie moeten worden betaald.

 

Behoefte van de kinderen

Die behoefte is afhankelijk van het aantal kinderen, hun leeftijd en het netto gezinsinkomen van de ouders voorafgaande aan de scheiding. Voor de berekening van dat netto inkomen wordt geen rekening gehouden met de fiscale gevolgen van een hypotheek of een auto van de zaak. Op dat netto inkomen worden wel de kosten van de premies ziektekostenverzekering in mindering gebracht. Vervolgens wordt op basis daarvan de behoefte van de kinderen bepaald. Die behoefte is inclusief kosten van huisvesting en voeding, maar exclusief de eventueel te ontvangen kinderbijslag.  

Behoefte berekeningen zijn maatwerk

Het berekenen van de behoefte van kinderen is maatwerk, waarbij niet per definitie alleen maar naar de 'oude situatie' wordt gekeken (waar de Nibud-normen vanuit gaan), maar ook naar de toekomstige situatie. Daarom is het zo belangrijk dat onze advocaten niet alleen maar naar de 'cijfertjes' uit het verleden kijken, maar ook met julle de toekomst-verwachtingen bespreken. Alleen dan kun je afspraken maken die op jullie nieuwe toekomst en die van de kinderen zijn gericht.  

bottom of page