top of page

Onderhousplicht stiefouder

Een stiefouder is iemand die is getrouwd (of een geregistreerd partnerschap is aangegaan) met iemand die één of meerdere kinderen heeft van iemand anders dan de stiefouder, dus waarvan de stiefouder niet de ouder is.

Een stiefouder is verplicht om gedurende zijn huwelijk (of geregistreerd partnerschap) levensonderhoud te verstrekken aan de 'tot zijn gezin behorende' kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner.

Maar, als het huwelijk met de ouder van het minderjarige kind door echtscheiding of overlijden wordt ontbonden, dan eindigt daarmee de onderhoudsplicht van de stiefouder (dus ook bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap).

Niet onderhoudsplichtig


Een stiefouder is dus niet onderhoudsplichtig als de kinderen niet (meer) tot het gezin van die stiefouder behoren. Of minderjarige kinderen tot het gezin van de stiefouder behoren, moet volgens rechters ruim worden uitgelegd. Ook stiefkinderen die (bijvoorbeeld na een machtiging uithuisplaatsing) tijdelijk buitenshuis worden verzorgd, of die op kamers wonen in verband met hun studie, behoren tot het gezin van de stiefouder.

bottom of page