top of page

Schenkingsrecht bij wijziging huwelijksvoorwaarden

Als bij een verdeling van de gezamenlijke eigendommen de ene partner meer krijgt dan de ander, dus bij een 'overbedeling', dan kan de belastingdienst die overbedeling aanmerken als een schenking, waarover schenkingsrecht is verschuldigd.

Als mensen, die op 'huwelijkse voorwaarden' zijn getrouwd (bijvoorbeeld omdat één van hen een eigen zaak heeft), gaan scheiden, dan gebeurt het vaak dat zij besluiten om afstand te doen van die huwelijkse voorwaarden en alles te verdelen als waren zij getrouwd in 'gemeenschap van goederen'. Dat is vaak wel zo eerlijk. Maar als die eigen zaak nogal wat waard is, dan betekent zo'n besluit dat de ander -die dus opeens de helft van de waarde van die zaak krijgt- eigenlijk een schenking ontvangt. Moet daar dan schenkingsrecht over worden betaald?

Het antwoord op die vraag is: nee. Middels Besluit van de Saatssecretaris van Fnanciën van 14 oktober 2008 (staatscourant 207) is bepaald dat in zo'n geval er fiscaal geen sprake is van een schenking.

Maar let op, in de omgekeerde situatie, waarbij een gemeenschap van goederen wordt omgezet in 'huwelijkse voorwaarden' en één van de partners meer dan de helft van de totale waarde ontvangt, kan daarvan wél sprake zijn. Tenzij er sprake is van een zogenaamde 'natuurlijke verbintenis'. Een concrete zaak moet dan gemotiveerd aan de belastingdienst worden voorgelegd, zodat vooraf zekerheid kan worden verkregen over de vraag of al dan niet schenkingsrecht is verschuldigd.

bottom of page