Scheiden met Subsidie

Omdat Modern Scheiden samenwerkt met door de Raad voor Rechtsbijstand gecertificeerde advocaten, kun je bij ons in aanmerking komen voor door de Overheid 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.

Dat is het geval als een van de partners, zowel wat betreft inkomen als vermogen, onder de zogenaamde 'toevoegingsnomen' van de Raad voor Rechtsbijstand valt.

De zogenaamde 'scheidings-deskundigen' die je vaak op internet vind,  komen voor zo'n subsidie niet in aanmerking. Die zijn namelijk niet gecertificeerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Wij werken alleen met gecertificeerde en op het echtscheidingsrecht gespecialiseerde advocaten.

Kijk voor meer meer informatie op www.rvr.org

Modern | Scheiden