De introductie van het verplichte ouderschapsplan is wel de meest in het oog springende wijziging. Zonder een zorgvuldig ouderschapsplan wordt er sinds 1 maart 2009 door de Rechtbanken geen echtscheiding meer uitgesproken.
Verplicht ouderschapsplan
Sinds 2007 werken wij al op basis van deze wet, omdat toen al bij de specialisten op dit gebied bekend was dat een ouderschapsplan verplicht zou worden.
Ons Ouderschapsplan is opgesteld door een team van gespecialiseerde advocaten, kinderpsychologen en orthopedagogen en is de afgelopen jaren met succes door veel gescheiden ouders toegepast.
Onze NMI-mediator en orthopedagoog drs Arlette van den Berg heeft hierover al veel lezingen gegeven en alle Rechtbanken in Nederland hebben ondertussen ons Ouderschapsplan geaccepteerd.
Modern | Scheiden