top of page

Bestaat de Flitsscheiding nog?

In de wereld van echtscheidingen hoor je regelmatig de term 'flitsscheiding'. Maar wat houdt dit precies in en bestaat deze vorm van scheiden nog in Nederland?

Een flitsscheiding was ooit een populaire manier om snel en administratief eenvoudig te scheiden. Echter, vanaf 1 maart 2009 kwam er een belangrijke verandering. De wet, genaamd "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding", heeft de flitsscheiding officieel afgeschaft. Deze wet bracht naast het beëindigen van de flitsscheiding nog een andere significante wijziging: het werd ook niet langer mogelijk om een geregistreerd partnerschap te beëindigen op basis van wederzijds goedvinden wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

Deze wetswijziging benadrukt de noodzaak voor ouders om zorgvuldig na te denken over de impact van hun beslissing op hun kinderen. Het welzijn van de kinderen staat centraal, en de overheid wilde met deze wet waarborgen dat er bij het ontbinden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zorgvuldig wordt gehandeld, met speciale aandacht voor de rechten en behoeften van minderjarige kinderen.

Hoewel de flitsscheiding dus niet meer bestaat, staan wij bij ModernScheiden klaar om je te begeleiden door het scheidingsproces, rekening houdend met de meest actuele wet- en regelgeving.

bottom of page