top of page

Hoe zit het met de verdeling van lijfrente, levensverzekeringen en kapitaalverzekeringen?

Het verdelen van financiële producten zoals lijfrentepolissen, spaarhypotheekpolissen, spaarverzekeringen, levensverzekeringen en hun vele varianten kan complex zijn tijdens een echtscheiding. Deze producten vallen allemaal onder de paraplu van levensverzekeringen en hebben elk hun unieke fiscale behandeling volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Waarom is voorzichtigheid geboden?

 

Bij het splitsen of verdelen van deze verzekeringen tijdens een scheiding loop je het risico op fiscale sancties. Er zijn strikte regels die in acht moeten worden genomen, en deze regels variëren afhankelijk van:

  • Het type levensverzekering

  • De datum waarop de polis werd afgesloten

  • Hoe de polis zich heeft ontwikkeld tot aan het moment van de scheiding

  • De aard van de relatie tussen beide partners vóór de scheiding
     

Hoe pak je dit aan?

 

Voordat je besluit een polis te verdelen, is het essentieel om deze factoren grondig te laten evalueren door een deskundige. Een mogelijke oplossing kan zijn om in plaats van de polis te splitsen, de waarde ervan te verrekenen met andere activa in de gezamenlijke boedel. Echter, hiervoor moet de waarde van de boedel of de beschikbare liquide middelen toereikend zijn. Direct benaderen van verzekeringsmaatschappijen voor het splitsen van een polis zonder grondige voorbereiding kan riskant zijn, aangezien zij wellicht niet volledig op de hoogte zijn van alle nuances van jouw specifieke situatie.

Advies is Cruciaal

Het verdelen van dergelijke financiële instrumenten is een gevoelige kwestie die expertise vereist. Daarom raden wij ten zeerste aan om bij dit proces ondersteund te worden door een gekwalificeerde adviseur van Modern | Scheiden. Met de juiste begeleiding kun je mogelijke valkuilen vermijden en zorgen voor een eerlijke en fiscaal verantwoorde verdeling.

bottom of page