Wanneer eindigt huwelijksgemeenschap

Tot 1 januari 2012 was het wettelijk zo geregeld dat de huwelijksgemeenschap eerst was ontbonden op het moment dat de echtscheiding definitief was. Dus het moment waarop de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank was ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Met ingang van 1 januari 2012 geldt de regel dat al op het moment, dat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, de huwelijksgemeenschap is geeindigd.

Praktische gevolgen

De praktische gevolgen zijn dat ieder van jullie eerder een nieuwe start kan maken. Zo kan vanaf het moment van indiening van het verzoekschrift een nieuwe woning worden gekocht, zonder dat deze in de gemeenschap van goederen terecht komt en dus zonder dat de ander daar (ongewild) ook eigenaar van wordt.

 

 

Modern | Scheiden