Wanneer eindigt huwelijksgemeenschap

een aantal jaren geleden was het wettelijk zo geregeld dat de huwelijksgemeenschap eerst was ontbonden op het moment dat de echtscheiding definitief was. Dus het moment waarop de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank was ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Maar nu geldt de regel dat al op het moment, dat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, de huwelijksgemeenschap is geeindigd. Daarom regelen wij dat snel en zorgvuldig.

Praktische gevolgen

De praktische gevolgen zijn dat ieder van jullie eerder een nieuwe start kan maken. Zo kan vanaf het moment van indiening van het verzoekschrift een nieuwe woning worden gekocht, zonder dat deze in de gemeenschap van goederen terecht komt en dus zonder dat de ander daar (ongewild) ook eigenaar van wordt.

 

 

Modern | Scheiden