top of page

De Nieuwe Trema Normen

In de nieuwe Trema normen is bepaald dat bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie geen rekening wordt gehouden met de nieuwe partner (van degene die alimentatie moet betalen). Bij de berekening wordt dus de alimentatiebetaler als 'alleenstaande' aangemerkt, in plaats van een 'samenwonende' of 'gehuwde', zoals in het verleden gebeurde.

Er moet dus meer alimentatie worden betaald
De gedachte hierachter is dat een partner in staat moet worden geacht in het eigen levensonderhoud te voorzien, terwijl dit van een kind niet kan worden verwacht. Gevolg daarvan is: dat er meer kinderalimentatie kan worden betaald. Wat veel mensen zich echter niet realiseren, is dat deze regeling ook geldt voor hun
'oude' situatie.

Ook al is er in het verleden alimentatie vastgesteld
Dus, als in het verleden, voordat deze nieuwe Trema normen van toepassing werden, kinderalimentatie is vastgesteld, uitgaande van de situatie dat de betalende ouder met een andere partner samenwoonde, kan die alimentatie nu worden verhoogd!

bottom of page