Collaborative divorce

Deze vorm van scheiding is overgewaaid uit Amerika, waarbij iedere partner een eigen advocaat heeft, waarna partijen en hun advocaten, meestal samen met een mediator, gaan kijken of ze samen afspraken kunnen maken. De advocaten verplichten zich daarbij niet te zullen gaan procederen en dat ze uitsluitend worden ingeschakeld om tot een regeling te komen.

Eigen belang eerst
Met deze vorm van echtscheiding maken de partners duidelijk dat zij eigenlijk alleen met hun eigen advocaat over hun eigen plannen en wensen willen praten. Die advocaat moet dat dan richting de andere advocaat gaan ‘verpakken’, in de hoop dat daarna, met behulp van de mediator, tot een oplossing kan worden gekomen.

De Modern Scheiden methode
Onze insteek is juist dat jullie eerlijk en open met onze mediator/scheidingbegeleider praten en met onze advocaat, die beiden voor 100% de belangen van ieder van jullie behartigen. Wij gaan er van uit dat jullie elkaar niet als ‘tegenstanders’ zien, maar als mensen die stoppen om partner te zijn, maar doorgaan als verantwoordelijke ouders. Dan bereik je de oplossing 2 x zo snel, met maar 1 advocaat. En dat is niet alleen beter voor jullie relatie in de toekomst als ouders, maar ook voor de te maken kosten.

Modern | Scheiden