top of page

Interview met de scheidingsbegeleider

modern | scheiden

Wat is Modern Scheiden?

Dat is samen de scheiding regelen, met behulp van een scheidingsbemiddelaar, die er voor zorgt dat alles goed, snel en eerlijk wordt geregeld. Zowel voor de ouders als voor de kinderen.

Waarom is dat belangrijk?
Bij een scheiding komt veel meer kijken dan alleen de juridische kant. Als je die andere aspecten niet bespreekt en goed regelt, loop je later tegen de problemen aan. Zeker als er kinderen zijn, is het van groot belang dat je het in één keer goed doet. Je krijgt geen tweede kans.

Hoe zit dat met de kinderen?
Vaak lijden ze onder een scheiding. Niet uit onwil van de ouders, want iedereen wil het beste voor z’n kinderen. Maar ouders hebben op dat moment wel iets anders aan hun hoofd. Emotioneel, maar ook waar het gaat om de financiën, de alimentatie, woning, verdeling, verhuizing, pensioen, hoe lang gaat het duren, enzovoort.

Maar hoe regel je dat dan?
We hebben een duidelijk plan van aanpak, dat er voor zorgt dat alle aspecten, waaronder een financiële planning, aan de orde komen. Zo zorg je niet alleen voor duidelijkheid en structuur, maar laat je beide partners ook verantwoorde beslissingen nemen. Niet alleen over het ‘hier en nu’, maar ook -met name als er kinderen zijn- hoe het in de toekomst zou moeten gaan. Dat regelen we dan in het ouderschapsplan.

Wat is een ouderschapsplan?
Dat bevat de afspraken die ouders met elkaar maken over hoe ze nu en in de toekomst met elkaar en met de kinderen zullen omgaan. Daar staan heel principiële dingen in, zoals de manier van opvoeden, maar ook heel praktische zaken, bijvoorbeeld of een nieuwe partner ‘pappa’ moet worden genoemd.

Dat lijkt me niet gemakkelijk.
Dat valt reuze mee. De meeste ouders die gaan scheiden vinden het juist heel fijn dat ze, ondanks de ellende (en dat blijft het), iets goeds kunnen doen voor hun kinderen en daarmee ook voor zich zelf en voor de ander. Maar de praktijk leert dat er dan wel eerst duidelijkheid moet zijn over de financiën.

Wie regelt dan de financiën?
Als het om alimentatie gaat of de verdeling van de woning, hypotheek, polissen of een eigen bedrijf, zorg ik er voor dat alle gegevens op tafel komen. Maar dan komt er een gespecialiseerde advocaat van Uneken bij zitten, die aan beide partners precies vertelt wat hun rechten en plichten zijn. Objectief en eerlijk, zoals een rechter dat zou doen. Op basis daarvan kunnen dan beslissingen worden genomen, waarbij volop met beide belangen rekening wordt gehouden.

En als dat niet lukt?
In dat geval kan mediation helpen. Als NMI-mediator kan ik er vaak in een aantal gesprekken voor zorgen dat partijen samen tot een oplossing komen. Maar meestal is dat helemaal niet nodig. Het komt vaker voor dat scheidende ouders mij vragen om nog een gesprekje met hun kinderen te hebben. Van huis uit ben ik (ortho)pedagoog. Ouders merken dat hun kinderen het fijn vinden als zij hun grote of kleine problemen ook eens aan iemand anders, die een luisterend oor heeft, kunnen vertellen.

En wat kost dat?
Ik ben geen advocaat en hanteer dus ook andere, vaak vaste, tarieven. Bovendien blijven door onze werkwijze de kosten van de advocaat binnen de perken. Zij worden er alleen bij gehaald als het echt nodig is. Gemiddeld genomen zijn onze totale kosten minder dan de helft van het bedrag dat de partners samen kwijt zouden zijn, als ze ieder een eigen advocaat in de arm zouden nemen.

Waar vinden we meer informatie?
We hebben daarvoor de site opgezet: www.modernscheiden.nl met heel veel informatie, voor ouders en kinderen. Een initiatief van Uneken Advocaten, omdat we -juist door hun ervaring- weten wat er bij een ‘vecht-scheiding’ allemaal mis kan gaan. ■

bottom of page