top of page

Laatste Updates inzake Alimentatie en Gerelateerde Onderwerpen

2020 Update: Verkorting Partneralimentatie De duur van partneralimentatie is een onderwerp dat veel discussie heeft opgewekt. De recente beweging streeft ernaar om deze termijn te verkorten naar maximaal vijf jaar. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij het huwelijk of als een van de partners de AOW-leeftijd nadert. Deze wijziging zou een belangrijke verandering zijn voor velen die alimentatie ontvangen of betalen.

2017 Update: Herziening Gemeenschap van Goederen Met ingang van 2018 zijn er veranderingen aangebracht in de gemeenschap van goederen binnen het huwelijk. Als partners geen huwelijkse voorwaarden vastleggen bij een notaris, dan zullen zij alleen het vermogen delen dat tijdens het huwelijk is verworven. Dit betekent dat eigendommen en schulden die voor het huwelijk zijn opgebouwd, evenals erfenissen ontvangen tijdens het huwelijk, individueel bezit blijven.

2017 Alimentatie Indexering Het is belangrijk voor zowel alimentatiebetalers als -ontvangers om op de hoogte te zijn van de jaarlijkse indexering. Voor 2017 is deze vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat de alimentatiebedragen met dit percentage kunnen worden verhoogd om de inflatie bij te houden.

Mediation Nieuws November 2016 Mediation wordt steeds vaker gezien als een cruciale stap in het scheidingsproces. De Kinderombudsman heeft recentelijk gepleit voor een verplichte inzet van mediation en scheidingseducatie voor alle scheidende ouders. Door vroegtijdige signalering en interventie kunnen veel conflicten worden voorkomen, wat voordelig is voor alle betrokkenen, vooral voor kinderen.

Mediation en Partneralimentatie Oktober 2016 Het stelsel van partneralimentatie blijft een heikel punt. Hoewel 37% van de Nederlandse huwelijken in een scheiding eindigt, gaat dit percentage richting de 50% als we ook de scheidingen van samenwoners meerekenen. Sinds 2011 wordt er actief gedebatteerd over herzieningen van dit stelsel, waarbij de nadruk ligt op maatwerk in plaats van een one-size-fits-all benadering.

bottom of page