nieuwe regels kinderalimentatie

Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor de vaststelling van kinderalimentatie. Per die datum is namelijk de regeling van het 'kindgebonden budget' gewijzigd. Als gevolg daarvan wordt die 'subsidie' van de Overheid voor alleenstaande ouders een stuk hoger, waardoor de door de 'niet verzorgende' ouder te betalen bijdrage voor de kinderen vaak aanzienlijk kan dalen.

Naarmate het inkomen van die alleenstaande 'verzorgende' ouder (de ouder waar het kind staat ingeschreven) lager is, is die subsidie van het kindgebonden budget hoger, soms tot meer dan 250 euro per kind per maand (mits die ouder niet meer dan 100.000 euro bezit). Daarmee kan een groot deel van de kosten van dat kind worden voldaan, waardoor de 'niet verzorgende' ouder aanzienlijk minder kinderalimentatie behoeft te betalen.

Er zijn echter een (toenemend) aantal rechtbanken die van mening zijn dat die subsidie voor die alleenstaande ouder niet met zich mag brengen dat daardoor de 'niet verzorgende' ouder minder aan kinderalimentatie behoeft te betalen.

Ondertussen is er een ware 'race' op advocaten ontstaan om de kinderalimentatie opnieuw te laten uitrekenen, in de hoop van die 'niet verzorgende' ouder dat er minder alimentatie kan worden betaald. Daarover heeft de 2e Kamer zelfs vragen aan de Minister gesteld.

Modern Scheiden zorgt er voor dat jullie (rekening houdend met alle subsidie regelingen) een solide basis krijgen voor de beantwoording van de vraag wie welke kosten van de kinderen gaat betalen. Zodat jullie later samen, in goed overleg, die afspraken aan 'gewijzigde omstandigheden' kunnen aanpassen. Want ook bij ons staan de kinderen voorop.

 

Modern | Scheiden