Afschaffing fiscaal voordeel

Per 1 januari 2015 ontvangt u geen belastingteruggave meer over de door u betaalde kinderalimentatie. Die teruggave bedroeg in 2014 ongeveer 28 tot 40 euro per kind per maand, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Ook komt per die datum de zogenaamde 'alleenstaande ouder korting' te vervallen. Deze blijft alleen bestaan voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 12 jaar en wordt genoemd de: combinatiekorting. Dat is een heffingskorting waardoor de alleenstaande ouder (waar het kind staat ingeschreven) minder belasting behoeft te betalen.

Wij houden met deze en andere (toekomstige) wijzigingen rekening bij het maken van afspraken. Zodat deze niet alleen nu kloppen, maar ook in de toekomst, omdat ze kunnen worden aangepast als de omstandigheden veranderen.

Modern | Scheiden