top of page

Welke kindregelingen verdwijnen?

Naar verwachting blijven na 1 januari 2015 alleen bestaan:

de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

De rest verdwijnt of wordt opgenomen in andere regelingen met een vergelijkbaar doel:

  • De ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft per 1 januari 2015 omdat die als financiële prikkel niet echt werkt. Ouders nemen zonder die korting ook wel ouderschapsverlof op, is de gedachte van het kabinet.

  • De aftrek levensonderhoud voor kinderen wordt afgeschaft per 1 januari 2015. De regering vindt de 4 kindregelingen die overblijven voldoende.

  • De tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen wordt afgeschaft om het stelsel te vereenvoudigen. In plaats hiervan krijgen ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen dubbele kinderbijslag (net als ouders met uitwonende gehandicapte kinderen).

  • De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar.

  • De alleenstaande-ouderkorting en de aanvulling op het inkomen voor alleenstaande ouders worden afgeschaft en gecompenseerd met een exta tegemoetkoming in het kindgebonden budget. Zo wil de regering alle alleenstaande ouders op dezelfde manier ondersteunen.

bottom of page