top of page

Fiscaal aftrekbaar?

Stel, u verdeelt samen uw bezittingen 50/50 en spreekt samen af dat de man de schulden (van zeg) € 100.000,- voor zijn rekening neemt (en dus zal aflossen) en dat hij daarmee de aan de vrouw toekomende alimentatie afkoopt. In zo’n geval zou die betaling van € 100.000,- aan alimentatie fiscaal aftrekbaar zijn voor de man. 

Maar, dan moet dat wél goed zijn vastgelegd in het convenant.

Gebeurt dat niet, dan is dat bedrag, volgens onderstaande uitspraak, niet fiscaal aftrekbaar. 

Uitspraak Gerechtshof

Tijdens het opstellen van een convenant (2003) waren de man en de vrouw overeengekomen dat hij voorlopig geen alimentatie aan de vrouw en kinderen hoefde te betalen. De man nam "alle huwelijkse schulden op zich in het kader van de echtscheiding en zou zorg dragen voor de aflossing van deze huwelijkse schulden".

Het hof overweegt dat een redelijke verdeling van de bewijslast met zich meebrengt dat een belastingplichtige die aanspraak maakt op toepassing van een aftrekpost, zowel het bestaan van die aftrekpost als de omvang ervan aannemelijk maakt. Daarin is de man in deze zaak volgens het Hof niet geslaagd. 

"In dit verband is van belang dat uit de bepalingen van het echtscheidingsconvenant, tezamen en in onderling verband, niet valt op te maken dat het saldo van de huwelijksgemeenschap op dat tijdstip negatief was, noch dat de belanghebbende bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap per saldo onderbedeeld is geworden," stelt het hof.

Bron: uitspraak gerechtshof Arnhem van 10 september 2008, zie Rechtspraak.nl

Het is dus heel belangrijk dat jullie afspraken worden vastgelegd in een convenant dat door juridische specialisten is opgesteld. Daar zorgt Modern Scheiden voor !

bottom of page