zuthpen mediation 1

Mediation in Zutphen aan de IJsselkade 

Mediation in Zutphen. Scheiden doe je samen! Samen met onze ervaren en deskundige Mediator in Zutphen. Die niet alleen het belang van de kinderen voorop stelt, maar jullie ook wijst op de regels en de fiscale voordelen en valkuilen. Die jullie kan adviseren over de financien, de polissen, de pensioenen en de procedure bij de rechtbank. Maar ook over de kinderen. Arlette van den Berg is naast geregistreerd MfN Familie Mediator, ook een ervaren Orthopegagoog. 

Mediation is samen tot oplossingen komen

Mediation.Bij een scheiding spelen heel veel zaken tijdens een Mediation een rol. Denk alleen maar aan jullie financiën, de verdeling van de gezamenlijke bezittingen, de woning, eventueel een eigen bedrijf en het ouderschapsplan. Maar er moet ook snel duidelijkheid komen over de alimentatie, de pensioenen en de kosten van de kinderen. Onze mediators Arlette van den Berg en Jessica Uneken weten  door hun kennis en ervaring wat bij een scheiding belangrijk is en begeleiden jullie door het hele mediation proces.

Ouderschapsplan

Onze mediators zorgen dat de scheiding niet alleen zorgvuldig en snel, maar ook eerlijk en volledig wordt geregeld van A tot Z. Met een mooi en uitvoerbaar ouderschapsplan, waarin jullie de kinderen centraal stellen en ze een stem geven. Wij hebben de kennis en kunde in huis om naast het zakelijke gedeelte ook het meest kwetsbare gedeelte, de afspraken rondom de kinderen, goed vast te leggen in een ouderschapsplan en wij zijn ook gedegen ervaren professionals als het over de kinderen gaat.

Mediation en toeslagen

Daarnaast gaan wij samen met jullie kijken welke toeslagen, zoals het kindgebonden budget jullie toekomen en hoe deze toeslagen zo snel mogelijk aan te vragen zodat er meer financiele ruimte ontstaat.

Jaar nazorg

Onze Mediator adviseert, informeert en wijst jullie de weg. Altijd eerlijk en met het belang van de kinderen voorop. Samen met haar vaste collega's wordt na het scheidingstraject een jaar lang gratis nazorg geboden. Ook bij complexe scheidingen.

 

Mediation in Zutphen, Arlete van den Berg MfN Mediator

foto arlette

Heb je vragen over de vele financiële, praktische of fiscale aspecten?

Neem dan gerust contact op met Familie Mediator Arlette van den Berg. Bel haar op (06) 532 95 942, of stuur haar hier een e-mail. Arlette kan op dit nummer ook ’s avonds tot 21.00 uur worden gebeld.

Goed scheiden is....

Met mediation jullie scheiding samen regelen. Goed scheiden betekent voor ons dat wij jullie in een vlot tempo door de scheiding begeleiden.

Waarbij jullie goede volledige informatie krijgen om de juiste keuzes te maken tijdens de Mediation, wij adviseren jullie daarbij wat in jullie situatie de beste keuzes zijn. Wij maken het helder voor jullie hoe jullie financiële situatie er uit gaat zien en wat de fiscale voordelen kunnen zijn en waar dat geregeld moet worden. Tegelijkertijd maken wij samen met jullie een goed ouderschapsplan zodat jullie kinderen uit kunnen groeien tot gelukkige evenwichtige volwassenen. Daar staan wij voor. Dat is volgens ons goed scheiden.

Wij horen graag jullie wensen tijdens de intake

Wij horen graag jullie wensen en dan gaan wij samen om tafel om te kijken hoe dit het beste is te realiseren met de mediator. Vaak zijn er meerdere wegen die tot een oplossing kunnen leiden, daar zijn wij professionals voor. Alle opties worden dan besproken met de voor en nadelen die er aan kleven. De keuze blijft altijd aan jullie tijdens de mediation.

 zuthpen mediation 1

Mediation in Zutphen
IJsselkade 11b 
Zutphen
(06) 532 95 942

MfN-register voor mediators
Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor Mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, Arlette van den Berg is een MfN Mediator met Familie specialisatie en werkt onder vastgestelde condities.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM.

Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register;
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator;
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator;
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak;
  • voldoende ervaring heeft;
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie).

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

Laatste Nieuws Mediation.

Mediation,  naast het Ouderschapsplan wil men nu ook Mediation verplicht stellen. De kinderombudsman pleit voor verplichte Mediation en verplichte scheidingseducatie voor alle scheidende ouders. Hij wil met mediation vroeger signaleren en eerder ingrijpen.

Scheidings Mediator
Ouders die willen scheiden zouden zich straks verplicht bij een scheidingsmediator moeten melden.

 

Onze mediator drs Arlette van den Berg is sinds 2013 lid van de Expertgroep Kind en Scheiding Overijssel, hierin zijn ook de  Rechterlijke macht, VFas- Advocaten en Mediators-Orthopedagogen vertegenwoordigd. Het Ouderschapsplan speelt hier een centrale rol.

 

Mediation Zutphen        Mediation Lochem    Mediaton Voorst     Mediation Terwolde

Modern | Scheiden