De alimentatie gaat per 1 januari 2009 met 3,9 procent omhoog. De jaarlijkse verhoging van deze uitkeringen voor levensonderhoud gaat automatisch in.

Dit betreft een verplichte en wettelijke indexatie (verhoging), die is vastgesteld door de minister van Justitie. Deze verhoging is verplicht, zowel voor de partner-alimentatie als voor de kinder-alimentatie, tenzij dit bij convenant is uitgesloten.De minister stelt het percentage elk jaar vast op basis van de ontwikkelingen van de cao-lonen in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de andere sectoren. De stijging moet de gestegen kosten van levensonderhoud compenseren.

Mensen die het niet eens zijn met deze verhoging, kunnen onderling iets anders afspreken. Als dat niet mogelijk is, kunnen ze proberen om via de rechter een andere regeling te treffen, maar de praktijk leert dat de rechter deze wettelijke indexatie meestal volgt. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn, kan van deze wettelijke regeling worden afgeweken. 

Modern | Scheiden