Nieuwe berekening kinderalimentatie

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april nieuwe richtlijnen. De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel, waarmee vastgesteld kan worden hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderverzorging. De hoop is dat daarmee een einde komt aan eindeloze discussies over wat de kinderen kosten en wat de onderhoudsplichtige ouder kan missen.

De werkgroep alimentatienormen van de Rechtspraak wil met de nieuwe regels voorkomen dat er te veel wordt geprocedeerd over de vraag wat er voor de kinderen moet worden betaald. Nadeel van deze nieuwe regeling is dat er geen maatwerk meer mogelijk'is, omdat niet meer wordt gekeken naar de specifieke situatie waarin de ouders en de kinderen verkeren.

Met Modern Scheiden kunnen jullie, rekening houdend met jullie specifieke situatie, dat maatwerk wél mogelijk maken. Modern | Scheiden