Informatie plicht echtgenoten

Als alleen 1 van de echtgenoten een advocaat heeft, die een echtscheidingsconvenant opstelt, welke vervolgens ook wordt getekend door de echtgenoot die geen advocaat heeft, dan moet er rekening mee worden gehouden dat die echtgenoot zonder advocaat, niet aan alle bepalingen in het convenant is gebonden.

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag speelde het volgende.

De man en de vrouw hadden een convenant ondertekend, met daarin een alimentatie voor de vrouw, voorzien van een 'niet-wijzigingsbeding'. Alleen de vrouw had zich laten bijstaan door een advocaat, die het convenant had opgesteld. De man was daar niet bij betrokken en had zich niet laten adviseren door een advocaat.

Na een jaar raakt de man werkloos en kan hij de alimentatie niet meer betalen. Reden, waarom hij vraagt om verlaging van de overeengekomen alimentatie. Een verzoek dat normaal gesproken wordt afgewezen, omdat er immers een niet-wijzigingsbeding was overeengekomen.

Het Hof besliste echter dat er op de advocaat van de vrouw, gezien de rechtsverhouding die tussen de man en de vrouw bestond, een informatieplicht rustte om de man te informeren over de gevolgen van het niet-wijzigingsbeding. Nu dat niet is gebeurd, oordeelde het Hof dat de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat de alimentatie (ondanks het niet-wijzigingsbeding) wel kon worden verlaagd.

 

Modern | Scheiden