Kinderen voorop

Bij een scheiding staan de kinderen voorop.

Kinderalimentatie

Door de Werkgroep Alimentatienormen is per 1 juli 2010 de regel nogeens bevestigd dat kinderalimentatie voorrang heeft boven alle andere onderhoudsverplichtingen. Omdat het belang van de kinderen voorop staat, wordt bijvoorbeeld geen rekening meer gehouden met de kosten van een eventuele nieuwe partner van de alimentatieplichtige.   

Ook is daarin bevestigd dat alleen de noodzakelijke kosten van degene die alimentatie betaalt, mogen worden opgenomen in de draagkrachtberekening. Mits deze kosten 'ten opzichte van de kinderen' als noodzakelijk kunnen worden beschouwd. Daaronder vallen dus niet meer de kosten van een 'duurdere' woning of de kosten van een nieuwe partner.

Het doel van deze aanpassing is om duidelijk te maken dat ouders ook financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen en er meer wordt betaald voor de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. 

 

Modern | Scheiden