Mediation en voordelen

Ons Mediation Plan is het resultaat van vele jaren ervaring met scheidingen en mediation.

Voordelen van Modern Scheiden, het verschil

 Wij begeleiden jullie bij alle stappen, zorgen dat niemand ondersneeuwt. Stellen de belangen van de kinderen voorop, ook al zitten de kinderen niet aan tafel. Wij zorgen dat de belangen van jullie beiden duidelijk naar voren komen en dat  jullie weten wat jullie rechten en plichten zijn. Wij adviseren en informeren op grond van onze juridische, fiscale en pedagogische expertise. Onze ervaring is dat partners op deze manier betere keuzes kunnen maken en beiden goed de toekomst in stappen. Ook is men zeer tevreden over de heldere uitleg, betrokkenheid en het jaar gratis nazorg.

En een jaar lang nazorg voor al jullie vragen rondom het financiele en vragen over de kinderen.

  • Mediation gericht op de toekomst.
  • Rechtvaardiger, omdat het belang van ieder van jullie zorgvuldig wordt bewaakt.
  • Sneller, vaak binnen twee maanden, omdat jullie zelf het tempo tijdens de mediation kunnen bepalen.
  • Fiscale gevolgen en toeslagen worden berekend tijdens de mediation
  • Ons verschil :
  • Betrokkenheid, Doortastendheid en Professionaliteit
  • Betere keuzes naar de toekomst te kunnen maken.
  • Een jaar gratis nazorg, voor vragen over de kinderen of omtrent pensioen, alimentatie en het huis.

 

 .

 foto arlette     drs Arlette van den Berg  

MfN Registermediator 72dpi logo


Bel voor een vrijblijvende afspraak met drs Arlette van den Berg           

Arlette is mobiel te bereiken op 06-53 29 59 42

 

 

 

Mediation met veel adviezen; een voorbeeld

Daar naast geven we ook adviezen op fiscaal gebied. Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding ?

Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan.
Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

● Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken.

● Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen.

● Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig.

● Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.

● Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven.

● Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%...

● Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont.

● Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing.

● Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden.

We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 

 

 

www. modernscheiden.nl

 

 

 

 

 

Modern | Scheiden