Mediation onze werkwijze

De gesprekken kunnen ook online gehouden worden. Clienten ervaren het als helder, snel en ondanks de afstand toch een betrokken sfeer. Vaak is ook de scheiding dan sneller geregeld wat ook voor de kinderen een stuk rust geeft.

 drs Arlette van den Berg MFN Familie Mediator, Orhopedagoog

Mediation snel en transparant.

Mediation, soms lijkt het overdreven om een mediator of scheidingsbegeleider in te schakelen. Maar bedenk goed dat ik geen dure advocaat ben, geen dure adviseur en evenmin een therapeut. IK heb een zorgvuldig oog voor jullie beider belangen en zorg dat niemand ondersneeuwt.

Mediation een goed plan. 
Wij hebben een mediation plan ontworpen waarin aan alles is gedacht, zodat wij alle zaken die met jullie scheiding te maken hebben goed kunnen regelen. Ook een goed, betrokken en deskundig advies van A tot Z 

Mediation direct een helder overzicht

Ook geven wij een helder, informatief  en financieel overzicht, met in begrijpelijke taal geschreven uitleg over de partner en kinderalimentatie berekeningen voor beide ouders, zodat beide ouders daar mee verder kunnen in de komende jaren.

 

Mediation bij ons 

Uniek : Ook een jaar nazorg hoort hierbij. Zowel voor vragen over de kinderen als op het financiele, juridische en fiscale vlak. Beider belangen en zorgen worden niet uit het oog verloren, wij weten als geen ander wat emoties doen met partners. Wij houden voor jullie de focus gericht op de belangrijke zaken met het oog op de toekomst.

 

Stappenplan Mediation

Oog voor beider belangen.

 • Na een eerste vrijblijvende kennismaking wordt er besproken wat er bij jullie geregeld kan worden. 

 • Ook wordt altijd een helder beeld van de kosten geschetst.

 • Beider belangen en zorgen kunnen worden benoemt.

 • - Overzichtelijke alimentatieberekeningen, advies over mogelijkheden en alternatieven.

 • - Deskundige afwikkeling/advies alle financiële zaken, inclusief polissen en pensioenrechten.

 •   Ouderschapsplan, Pedagogische adviezen en tips

 •   Fiscale adviezen.(zie verderop)

 • - Bedrijf, informatie advies betreffende continuiteit, advies 

 • - Een volledige juridische afwikkeling tijdens de mediation van de scheiding bij de Rechtban

 • Tijdsduur:  4 weken tot ondertekening,  daarop volgt de rechtbankprocedure en inschrijving

 Mediation nazorg.

 • Gratis 'nazorg' na het Mediation traject waarbij jullie een jaar lang na de scheiding en de afronding van de mediation met alle vragen bij ons terecht kunnen. 

 

foto arletteArlette van den Berg

Mediation voor heldere oplossingen 

Drs Arlette van den Berg is Orthopedagoog en MFN Familie mediator.

Bel voor een afspraak met Arlette naar 06-532 959 42 of email naar info@modernscheiden.nl

Arlette is lid van de Pilot groep rechtbank Zwolle, Kind en echtscheiding.  Zij ontwikkelde mede het bruggesprek voor kinderen, de Pilot is 2020 succesvol afgesloten en wordt nu wetenschappelijk onderzocht.     

 Mediation Friesland, Mediation Heerenveen, Mediation Zwolle 

Mediation Heerenveen Fok 68

Mediation Zwolle Willemskade 18

MfN Registermediator 72dpi logo 

 

Mediation en fiscale adviezen.

Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding ?

Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan.
Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

● Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken.

● Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen.

● Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig.

● Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.

● Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven.

● Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%...

● Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont.

● Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing.

● Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden.

We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 

 

 

 

Ouderschapsplan en Mediation

Omdat wij een jaar nazorg geven weten wij waar de valkuilen liggen om een goed ouderschapsplan op te stellen tijdens de mediation. Door onze ervaring zijn we wijzer geworden en dat gebruiken we tijdens de mediation. Onze ouderschapsplannen zijn gericht op de toekomst en moeten "sterk" voor de kinderen zijn. Zij staan altijd voorop.

 

 

 

 

 

 

 

Modern | Scheiden