Mediation, onze werkwijze is zorgvuldig met een snelle rechtbankprocedure

Wij helpen jullie de scheiding zo vlot en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, meestal binnen 2 maanden. Wij maken ook direct een helder overzicht voor jullie toekomstige financiele situaties en fiscale voor en nadelen. Jullie krijgen ook meteen een format voor het ouderschapsplan wat wij voor jullie gaan uitwerken. Vragen kunnen direct gesteld worden per mail of in een persoonlijk gesprek, wij hanteren meestal een All Inn tarief. 

 

 

Bel Arlette op 06-53295942 voor  meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

Drs Arlette van den Berg
MFN Mediator
Orthopedagoog
mobiel: 06-53295942

 

Mediation snel en transparant

Mediation, soms lijkt het overdreven om een mediator of scheidingsbegeleider in te schakelen. Maar bedenk goed dat ik geen dure advocaat ben, geen dure adviseur en evenmin een therapeut. Ik heb oog voor jullie beider belangen en zorg dat niemand ondersneeuwt.

Mediation direct een helder overzicht

Wij maken snel een helder, informatief  en financieel overzicht, met in begrijpelijke taal geschreven uitleg over de pensioenen, de partner en kinderalimentatie berekeningen, de vermogensverdeling, fiscaal partnerschap etc. 

Mediation bij ons meer dan mediation alleen

Uniek: Ook een jaar nazorg hoort hierbij. Zowel voor vragen over de kinderen als op het financiele, juridische en fiscale vlak. 

Stappenplan Mediation

Oog voor beider belangen staat voorop.

 • Na een eerste vrijblijvende kennismaking wordt er besproken wat er bij jullie geregeld kan worden. 

 • Ook wordt altijd een helder beeld van de kosten geschetst.

 • Beider belangen en zorgen kunnen worden benoemt.

 • Overzichtelijke alimentatieberekeningen, advies over mogelijkheden en alternatieven.

 • Deskundige afwikkeling/advies alle financiële zaken, inclusief polissen en pensioenrechten

 • Bedrijf, informatie advies betreffende continuiteit, advies 

 • Een volledige juridische afwikkeling tijdens de mediation van de scheiding bij de Rechtbank

 • Tijdsduur:  3 weken tot ondertekening,  daarop volgt de rechtbankprocedure en inschrijving

 

 

 

Bel Arlette op 06-53295942 of stuur haar hier een e-mail voor een vrijblijvend gesprek.

Drs Arlette van den Berg
MFN Mediator
Orthopedagoog
mobiel: 06-53295942

 

MfN Registermediator 72dpi logo 

 

Mediation en fiscale adviezen.

Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding?
Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan. Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 • Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken.

 • Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen.

 • Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig.

 • Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.

 • Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven.

 • Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%...

 • Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont.

 • Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing.

 • Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden.

We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 

Modern | Scheiden