Mediation stappenplan

Mediation    drs Arlette van den Berg Familie Mediator

Soms lijkt het overdreven om een mediator in te schakelen. Maar bedenk goed dat het geen advocaat is, geen dure adviseur en evenmin een therapeut. Je kunt onze Mediator, scheidingsbegeleider, het beste zien als de architect van jullie scheiding. Jullie persoonlijke gids en een raadgever. En mocht het nodig zijn om toch een andere specialist te raadplegen, dan regelen wij dat heel snel. We regelen dan ook de gehele scheiding van A tot Z.

Mediation 

Bij een Scheiding mag niets over het hoofd worden gezien zeker niet bij complexe echtscheidingen.
Daarom hebben wij een Mediation plan ontworpen waarin aan alles is gedacht, zodat wij alle zaken die met jullie scheiding te maken hebben goed en snel kunnen regelen. Ook een goed betrokken deskundig advies met betrekking tot het ouderschapsplan hoort daarbij.

Ook geven wij een helder informatief financieel overzicht, met in begrijpelijke taal geschreven uitleg over de alimentatie berekeningen voor beide ouders, zodat beide ouders daar mee verder kunnen in de komende jaren. Uit reactie van oud clienten blijkt dit een goed werkend helder systeem te zijn, wat goed te hanteren is als situaties veranderen.

Uniek : Ook een jaar nazorg hoort hierbij. Zowel voor vragen over de kinderen als op het financiele vlak

 

Stappenplan Mediation 

Mediators met een duidelijk stappenplan voor een snelle en succesvolle scheiding.

 • Na een eerste vrijblijvende kennismaking wordt er besproken wat er bij jullie geregeld kan worden en wat jullie wensen zijn, ook wat betreft de kinderen en hoe ons traject verloopt.
 • Ook wordt een helder beeld van de kosten geschetst.

Wat kan er worden geregeld:

 • - Een heldere opstelling over de woning verdeling en advies woning/verdeling, onafhankelijk en objectief
 • - Overzichtelijke alimentatieberekeningen, advies over mogelijkheden en alternatieven..
 • - Deskundige afwikkeling/advies alle financiële zaken, inclusief polissen en pensioenrechten.
 •   Uniek Ouderschapsplan
 • - Op welke toeslagen hebben jullie recht. Fiscale adviezen.
 • - Welke fiscale voordelen zijn er ( . Zie verderop)
 • - Inschakeling van een ondernemingsrecht specialist als er sprake is van een eigen bedrijf.
 • - Pensioen: advies en mogelijkheden, bijvoorbeeld conversie bij een groot leeftijdsverschil.
 • - Duidelijkheid over de toekomstige financiële en fiscale positie van beide partners met het oog op de toekomst.
 •   
 • - Altijd een zorgvuldig opgesteld convenant waarin alle afspraken door de mediator nauwkeurig en
 •   toekomstgericht zijn vastgelegd.
 • - Een volledige juridische afwikkeling tijdens de mediation van de scheiding bij de Rechtbank.
 • - Een snelle en complete scheiding, tegen vaste Mediation tarieven.
 • - De mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand, onze mediator informeert jullie graag.
 • - Indien nodig spoedprocedure.
 • Kosten snelle harmonieuze scheiding met een ouderschapsplan, en jaar nazorg bedragen gemiddeld 1125 euro ex btw per persoon, als men niet voor subsidie in aanmerking komt. Dit is inclusief kosten advocaat. De griffie rechten bedragen 290 euro. Vooraf altijd een vaste prijsopgave.
 • Mediation nazorg.
 • Gratis 'nazorg' na het Mediation traject waarbij jullie een jaar lang na de scheiding en de afronding van de mediation met alle vragen bij ons terecht kunnen. Onze convenanten en ouderschapsplannen zijn gericht op de toekomst en moeten "sterk" voor de kinderen en ouders zijn. Jullie kinderen staan altijd voorop. Dat is Mediation  bij Modern Scheiden. Arlette van den Berg MfN Familie Mediator kan jullie hierover informeren en adviseren

 

foto arlette

Drs Arlette van den Berg is Kinder Psycholoog en MFN Familie mediator, bel voor een afspraak op een van onze locaties met Arlette 06-53295942 of met haar collega mediator Joyce Busch op 06-14895707 of Jessica Uneken 06-30387405.

MfN Registermediator 72dpi logo


Bel voor vragen of een een vrijblijvende afspraak met drs Arlette van den Berg, te bereiken op 06 53295942 MfN register familie mediator

Een vrijblijvende afspraak kan gemaakt worden op korte termijn op een van onze locaties in jullie regio. Een eerste afspraak met onze mediator is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 

 

 

Fiscale adviezen.

Wat zijn de fiscale aspecten bij een scheiding ?

Een echtscheiding heeft veel fiscale consequenties, waar maar weinig mensen bij stilstaan.
Door onze jarenlange expertise kunnen we jullie adviseren over de mogelijkheden en waarschuwen voor de valkuilen. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’ en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

● Zo kunnen jullie er voor kiezen om het hele jaar waarin jullie zijn gescheiden nog fiscaal partners blijven. Vaak heeft dit fiscale voordelen. Maar dan moeten jullie dit wel sámen afspreken.

● Realiseer je goed dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor degene die deze betaalt, maar dat degene die partneralimentatie ontvangt daar inkomstenbelasting over moet betalen.

● Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als jullie niet meer op het zelfde adres samenwonen. De regels daarover zijn best lastig.

● Als alleenstaande ouder -van minderjarige kinderen- heb je recht op een ‘kindgebonden budget’, dat zomaar een paar honderd euro netto per maand kan zijn. Maar daar heb je pas recht op als je 1) niet meer bij elkaar staat ingeschreven en 2) het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend.

● Als alleenstaande ouder heb je ook recht op de zogenaamde ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’, zijnde een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt, mits je kind jonger is dan 12 jaar en minstens drie dagen per week bij je woonachtig is, of op je adres staat ingeschreven.

● Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of geregistreerd partner bent) dan is ieder van jullie voor de helft eigenaar van jullie bezittingen. Als jullie die bezittingen bij de scheiding niet gelijk verdelen, dan kan de belastingdienst dat zien als een schenking aan degene die meer dan 50% ontvangt. Diegene moet daar dan schenkingsbelasting over betalen van maximaal 40%...

● Als je samen eigenaar bent van de woning en na de scheiding blijft één van jullie (voorlopig) in de woning wonen, dan is de hypotheekrente na twee jaar alleen nog maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, namelijk alleen voor degene die dan in de woning woont.

● Als je een eigen zaak hebt, of ZZP’er bent, dan kijkt de belastingdienst mee bij de afspraken die jullie maken over de waarde van de zaak en of die waarde wel eerlijk wordt verdeeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een schenking, met als gevolg belastingheffing.

● Bij de verdeling van lijfrentepolissen of de waarde van aandelen moet rekening worden gehouden met de latente belastingheffing, omdat het hier om bruto waarden gaat, waarvan eerst de netto waarde moet worden vastgesteld voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

Daarnaast zijn er nog heel veel ander fiscale aspecten waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, zoals de ‘bijleenregeling’ bij verkoop van de woning, de regels van huurtoeslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden.

We helpen graag om jullie door dit fiscale ‘mijnenveld’ te laveren. Zodat we jullie kunnen behoeden voor ‘vervelende verrassingen achteraf’, en we er voor kunnen zorgen dat jullie scheiding ‘fiscaal optimaal’ wordt geregeld.

 

 

 

 

Ouderschapsplan

Omdat wij een jaar nazorg geven weten wij waar de valkuilen liggen om een goed ouderschapsplan op te stellen tijdens de mediation. Door onze ervaring zijn we wijzer geworden en dat gebruiken we tijdens de mediation. Onze ouderschapsplannen zijn gericht op de toekomst en moeten "sterk" voor de kinderen zijn. Zij staan altijd voorop.

 

 

 

 

 

 

Mediation

Arlette van den Berg mob 06 53295942

Willianne Lantinga    mob 06 15 25 89 86

Joyce Busch             mob 06 14 89 57 07

Jessica Uneken        mob 06 30 38 74 05

Modern | Scheiden